Rejestr zmian w biuletynie

15.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.7.2018 z dnia 08.01.2018 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.7.2018 z dnia 08.01.2018 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

13.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Dotacja na wymianę źródel ogrzewania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "regulamin - wymiana pieców.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dotacja na wymianę źródel ogrzewania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dotacja na wymianę źródel ogrzewania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wymiana pieców zał 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dotacja na wymianę źródel ogrzewania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik regulamin - wymiana pieców.doc
Dotyczy dokumentu:
Dotacja na wymianę źródel ogrzewania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wymiana pieców 1.xls
Dotyczy dokumentu:
Dotacja na wymianę źródel ogrzewania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.53.2018 z dnia 09.03.2018 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.54.2018 z dnia 09.03.2018 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.54.2018 z dnia 09.03.2018 r.cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.54.2018 z dnia 09.03.2018 r.cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 20 marca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 19 marca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.03.2018

Dotyczy dokumentu:
wykazy gruntów stanowiących własność gminy przeznaczone do dzierżawy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
LI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej VII kadencji odbyta w dniu 16 lutego 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
L sesja Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej VII kadencji odbyta w dniu 30 stycznia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 11/2018 z dnia 12 marca 2018r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w budynku mieszkalnym w Nowej Bystrzycy 33 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 10/2018 z dnia 12 marca 2018r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku mieszkalnym w Nowej Bystrzycy 33 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 9/2018 z dnia 12 marca 2018r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Ludwika Zamenhofa 26 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 8/2018 z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 13 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części działki przynależnej do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.52.2018 z dnia 09.03.2018 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Adaptacja lokalu użytkowego mieszczącego się w budynkach przy Placu Wolności nr 3 i nr 4 w Bystrzycy Kłodzkiej na biuro Wydziału Urbanistyki i Planowania Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna 16 marca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 16 marca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- "
Dotyczy dokumentu:
Rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dlacz. miasta Bystrzyca Kłodzka_ul. M.Konopnickiej i 1 Maja.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 07.03.2018 r. w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy oświetlenia drogowego na działakach nr 141, 142, 143, 152 w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Stara Bystrzyca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
BURMISTRZ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie OGŁASZA OTWARTY NABÓR OFERT na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku w obszarze: UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... następna