Rejestr zmian w biuletynie

16.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Budowa przyłącza energetycznego do zasilania podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” w Bystrzycy Kłodzkiej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - budowa przyłączaenergetycznego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa przyłącza energetycznego do zasilania podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” w Bystrzycy Kłodzkiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wykaz gruntu stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka przeznaczonego do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 31/2017 z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej we wsi Wilkanów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 305/1 (AM 2) o łącznej pow. 1123m2.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 30/2017 z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku mieszkalnym w Wilkanowie 96 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 29/2017 z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Krótkiej 4 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 28/2017 z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym położonym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Międzyleśnej 23 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części działki przynależnej do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 27/2017 z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Międzyleśnej 6 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Zamiana mieszkań
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Procedura zamiany mieszkania"
Dotyczy dokumentu:
Zamiana mieszkań
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zamiana mieszkań
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Procedura zamiany zmieszkań
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospoarowania przestrzennego obejmującego część obrębu Biała Woda
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 21.06.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mieszkania komunalne i socjalne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Procedura dot. przyznania mieszkania komunalnego lubsocjalnego"
Dotyczy dokumentu:
Mieszkania komunalne i socjalne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mieszkania komunalne i socjalne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mieszkania komunalne i socjalne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Procedura dot. przyznania mieszkania komunalnegolub socjalnego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna