Rejestr zmian w biuletynie

20.05.2009

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

09.04.2009

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE w menu przedmiotowym (nowa nazwa NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE (przetargi, negocjacje, dzierżawy))

08.04.2009

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Program azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy na lata 2009 - 2032 do katalogu PLANY I PROGRAMY w menu przedmiotowym

16.03.2009

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Pozostałe informacje do katalogu PLANOWANIE PRZESTRZENNE w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego do katalogu PLANOWANIE PRZESTRZENNE w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do katalogu PLANOWANIE PRZESTRZENNE w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie katalogu PLANOWANIE PRZESTRZENNE do menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie katalogu WYBORY do menu przedmiotowego

12.02.2009

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Kwestionariusz osobowy ubiegającego się o pracę do katalogu NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE w menu przedmiotowym

poprzednia ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ...następna