Rejestr zmian w biuletynie

30.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.143.2017 z dnia 29.05.2017 r."

29.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy KJłodzkiej o wydanej decyzji nr ICP-7/2017 z dnia 24.05.2017 r. ustalającej lokalizację celu publicznego polegającej na budowie stacji słupowej transformatorowej oraz przebudowie sieci SN i nN w Wilkanowie na działkach nr 307/2, 312, 306, 315, 314/3.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.129.2017 z dnia 17.05.2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.101.2017 z dnia 13.04.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników Urzędu Miasta i Gmniy w Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych gminie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z-ca kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy wBystrzycy Kłodzkiej za 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych gminie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej "
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych gminie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kierownik Działu Rodzinnego i FunduszuAlimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych gminie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z-ca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych gminie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych gminie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kierownik Centrum Integracji Społecznej "
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych gminie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury "
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych gminie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dyrektor Muzeum Filumenistycznego"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych gminie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych gminie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacjiw Bystrzycy Kłodzkiej "
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych gminie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Prezes Zarządu Bystrzyckiego Centrum Zdrowia"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych gminie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Prezes Zarządu Zakładu Usług Komunalnych wBystrzycy Kłodzkiej "
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór ofert na sprzedaz lokalu użytkowego nr 7 położonego w Gorzanowie przy Placu Wolności 2.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe władz gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 24/2017 z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku mieszkalnym położonym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 3 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części działki przynależnej do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 23/2017 z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku mieszkalnym położonym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 3 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części działki przynależnej do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 22/2017 z dnia 26 maja 2017r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 25 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 21/2017 z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Rycerskiej 3 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 20/2017 z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 26 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza nabór kandydatów do składu Komisji Konkursowych w sprawach opiniowania ofert z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia, a także pomocy społecznej oraz rehabilitacji i przeciwdziałania uzależnieniom, złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na finansowe wspieranie zadań publicznych zlecanych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza nabór kandydatów do składu Komisji Konkursowych w sprawach opiniowania ofert z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia, a także pomocy społecznej oraz rehabilitacji i przeciwdziałania uzależnieniom, złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na finansowe wspieranie zadań publicznych zlecanych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza nabór kandydatów do składu Komisji Konkursowych w sprawach opiniowania ofert z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia, a także pomocy społecznej oraz rehabilitacji i przeciwdziałania uzależnieniom, złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na finansowe wspieranie zadań publicznych zlecanych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XLI sesji Rady Miejskiej w dniu 31 maja 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I-szy przetarg ustny nieograniczony w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 9 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności nr 10
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I - szy przetarg ustny nieograniczony w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 9 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności nr 24
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 30 maja 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy oraz Komisja Rewizyjna 29 maja 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykazy gruntów stanowiących własność gminy przeznaczonych do dzierżawy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna