Rejestr zmian w biuletynie

17.01.2020

Dotyczy dokumentu:
WTiKF.271.1.2020.ZP PRZETARG NIEOGRANICZONY na zadanie: "Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej – I etap", ramach projektu, pn.: ”Na granicy na krawędzi" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienia II do SIWZ - góra parkowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
WTiKF.271.1.2020.ZP PRZETARG NIEOGRANICZONY na zadanie: "Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej – I etap", ramach projektu, pn.: ”Na granicy na krawędzi" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka_dot. dz. nr 194/3 obr. Zacisze w Bystrzycy Kłodzkiej - wyłożony do publicznego wglądu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik http.docx
Dotyczy dokumentu:
Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka_dot. dz. nr 194/3 obr. Zacisze w Bystrzycy Kłodzkiej - wyłożony do publicznego wglądu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka_dot. dz. nr 194/3 obr. Zacisze w Bystrzycy Kłodzkiej - wyłożony do publicznego wglądu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystyczenj liczbie dzieci - styczeń 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka_dot. dz. nr 194/3 obr. Zacisze w Bystrzycy Kłodzkiej - wyłożony do publicznego wglądu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "http.docx"
Dotyczy dokumentu:
Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka_dot. dz. nr 194/3 obr. Zacisze w Bystrzycy Kłodzkiej - wyłożony do publicznego wglądu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 03/2020 dnia 15.01.2020 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 11 położonego przy ul. Strażackiej nr 4 wBystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 03/2020 dnia 15.01.2020 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 11 położonego przy ul. Strażackiej nr 4 wBystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o udzieleniu zamówienia - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 03/2020 dnia 15.01.2020 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 11 położonego przy ul. Strażackiej nr 4 wBystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 03/2020 dnia 15.01.2020 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 11 położonego przy ul. Strażackiej nr 4 wBystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 03/2020 dnia 15.01.2020 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 11 położonego przy ul. Strażackiej nr 4 wBystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 02/2020 dnia 15.01.2020 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 położonego przy Placu Wolności nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WTiKF.271.1.2020.ZP PRZETARG NIEOGRANICZONY na zadanie: "Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej – I etap", ramach projektu, pn.: ”Na granicy na krawędzi" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienia do SIWZ - góra parkowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
WTiKF.271.1.2020.ZP PRZETARG NIEOGRANICZONY na zadanie: "Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej – I etap", ramach projektu, pn.: ”Na granicy na krawędzi" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna dot. podatków i opłat lokalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.01.2020

Dotyczy dokumentu:
wykazy gruntów rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamiarze zawarcia umowy - zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym Gminy Bystrzyca Kłodzka.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 21 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 20 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej w spr. podjęcia postępowania administracyjnego w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej "PLAY" w Nowym Waliszowie na dz. nr 967
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie Burmistrza z dn. 08.01.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej w spr. podjęcia postępowania administracyjnego w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej "PLAY" w Nowym Waliszowie na dz. nr 967
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej w spr. podjęcia postępowania administracyjnego w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej "PLAY" w Nowym Waliszowie na dz. nr 967
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej w spr. podjęcia postępowania administracyjnego w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej "PLAY" w Nowym Waliszowie na dz. nr 967
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej Nowy Waliszów do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 1026/2 obręb Nowy Waliszów”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzająca postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej Kamienna do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 71 obręb Kamienna”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie trzech budynków mieszkalnych z pokojami do wynajęcia wraz z niezbędną dla poszczególnego obiektu infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanych na działce nr 23/1 we wsi Kamienna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 23.12.2019 nr WR.ZUZ.4.421.394.2019.AG oraz z dnia 27.12.2019 r. nr WR.ZUZ.4.421.397.2019.AG
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie pięciu budynków mieszkalnych na wydzielonych działkach wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą dla poszczególnego obiektu ” zlokalizowanych na działce nr 2/6 we wsi Mielnik.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... następna