Rejestr zmian w biuletynie

05.06.2020

Dotyczy dokumentu:
zawiadomienie stron przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 49/7, 74/1, 72/3, 72/4, 72/5, 72/6, 80 w obrębie geodezyjnym Wilkanów, gmina Bystrzyca Kłodzka”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie stron przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 111/1 w obrębie geodezyjnym Wilkanów, gmina Bystrzyca Kłodzka”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie stron przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewidencyjnych 327/1, 330/1, 331/2 położonych w obrębie Pławnica, gmina Bystrzyca Kłodzka”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyjaśnienia dot. zgłoszenia głosowania korespondencyjnego, zgłaszania do OKW i pełnomocnictw
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 28.05.2020 nr WR.ZUZ.4.4210.143.2020.WB
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Wody Polskie WR.ZUZ.4.4210.136.2020.AG, WR.ZUZ.4.4210.137.2020.AG,
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.129.2020 z dnia 03.06.2020 r. -129.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - wzór zgłoszenia głosowaniakorespondencyjnego.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik - - zgłoszenie zamiaru głosowaniakorespondencyjnego w kraju w wyborach Prezydenta RP.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 13/2020 z dnia 05 czerwca 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej 4 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 14/2020 z dnia 05 czerwca 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 26A w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców z listy oczekujących na przydział mieszkania komunalnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 13/2020 z dnia 05 czerwca 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej 4 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 12/2020 z dnia 05 czerwca 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 9 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 11/2020 z dnia 05 czerwca 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Siennej 22 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich - RafałMatys.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych gminie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe władz gminy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Skarbnik Gminy - Artur Michałuszek.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe władz gminy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z-ca Burmistrza - Beata Hucaluk-Szpanier.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe za 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 11/2020 dnia 03.06.2020 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego składającego się z dwóch pomieszczeń zlokalizowanych w budynkach nr 17 i nr 19 o numerach odpowienio nr 1 i nr 5 przy ul. Kościelnej w Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej w spr. granic obwodów głosowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja w spr. przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja PKW w sprawie sporządzania aktu pełnomocnictwa w związku z epidemią
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.104.2020 z dnia 18.05.2020 r. -104.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.105.2020 z dnia 18.05.2020 r. -105.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.106.2020 z dnia 18.05.2020 r. -106.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.107.2020 z dnia 18.05.2020 r. -107.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.108.2020 z dnia 18.05.2020 r. -108.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.109.2020 z dnia 18.05.2020 r. -109.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.110.2020 z dnia 18.05.2020 r. -110.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.111.2020 z dnia 18.05.2020 r. -111.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.112.2020 z dnia 21.05.2020 r. -112.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.113.2020 z dnia 21.05.2020 r. -113.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.114.2020 z dnia 21.05.2020 r. -114.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.115.2020 z dnia 21.05.2020 r. -115.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.116.2020 z dnia 21.05.2020 r. -116.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.117.2020 z dnia 21.05.2020 r. -117.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.118.2020 z dnia 21.05.2020 r. -118.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXV sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXV sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XXV_210_2020 cz. I.pdf - XXV_210_2020 cz. I.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXV sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXV sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XXV_210_2020 cz. II.pdf - XXV_210_2020 cz. II.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXV sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XXV_211_2020.pdf - XXV_211_2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXV sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XXV_212_2020.pdf - XXV_212_2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXV sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XXV_213_2020.pdf - XXV_213_2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXV sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XXV_214_2020.pdf - XXV_214_2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXV sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XXV_215_2020.pdf - XXV_215_2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXV sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XXV_216_2020.pdf - XXV_216_2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXV sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXV sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kalendarz wyborczy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kalendarz wyborczy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie głosowania korespondencyjnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.125.2020 z dnia 29.05.2020 r. -Zarządzenie nr 0050.125.2020 z 29.05.2020r. w sprawie wprowadzeniaRegulaminu ZFŚS.pdf"

03.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja za I kwartał 2020 r
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja kwartalna na 31 03 2020.pdf - Informacjakwartalna na 31 03 2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja za I kwartał 2020 r
Treść zmiany:
Usunięto załącznik informacja za I kwartał 2020.pdf - informacja zaI kwartał 2020.pdf
Dotyczy dokumentu:
Informacja za I kwartał 2020 r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Raport z postępów we wdrażaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2016-2021 - raport 2y
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW na działkach o nr ewidencyjnych 354, 355 w gminie Bystrzyca Kłodzka, obręb Nowy Waliszów”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zgłoszenie pobytu stałego - ZS.PDF"
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zgłoszenie pobytu czasowego - ZC.PDF"
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego - WPS.PDF"
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego - WPC.PDF"
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zgłoszenie wyjazdu poza granice RP - ZW.PDF"
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RPtrwającego dłużej niż 6 miesięcy - ZP.PDF"
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wymeldowanie_stale.pdf - wymeldowanie_stale.pdf
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wymeldowanie_czasowe.pdf -wymeldowanie_czasowe.pdf
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zgloszenie_wyjazdu.pdf - zgloszenie_wyjazdu.pdf
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zameldowanie_czasowe.pdf -zameldowanie_czasowe.pdf
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zgloszenie_powrotu.pdf - zgloszenie_powrotu.pdf
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zameldowanie_stale.pdf - zameldowanie_stale.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 25.05.2020 nr WR.ZUZ.4.4210.142.2020.AG
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XXV sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej VIII kadencji w dniu 27 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.127.2020 z dnia 29.05.2020 r. -127.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.127.2020 z dnia 29.05.2020 r.cd. - 127.1.PDF"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.127.2020 z dnia 29.05.2020 r.cd. - 127.2.PDF"

01.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Rejestr petycji kierowanych do Burmistrza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odp. na petycję 152.1.2020 - petycja152.1.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr petycji kierowanych do Burmistrza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.120.2020 z dnia 25.05.2020 r. -120.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.121.2020 z dnia 25.05.2020 r. -121.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.123.2020 z dnia 25.05.2020 r. -123.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.124.2020 z dnia 27.05.2020 r. -124.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna