Rejestr zmian w biuletynie

06.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamiarze zawarcia umowy - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych na których powstają odpady komunalne z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie parku w Nowym Waliszowie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.147.2017 z dnia 31.05.2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Druki dotyczące działalności gospodarczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbiór aktów prawa miejscowego - VII kadencja 2014 - 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.124.2017 z dnia 16.05.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.144.2017 z dnia 30.05.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.145.2017 z dnia 30.05.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.146.2017 z dnia 30.05.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza nr UP 6733.7.2017 z dn. 30.05.17 r. w sprawie wszczęcia na wniosek Tauron Dystrybucja S.A. o/Wałbrzych w dniu 12.05.17 r. postepowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nN wraz z dowiązaniem do linii średniego napiecia 20 kV oraz przebudowa obwodów niskiego napięcia 0,4 kV-obwodu X-1 z R-858-27 w Wilkanopwie i X-3 z R-854-32 w Bystrzycy Kłodzkiej wraz z ich powiazaniem na działkach o nr: 1176/9,1186,1188,1167,1166,1165,1164,36,35,33/1,33/2,13,23,14,12,1163/2,1163/1,1128/1,1128/2,1162,1161,1168,1169,1170,1172,1257,1158,1156,1157,1159,1160,94,90/3,15,11,10,9/2,9/1,1160,1155,1140,1141,1133,1137,1213,8/1,8/2,7/6,7/4 obr.Wilkanów oraz na działkach o nr: 200,201,135/4,218,217,263,264,209,211,210,268,207,205/2,180,191,205/1,251,235/2,233,159,156,124/2,127,227 obr.Niedźwiedna miasta Bystrzyca Kł. w zakresie zmiany przebiegu inwestycji.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji i przeciwdziałania uzależnieniom w 2017 r. pn.: "Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "komunikat o rozstrzygnieciu konkursu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia w 2017 r. pn. "Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bystrzycy Kłodzkiej"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "komunikat o rozstrzygnieciu konkursu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia w 2017 r. pn. "Rehabilitacja kobiet po mastektomii"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "komunikat o rozstrzygnieciu konkursu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.140.2017 z dnia 23.05.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna