Rejestr zmian w biuletynie

04.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Plan pracy komisji stałych Rady Miejskiej na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Rady Miejskiej na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Biuro Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Biuro Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna BIP.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Biuro Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula informacyjna.doc
Dotyczy dokumentu:
Biuro Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
III sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej VIII kadencji odbyta w dniu 21 grudnia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.1.2018 z dnia 02.01.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.2.2018 z dnia 02.01.2019 r."

03.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania, pn.: Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe typu Singletrack na obszarze Gminy Bystrzyca Kłodzka"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbiór aktów prawa miejscowego - VIII kadencja 2018 - 2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.409.2018 z dnia 14.12.2018 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.396.2018 z dnia 30.11.2018 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.424.2018 z dnia 31.12.2018 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik do zarządzenia nr 0050.424.2018 z dnia31.12.2018 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

02.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik do zarządzenia"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik -
Dotyczy dokumentu:
Skarbnik Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sekretarz Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zastępca Burmistrza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wydział Spraw Obywatelskich"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wydział Turystyki i Kultury Fizycznej"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Inspektor Ochrony Danych"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Stanowisko ds. Ograniczania Niskiej Emisji"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wydział Edukacji i Spraw Społecznych"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wydział Urbanistyki i Planowania"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wydział Zarządzania Kryzysowego"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Urząd Stanu Cywilnego"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Biuro Rady Miejskiej"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska iLeśnictwa"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Radca Prawny"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wydział Przedsiębiorczości i Rozwoju Lokalnego"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wydział Inwestycji"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik BIURO OBSŁUGI KLIENTA POK. NR 1
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wydział Przedsiębiorczości i Rozwoju Lokalnego
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wydział Zarządzania Kryzysowego
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wydział Spraw Obywatelskich
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Biuro Rady Miejskiej
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Urząd Stanu Cywilnego
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wydział Urbanistyki i Planowania
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wydział Turystyki i Kultury Fizycznej
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska iLeśnictwa
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wydział Organizacyjno -Prawny"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wydział Finansowo-Budżetowy"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wydział Inwestycji
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wydział Finansowo-Budżetowy
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wydział Organizacyjno-Prawny
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- "
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- "
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Obwieszczenie nr 1/2016 Burmistrza BystrzycyKłodzkiej w spr. ogłoszenia jednolitego tekstu RegulaminuOrganizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik -
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.223.2017 z dnia 21.08.2017 wsprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy wBystrzycy Kłodzkiej
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik załącznik do zarządzenia Nr 0050.223.2017 zdnia 21.08.2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego UrzęduMiasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie w spr. zmiany RegulaminuOrganizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik -
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.315.2017 z dnia 16.11.2017 wsprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy wBystrzycy Kłodzkiej
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik do zarządzenia Nr 0050.315.2017 zdnia 16.11.2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego UrzęduMiasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej
Dotyczy dokumentu:
Wykaz telefonów Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik -
Dotyczy dokumentu:
Wykaz telefonów Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.420.2018 z dnia 28.12.2018 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.421.2018 z dnia 31.12.2018 r."

31.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Bystrzyca Kłodzka dot. projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2019 - 2025
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.422.2018 z dnia 31.12.2018 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.422.2018 z dnia 31.12.2018 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... następna