Rejestr zmian w biuletynie

25.06.2018

Dotyczy dokumentu:
wykazy gruntów stanowiacych własność gminy przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej do udziału w konsultacjach mających na celu przeprowadzenie testu rynkowego dotyczącego realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie krytej pływalni w Bystrzycy Kłodzkiej w formule Partnerstwa Publiczno Prywatnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 39.2018 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 583 o pow. 18m2 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul. Międzyleśnej zabudowanej pomieszczeniem gospodarczym .
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 38.2018 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 162/2 o pow. 5m2 położonej w Międzygórzu ul.Wojska Polskiego z przeznaczeniem na kiosk handlowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 3235D w kierunku byłego wysypiska i posesji nr 4, 4a, 7, 8, 5, 5a dz. nr 258, 291, 242, 256, 250, 245, 230 w Bystrzycy Kł., km 0+000-2+102 [Intensywne opady deszczu i silny wiatr w sierpniu 2017 r.].
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowidzi na zapytanie nr przetarguGKM.271.3.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 3235D w kierunku byłego wysypiska i posesji nr 4, 4a, 7, 8, 5, 5a dz. nr 258, 291, 242, 256, 250, 245, 230 w Bystrzycy Kł., km 0+000-2+102 [Intensywne opady deszczu i silny wiatr w sierpniu 2017 r.].
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... następna