Rejestr zmian w biuletynie

06.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "MPZP-część obrębu Nowa Bystrzyca.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rysunek MPZP_Nowa Bystrzyca_zał nr 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "MPZP- Międzygórze obszar F, J.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rysunek MPZP Międzygórze_f+j_załącznik nr 1.jpg"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.339.2018 z dnia 01.10.2018 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.342.2018 z dnia 02.10.2018 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

05.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Rok 1997
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rok 1997
Treść zmiany:
Dodano załącznik "MPZP-Bystrzyca Kłodzka_teren Oczyszczalniścieków.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o naborze kandydatów do składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej i sportu w Gminie Bystrzyca Kłodzka na 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o naborze kandydatów do składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej i sportu w Gminie Bystrzyca Kłodzka na 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie i deklaracja uczestnictwa"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o naborze kandydatów do składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej i sportu w Gminie Bystrzyca Kłodzka na 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "deklaracja uczestnictwa word"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2001
Treść zmiany:
Dodano załącznik "MPZP - Międzygórze dz. nr 126 ul. Śnieżna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2001
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Udrożnieniu dla ryb i innych organizmów wodnych rzeki Orlicy (pot. Dzikiej Orlicy) wraz z jej rewitalizacją po stronie polskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Rok 1997
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rok 1997
Treść zmiany:
Dodano załącznik "MPZP w Nowym Waliszowie tereny górnicze.pdf"
Dotyczy dokumentu:
1999 r. MPZP - Poręba - Uchwała Nr VI/33/99 z dnia 30.01.1999 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "MPZP w Porębie dz. nr 41.pdf"
Dotyczy dokumentu:
1999 r. MPZP - Poręba - Uchwała Nr VI/33/99 z dnia 30.01.1999 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1999 r. MPZP - Poręba - Uchwała Nr VI/33/99 z dnia 30.01.1999 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik MPZP w Porębie dz. nr 41.pdf
Dotyczy dokumentu:
1998 r. Mpzp mała elektrownia wodna w Gorzanowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
1999 r. MPZP - Poręba - Uchwała Nr VI/33/99 z dnia 30.01.1999 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała nr VI.33.99 Rady Miejskiej w BystrzycyKłodzkiej z dnia 30.01.1999 r. Miejscowy plan zagopospodarowaniaprzestrzennego terenu zabudowy usługowej w zakresie obróbki tarcicydrzewnej wraz z zabudową mieszkaniową -Poręba.pdf
Dotyczy dokumentu:
1999 r. MPZP - Poręba - Uchwała Nr VI/33/99 z dnia 30.01.1999 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1999 r. MPZP - Poręba - Uchwała Nr VI/33/99 z dnia 30.01.1999 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "MPZP w Porębie dz. nr 41.pdf"
Dotyczy dokumentu:
1999 r. MPZP - Poręba - Uchwała Nr VI/33/99 z dnia 30.01.1999 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1999 r. MPZP - Poręba - Uchwała Nr VI/33/99 z dnia 30.01.1999 r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.361.2018 z dnia 18.10.2018 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.362.2018 z dnia 18.10.2018 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.363.2018 z dnia 18.10.2018 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.368.2018 z dnia 19.10.2018 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.369.2018 z dnia 19.10.2018 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.370.2018 z dnia 19.10.2018 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.371.2018 z dnia 19.10.2018 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych gminie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Osoba wydająca decyzje administracyjne w OśrodkuPomocy Społecznej - korekta"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kierownik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska iLeśnictwa - korekta"

31.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Korekta Nr 1 Rb 28S na 30 09 2018"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja za III kwartał 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podstawowa kwota dotacji na rok 2018 i wskaźnik zwiększający - II aktualizacja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.341.2018 z dnia 02.10.2018 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.373.2018 z dnia 29.10.2018 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbiór aktów prawa miejscowego - VII kadencja 2014 - 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... następna