Rejestr zmian w biuletynie

21.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.59.2017 z dnia 01.03.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.71.2017 z dnia 20.03.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

20.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Plan pracy komisji stałych Rady Miejskiej na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Rady na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykazy gruntów stanowiących własność gminy przeznaczonych do dzierżawy .
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykazy gruntów stanowiących własność gminy przeznaczonych do dzierżwy w drodze bezprzetargowej .
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Lista osóba zakwalifikowanychg do udziału w przetargu w dniu 22.03.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia drogowego w Starej Łomnicy od budynku nr 1 do budynku nr 15 – I Etap (15 pkt świetlnych).
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - oświetlenie w StarejŁomnicy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia drogowego w Starej Łomnicy od budynku nr 1 do budynku nr 15 – I Etap (15 pkt świetlnych).
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.63.2017 z dnia 08.03.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

17.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za IV kwartał 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb N korekta 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za IV kwartał 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za IV kwartał 2016
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rb NDS korekta 1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za IV kwartał 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb 27S korekta 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za IV kwartał 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb NDS korekta 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za IV kwartał 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb NDS korekta 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za IV kwartał 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 9/2017 z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Nowym Waliszowie w granicach działki nr 1097 o pow. 0,15 ha w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 8/2017 z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Nowym Waliszowie w granicach działki nr 1096 o pow. 0,15 ha w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.65.2017 z dnia 14.03.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna