Rejestr zmian w biuletynie

11.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 16 lutego 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o LI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 16 lutego 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku postępowania - Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, pn.: „System fortyfikacji średniowiecznych – miejska trasa spacerowa. Etap II – trakt pieszy: Parking - ul. Krótka"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie UZP"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, pn.: „System fortyfikacji średniowiecznych – miejska trasa spacerowa. Etap II – trakt pieszy: Parking - ul. Krótka"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, pn.: „System fortyfikacji średniowiecznych – miejska trasa spacerowa. Etap II – trakt pieszy: Parking - ul. Krótka"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ
Dotyczy dokumentu:
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu w dniu 14.02.2018r. - działka nr 462/13 w Pławnicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, pn.: „System fortyfikacji średniowiecznych – miejska trasa spacerowa. Etap II – trakt pieszy: Parking - ul. Krótka"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Specyfikacja Techniczna WiOR"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, pn.: „System fortyfikacji średniowiecznych – miejska trasa spacerowa. Etap II – trakt pieszy: Parking - ul. Krótka"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DEcyzja"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, pn.: „System fortyfikacji średniowiecznych – miejska trasa spacerowa. Etap II – trakt pieszy: Parking - ul. Krótka"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar robót"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, pn.: „System fortyfikacji średniowiecznych – miejska trasa spacerowa. Etap II – trakt pieszy: Parking - ul. Krótka"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar robót ath"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na przebudowę ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe typu Singletrack na obszarze Gminy Bystrzyca Kłodzka (Masyw Śnieżnika – Pętla pod Śnieżnikiem).
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z L sesji Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 stycznia 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

09.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wnioski Komisji Budżetu i Finansów za m-cX-XII.2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wnioski Komisji Edukacji, Kultury i Sportu za m-cX-XII.2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wnioski Komisji Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy za m-c X-XII.2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wnioski Komisji Rewizyjnej za m-c X-XII.2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz uchwał Rady Miejskiej VII kadencji podjętych od roku 2014
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwały VII kadencja - od roku 2014.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz uchwał Rady Miejskiej VII kadencji podjętych od roku 2014
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz uchwał Rady Miejskiej VII kadencji podjętych od roku 2014
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwały VII kadencja - od roku 2014.doc
Dotyczy dokumentu:
Wykaz uchwał Rady Miejskiej VII kadencji podjętych od roku 2014
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.362.2017 z dnia 29.12.2017 r.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.362.2017 z dnia 29.12.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XLIX sesja Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej VII kadencji odbyta w dniu 21 grudnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy komisji stałych Rady Miejskiej na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 7/2018 z dnia 09 lutego 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku mieszkalnym w Długopolu Zdrój przy ul. Tadeusza Kościuszki 6 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 6/2018 z dnia 09 lutego 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalnym położonym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej 9 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części działki przynależnej do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 5/2018 z dnia 09 lutego 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Krakowskiej 16 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 4/2018 z dnia 09 lutego 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Międzyleśnej 21 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 3/2018 z dnia 09 lutego 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Krótkiej 1 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 2/2018 z dnia 08 luty 2018 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego boks nr 6 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej nr 13A [
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - luty 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 2 z 01.02.2018 r. w sprawie zbycia w trybie zamiany nieruchomości położonej w obr. Niedźwiedna, miasto Bystrzyca Kłodzka: dz. nr 186 o pow. ha
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - odpady n.niezamieszkałe.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla części obszaru wsi Międzygórze - obszar F i J.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla części obszaru wsi Międzygórze - obszar F i J.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.16.2018 z dnia 29.01.2018 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

07.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku w obszarze kultury,sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. sportu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. konto bankowe"
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku w obszarze kultury,sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. sportu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - luty 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - luty 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 1/2018 z dnia 06 lutego 2018 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 8 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej nr 6
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wszczęciu postępowania administarcyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa budynku apartamentowo - hotelowego wraz z zagospodarowaniem terenu, budową zjazdów drogowych, remontem drogi gminnej oraz wykonaniem miejsc postojowych w miejscowości Biała Woda na działkach nr 58/24, 58/25, 58/22
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zameldowanie_stale.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zameldowanie_czasowe.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wymeldowanie_stale.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wymeldowanie_czasowe.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zgloszenie_wyjazdu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zgloszenie_powrotu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z-ca Kierownika USC (osoba wydająca decyzjeadministracyjne w imieniu burmistrza)"
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie dowodu osobistego 2017.pdf
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek
Dotyczy dokumentu:
Dowód osobisty
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dowód osobisty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obowiązek meldunkowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obowiązek meldunkowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obowiązek meldunkowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obowiązek meldunkowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... następna