Rejestr zmian w biuletynie

27.09.2019

Dotyczy dokumentu:
LINK DO TRANSMISJI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

24.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.390.2019 z dnia 23.09.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XIII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 27 września 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy B-ca Kł._dot. dz. nr 26 obr. Niedźwiedna w B-cy Kł.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka_dot. dz. nr 26 obr. Niedźwiedna w Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka_dot. dz. nr 26 obr. Niedźwiedna w Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kł. owyłożeniu proj. zmiany studium do publicznego wglądu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka_dot. dz. nr 26 obr. Niedźwiedna w Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt zmiany studium.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka_dot. dz. nr 26 obr. Niedźwiedna w Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Prognoza z załącznikami.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka_dot. dz. nr 26 obr. Niedźwiedna w Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II w spr. powołania obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla reambulacji Szczegółowej Mapy Geologicznej Sudetów w skali 1:25000 arkusz Polanica Zdrój, przewidzianego do realizacji na terenie gmin: Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko,Polanica-Zdrój i Szczytna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... następna