Rejestr zmian w biuletynie

22.05.2020

Dotyczy dokumentu:
wykazy gruntów rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.86.2020 z dnia 07.04.2020 r. -86.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz umorzeń podatkowych za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.91.2020 z dnia 06.05.2020 r. -91.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.92.2020 z dnia 06.05.2020 r. -92.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.93.2020 z dnia 06.05.2020 r. -93.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.94.2020 z dnia 08.05.2020 r. -94.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.100.2020 z dnia 18.05.2020 r. -100.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.101.2020 z dnia 18.05.2020 r. -101.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.102.2020 z dnia 18.05.2020 r. -102.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.103.2020 z dnia 18.05.2020 r. -103.pdf"
Dotyczy dokumentu:
wykazy gruntów rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.87.2020 z dnia 07.04.2020 r. -87.pdf"

21.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Wykazy gruntów przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzeatrgowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI rocznego programu współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXV sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 27 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna 5 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 25 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 5 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wnioski o wydanie aktów stanu cywilnego izaświadczeń.doc - Wnioski o wydanie aktów stanu cywilnego izaświadczeń.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wniosek o wydanie zaświadczenia o moznościzawarcia zw. małżeńskiego poza granicami Polski.doc - wniosek owydanie zaświadczenia o mozności zawarcia zw. małżeńskiego pozagranicami Polski.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wniosek o wydanie zaświadczena o staniecywilnym.pdf - wniosek o wydanie zaświadczena o stanie cywilnym.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WNIOSKI ZAŚWIADCZENIA.doc - WNIOSKI ZAŚWIADCZENIA.doc

19.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Wykaz gruntu przeznaczonego do dzierżawy w drodze bezprzeatrgowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Wykaz gruntu przeznaczonego do dzierżawy w drodze bezprzeatrgowej- tablica informacyjno-reklamowa .
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz gruntu przeznaczonego do dzierżawy w drodze bezprzeatrgowej- tablica informacyjno-reklamowa .
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zastępca Burmistrza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m2 w Nowej Łomnicy na dz. nr 23/2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m2 w Nowej Łomnicy na dz. nr 23/2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.89.2020 z dnia 27.04.2020 r. -89.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.90.2020 z dnia 30.04.2020 r. -90.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz gruntu przeznaczonego do dzierżawy w drodze bezprzeatrgowej- składowanie materiałów budowlanych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe władz gminy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Burmistrz - Renata Surma.pdf"
Dotyczy dokumentu:
wykazy gruntów rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykazy gruntów rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna