Rejestr zmian w biuletynie

01.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 7 grudnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych, wewnętrznych, transportu rolnego na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka w 2018 r. - 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.315.2017 z dnia 16.11.2017 wsprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy wBystrzycy Kłodzkiej "
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do zarządzenia Nr 0050.315.2017 z dnia16.11.2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta iGminy w Bystrzycy Kłodzkiej "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.315.2017 z dnia 16.11.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.315.2017 z dnia 16.11.2017 r.cd."
Dotyczy dokumentu:
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych, wewnętrznych, transportu rolnego na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka w 2018 r. - 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - odśnieżanie2018-2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych, wewnętrznych, transportu rolnego na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka w 2018 r. - 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

28.11.2017

Dotyczy dokumentu:
wykazy gruntów stanowiących własność gminy przeznaczone do dzierżwy w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Zakup wyposażenia pracowni matematycznych i pracowni przyrodniczej w szkołach w Gminie Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.324.2017 z dnia 27.11.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna