Rejestr zmian w biuletynie

14.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Zamiana mieszkań
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Procedura zamiany mieszkania"
Dotyczy dokumentu:
Zamiana mieszkań
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zamiana mieszkań
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Procedura zamiany zmieszkań
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospoarowania przestrzennego obejmującego część obrębu Biała Woda
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 21.06.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mieszkania komunalne i socjalne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Procedura dot. przyznania mieszkania komunalnego lubsocjalnego"
Dotyczy dokumentu:
Mieszkania komunalne i socjalne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mieszkania komunalne i socjalne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mieszkania komunalne i socjalne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Procedura dot. przyznania mieszkania komunalnegolub socjalnego

13.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, pn.: "Prace konserwatorskie i renowacyjne średniowiecznej Baszty Kłodzkiej w Bystrzycy Kłodzkiej".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, pn.: "Prace konserwatorskie i renowacyjne średniowiecznej Baszty Kłodzkiej w Bystrzycy Kłodzkiej".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Badania i wnioski konserwatorskie"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, pn.: "Prace konserwatorskie i renowacyjne średniowiecznej Baszty Kłodzkiej w Bystrzycy Kłodzkiej".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obmiar I etap prac"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, pn.: "Prace konserwatorskie i renowacyjne średniowiecznej Baszty Kłodzkiej w Bystrzycy Kłodzkiej".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Inwentaryzacja budowlana"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, pn.: "Prace konserwatorskie i renowacyjne średniowiecznej Baszty Kłodzkiej w Bystrzycy Kłodzkiej".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ekspertyza techniczna"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, pn.: "Prace konserwatorskie i renowacyjne średniowiecznej Baszty Kłodzkiej w Bystrzycy Kłodzkiej".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pozwolenie na budowę, Postanowienie WojewódzkiegoKonserwatora Zabytków"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, pn.: "Prace konserwatorskie i renowacyjne średniowiecznej Baszty Kłodzkiej w Bystrzycy Kłodzkiej".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar robót prace konserwatorskie irenowacyjne"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, pn.: "Prace konserwatorskie i renowacyjne średniowiecznej Baszty Kłodzkiej w Bystrzycy Kłodzkiej".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar robót - instalacje elektryczne"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, pn.: "Prace konserwatorskie i renowacyjne średniowiecznej Baszty Kłodzkiej w Bystrzycy Kłodzkiej".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "STWiOR prace konserwatorskie i renowacyjne"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, pn.: "Prace konserwatorskie i renowacyjne średniowiecznej Baszty Kłodzkiej w Bystrzycy Kłodzkiej".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "STWiOR instalacje elektryczne"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, pn.: "Prace konserwatorskie i renowacyjne średniowiecznej Baszty Kłodzkiej w Bystrzycy Kłodzkiej".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt budowlany - remont chodnika"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, pn.: "Prace konserwatorskie i renowacyjne średniowiecznej Baszty Kłodzkiej w Bystrzycy Kłodzkiej".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Program Prac Konserwatorskich"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, pn.: "Prace konserwatorskie i renowacyjne średniowiecznej Baszty Kłodzkiej w Bystrzycy Kłodzkiej".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt budowlany Instalacje Elektryczne"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, pn.: "Prace konserwatorskie i renowacyjne średniowiecznej Baszty Kłodzkiej w Bystrzycy Kłodzkiej".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt budowlany - prace konserwatorskie irenowacyjne Baszta Kłodzka"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 19.06.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 19.06.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, pn.: "Prace konserwatorskie i renowacyjne średniowiecznej Baszty Kłodzkiej w Bystrzycy Kłodzkiej".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. nr 1,3a,3b,4,5,6 do SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, pn.: "Prace konserwatorskie i renowacyjne średniowiecznej Baszty Kłodzkiej w Bystrzycy Kłodzkiej".
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał. nr 1,3a,3b,4,5,6 do SWIZ word

09.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.155.2017 z dnia 07.06.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.156.2017 z dnia 07.06.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.157.2017 z dnia 07.06.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wykazy gruntów stanowiących własność gminy przeznaczone do dzierżwy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykazy gruntów stanowiących własność gminy przeznaczone do dzierżwy w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, pn.: „System fortyfikacji średniowiecznych – miejska trasa spacerowa. Etap I – trakt pieszy pod Basztą Rycerską”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - miejska trasaspacerowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, pn.: „System fortyfikacji średniowiecznych – miejska trasa spacerowa. Etap I – trakt pieszy pod Basztą Rycerską”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 8/2017 z dnia 09 czerwca 2017 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności nr 20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 7/2017 z dnia 09 czerwca 2017 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 3 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej nr 4
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna