Rejestr zmian w biuletynie

12.06.2020

Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 12 czerwca 2020 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 12 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w spr. utworzenia odrębnych obwodów głosowania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - Postanowienie Komisarza Wyborczego w WałbrzychuII w spr. utworzenia odrębnych obwodów głosowania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.131.2020 z dnia 08.06.2020 r. -131.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.126.2020 z dnia 29.05.2020 r. -126.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.126.2020 z dnia 29.05.2020 r.cd. - uzasadnienie pdf.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.126.2020 z dnia 29.05.2020 r.cd. - zalącznik nr 1 dochody.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.126.2020 z dnia 29.05.2020 r.cd. - załącznik nr 2 wydatki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.126.2020 z dnia 29.05.2020 r.cd. - załącznik nr 3 zadania majątkowe.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.126.2020 z dnia 29.05.2020 r.cd. - załącznik nr 4 f.sołecki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Działalności regulowanej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 15 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 15 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.132.2020 z dnia 09.06.2020 r. -132.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.132.2020 z dnia 09.06.2020 r.cd. - sprawozdanie finansowe Biblioteka cz.1 za 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.132.2020 z dnia 09.06.2020 r.cd. - sprawozdanie finansowe Biblioteka cz.2 za 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.132.2020 z dnia 09.06.2020 r.cd. - sprawozdanie finansowe Biblioteka cz.3 za 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.133.2020 z dnia 09.06.2020 r. -133.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w spr. utworzenia odrębnych obwodów głosowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie gminy za rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części miasta Bystrzyca Kłodzka w rejonie ulic: Marii Konopnickiej i 1 Maja oraz terenu komunalnej oczyszczalni ścieków w Bystrzycy Kłodzkiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części miasta Bystrzyca Kłodzka w rejonie ulic: Marii Konopnickiej i 1 Maja oraz terenu komunalnej oczyszczalni ścieków w Bystrzycy Kłodzkiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z-ca Kierownika USC - Monika Rysień.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z-ca Kierownika USC - Izabela Cichocka.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami -Piotr Majewski.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kierownik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska iLeśnictwa - Monika Romanowska.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kierownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych -Kornelia Wenc-Szumigalska.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego -Maciej Kruk.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kierownik Wydziału Przedsiębiorczości i RozwojuLokalnego - Monika Pyrcz-Jurczyk.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe władz gminy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sekretarz Gminy - Tadeusz Zieliński.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dyrektor Przedszkola Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej -Paweł Błachowicz.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wilkanowie - LucynaPopławska.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pełniący funkcję w zastępstwie Dyrektora SzkołyPodstawowej w Wilkanowie - Stanisław Tarchała.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dyrektor Szkoły Muzycznej II stopnia w BystrzycxyKłodzkiej - Tadeusz Piotrowski.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych gminie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dyrektor Muzeum Filumenistycznego - TomaszNowicki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych gminie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury wBystrzycy Kłodzkiej - Ewelina Walczak.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych gminie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i GminyBystrzyca Kłodzka - Robert Duma.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych gminie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kierownik Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku PomocySpołecznej w Bystrzycy Kłodzkiej - Teresa Maciejewska.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych gminie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w BystrzycyKłodzkiej - Małgorzata Kuchejda.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych gminie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z-ca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej wBystrzycy Kłodzkiej - Renata Jędrzejewicz.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych gminie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy wBystrzycy Kłodzkiej - Grażyna Wiła.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych gminie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z-ca Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy wBystrzycy Kłodzkiej - Tomasz Strycharczuk.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych gminie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kierownik Centrum Integracji Społecznej w BystrzycyKłodzkiej - Czesława Żebrowska.pdf"

08.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.122.2020 z dnia 25.05.2020 r. -122.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.122.2020 z dnia 25.05.2020 r.cd. - załącznik do zarządzenia nr 0050.122.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.130.2020 z dnia 03.06.2020 r. -130.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja w spr. przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych, zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania, wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna