Rejestr zmian w biuletynie

20.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 16.09.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego "Budowa oświetlenia drogowego w Wilkanowie na dz. nr 90/2 i 315
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr petycji kierowanych do Burmistrza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- "
Dotyczy dokumentu:
Rejestr petycji kierowanych do Burmistrza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- "
Dotyczy dokumentu:
Rejestr petycji kierowanych do Burmistrza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka_dot. dz. nr 26 obr. Niedźwiedna w Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wykazy gruntów rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka_dot. dz. nr 26 obr. Niedźwiedna w Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Protokoły z losowania składu obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Wykaz gruntu położonego na terenie wsi Spalona przeznaczony do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na stację bazową telefonii komórkowej .
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 25 września 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna 25 września 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 25 września 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 25 września 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Spraw Społecznych 25 września 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 10.09.2019 nr WR.ZUZ.4.421.242.2019.AK
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 24 września 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 23 września 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Spraw Społecznych 23 września 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 23 września 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW (w siedmiu etapach, każdy po ok. 1 MW) wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewidencyjnych 115, 123, 254 położonych we wsi Zabłocie, gmina Bystrzyca Kłodzka”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - sierpień 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.365.2019 z dnia 06.08.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - sierpień 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa boiska wielofunkcyjnego (boisko do piłki koszykowej i piłki siatkowej) przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Sempołowskiej 13.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu w dniu 18.09.2019r. - część działki nr 566/22 w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 16 września 2019 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu w dniu 18.09.2019r. - działka nr 6/8 w Kamiennej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PRZETARG NIEOGRANICZONY na zadanie: "Opracowanie, redakcja, skład, druk i dostawa turystycznych map rowerowych dla tras singletrack glacensis zlokalizowanych na pograniczu polsko–czeskim w ramach projektu, pn.: ”Singletrack Glacensis” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - sierpień 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie nr 0050.374.2019 z dnia 30.08.2019 r. cd.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - sierpień 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie nr 0050.374.2019 z dnia 30.08.2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - sierpień 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.374.2019 z dnia 30.08.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - sierpień 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.374.2019 z dnia 30.08.2019 r.cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.382.2019 z dnia 11.09.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.383.2019 z dnia 11.09.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.384.2019 z dnia 11.09.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.386.2019 z dnia 12.09.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.387.2019 z dnia 12.09.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.388.2019 z dnia 12.09.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.389.2019 z dnia 12.09.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Granice obwodów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie nabór kandydatów na samodzielne stanowisko Głównego Specjalisty ds. Komunikacji Społecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko podinspektora ds. lokalowych w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... następna