Rejestr zmian w biuletynie

25.06.2018

Dotyczy dokumentu:
wykazy gruntów stanowiacych własność gminy przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej do udziału w konsultacjach mających na celu przeprowadzenie testu rynkowego dotyczącego realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie krytej pływalni w Bystrzycy Kłodzkiej w formule Partnerstwa Publiczno Prywatnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 39.2018 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 583 o pow. 18m2 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul. Międzyleśnej zabudowanej pomieszczeniem gospodarczym .
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 38.2018 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 162/2 o pow. 5m2 położonej w Międzygórzu ul.Wojska Polskiego z przeznaczeniem na kiosk handlowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 3235D w kierunku byłego wysypiska i posesji nr 4, 4a, 7, 8, 5, 5a dz. nr 258, 291, 242, 256, 250, 245, 230 w Bystrzycy Kł., km 0+000-2+102 [Intensywne opady deszczu i silny wiatr w sierpniu 2017 r.].
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowidzi na zapytanie nr przetarguGKM.271.3.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 3235D w kierunku byłego wysypiska i posesji nr 4, 4a, 7, 8, 5, 5a dz. nr 258, 291, 242, 256, 250, 245, 230 w Bystrzycy Kł., km 0+000-2+102 [Intensywne opady deszczu i silny wiatr w sierpniu 2017 r.].
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

21.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLIX_375_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLVI_360_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLVI_361_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLVI_362_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLVI_363_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLVI_364_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLVI_365_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLVI_366_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLVII_367_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLVII_368_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLVIII_369_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLVIII_370_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLVIII_371_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLVIII_372_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLIX_373_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLIX_374_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLIII_345_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLIV_346_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLIV_347_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLIV_348_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLIV_349_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLIV_350_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLIV_351_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLIV_352_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLIV_353_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLIV_354_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLV_355_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLV_356_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLV_357_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLV_358_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLV_359_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLII_330_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLII_331_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLII_332_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLII_333_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLII_334_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLII_335_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLII_336_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLII_337_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLII_338_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLII_339_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLII_340_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLIII_341_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLIII_342_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLIII_343_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLIII_344_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLI_328_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLII_329_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "IV_30_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "IV_31_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "IV_32_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "V_33_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "V_34_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "V_35_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "V_36_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLI_322_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLI_323_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLI_324_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLI_325_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLI_326_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLI_327_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "III_15_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "III_16_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "III_17_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "III_18_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "III_19_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "III_20_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "III_21_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "III_22_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "III_23_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "IV_24_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "IV_25_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "IV_26_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "IV_27_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "IV_28_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "IV_29_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "I_1_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "I_2_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "I_3_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "I_4_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "II_5_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "II_5_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "II_6_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "II_7_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "II_8_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "III_9_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "III_10_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "III_11_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "III_12_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "III_13_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "III_14_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2003 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwaly od 116 - 142(2003).doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2003 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwaly od 143 - 146(2003).doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2003 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwały 147-149.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2003 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwaly od 37 - 66 (2003).doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2003 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwaly od 67 - 94(2003).doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2003 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwaly od 95 - 115(2003).doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 229.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 229 załącznik 1.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 230.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 230 załącznik 1.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 212 załącznik 1.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 221.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 221 załącznik 1.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 222.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 223.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 224.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 224 załącznik 1.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 224 załącznik 2.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 225.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 226.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 227.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 227 załącznik 1.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 227 załącznik 2.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 228.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 219 załącznik 2.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 220.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 211 załącznik 1.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 211 załącznik 2.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 212.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 213.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 214.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 215.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 216.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 217.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 217 załącznik 1.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 217 załącznik 2.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 218.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 218 załącznik 1.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 218 załącznik 2.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 219.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 219 załącznik 1.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 200.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 201.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 202.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 203.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 204.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 205.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 206.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 207.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 208.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 208 załącznik 1.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 209.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 210.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 210 załącznik 1.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 210 załącznik 2.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 211.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 188.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 189.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 190.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 191.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 192.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 193.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 193 załącznik 1.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 194.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 195.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 195 załącznik 1.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 195 załącznik 2.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 196.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 197.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 198.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 199.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 186.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 187.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o LVIII wspólnej sesji z Radą Gminy Kaźmierz w dniu 29 czerwca 2018 r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 174.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 176.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 177.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 178.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 179.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 180.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 181.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 182.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 183.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 184.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 185.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 185 załącznik 1.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 185 załącznik 2.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o LVIII wspólnej sesji z Radą Gminy Kaźmierz w dniu 29 czerwca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 162 załącznik 1.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 163.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 164.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 165.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 166.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 167.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 168.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 168 załącznik 1.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 168 załącznik 2.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 169.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 170.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 170 załącznik 1.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 171.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 172.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 173.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o LVIII wspólnej sesji z Radą Gminy Kaźmierz w dniu 29 czerwca 2018 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 150.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 151.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 152.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 153.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 154.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 155.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 156.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 156 załącznik 1.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 156 załącznik 2.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 157.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 158.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 159.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 160.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 161.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 162.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o LVII sesji Rady Miejskiej w dniu 28 czerwca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o LVII sesji Rady Miejskiej w dniu 28 czerwca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... następna