Rejestr zmian w biuletynie

13.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci teleinformatycznej wraz z dedykowaną instalacją elektryczną, systemem klimatyzacji, SSWIN, CCTV, RTV SAT i AV w obiekcie ratusza w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności 1.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar robót - ratusz sieci.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci teleinformatycznej wraz z dedykowaną instalacją elektryczną, systemem klimatyzacji, SSWIN, CCTV, RTV SAT i AV w obiekcie ratusza w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności 1.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci teleinformatycznej wraz z dedykowaną instalacją elektryczną, systemem klimatyzacji, SSWIN, CCTV, RTV SAT i AV w obiekcie ratusza w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności 1.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienia do SIWZ - ratusz sieci.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci teleinformatycznej wraz z dedykowaną instalacją elektryczną, systemem klimatyzacji, SSWIN, CCTV, RTV SAT i AV w obiekcie ratusza w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności 1.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Przedmiar robót RATUSZ budowa sieciteleinformatycznej.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zakup paliwa na potrzeby Gminy Bystrzyca Kłodzka w latach 2018-2020.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedzi na pytania - zakup paliwa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zakup paliwa na potrzeby Gminy Bystrzyca Kłodzka w latach 2018-2020.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 19 grudnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XLVIII sesji Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Zarządzenie Nr 0050.328.2017 z dnia 30.11.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Zarządzenie Nr 0050.328.2017 z dnia 30.11.2017 r.cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.328.2017 z dnia 30.11.2017 r.cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.328.2017 z dnia 30.11.2017 r.cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.328.2017 z dnia 30.11.2017 r.cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.328.2017 z dnia 30.11.2017 r.cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.328.2017 z dnia 30.11.2017 r.cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

12.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy oraz Komisja Rewizyjna 18 grudnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbiór aktów prawa miejscowego - VII kadencja 2014 - 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.341.2017 z dnia 07.12.2017 r.

11.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 15 grudnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku postępowania - Zakup wyposażenia pracowni matematycznych i pracowni przyrodniczej w szkołach w Gminie Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 63/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 61/1 o pow. 12913m2, obręb Niedźwiedna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie i motaż tablicy elektronicznej (pomiarowo -metorologicznej).
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 62/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Nowej Bystrzycy w granicach działki nr 95/5 (AM 1) o pow. 2400m2, w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli działek bezpośrednio przyległych do nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 61/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Nowej Bystrzycy w granicach działki nr 79 (AM 1) o pow. 2536m2, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 60/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku mieszkalnym położonym w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym 7A wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części działki przynależnej do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.341.2017 z dnia 07.12.2017 r."

08.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.336.2017 z dnia 05.12.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.337.2017 z dnia 05.12.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

07.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.321.2017 z dnia 27.11.2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.322.2017 z dnia 27.11.2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.323.2017 z dnia 27.11.2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup paliwa na potrzeby Gminy Bystrzyca Kłodzka w latach 2018-2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o wydaniu decyzji nr ICP-17/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie oświetlenia drogowego w Ponikwie na działkach nr 214 dr, 114dr, 209.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna