Rejestr zmian w biuletynie

24.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 4/2020 dnia 23.01.2020 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej części lokalu użytkowego położonego przy ul. Okrzei nr 20 w Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Gospodarka odpadami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Analiza gospodarki odpadami 2018 r."
Dotyczy dokumentu:
Gospodarka odpadami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gospodarka odpadami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie z gospodarki odpadami za 2018 r."
Dotyczy dokumentu:
Sparwozdanie odpady komunalne -2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Analiza gospodarki odpadami komunalnymi-2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 09.01.2020 nr WR.ZUZ.4.421.402.2019.AG
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XIX sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 31 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnegoo wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie wyciągu narciarskiego - teleskopowego w Spalonej”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WTiKF.271.1.2020.ZP PRZETARG NIEOGRANICZONY na zadanie: "Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej – I etap", ramach projektu, pn.: ”Na granicy na krawędzi" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienia V do SIWZ - góra parkowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
WTiKF.271.1.2020.ZP PRZETARG NIEOGRANICZONY na zadanie: "Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej – I etap", ramach projektu, pn.: ”Na granicy na krawędzi" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie o cenę na wykonanie rozgraniczenia w Spalonej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 30 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.496.2019 z dnia 31.12.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.497.2019 z dnia 31.12.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie w spr. udzielenia dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozwolenia wodnoprawnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WPF 2020-2031
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budżet 2020 cz. II
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budżet 2020 cz.I
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XVIII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 20 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 28 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna 27 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Spraw Społecznych 28 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WTiKF.271.1.2020.ZP PRZETARG NIEOGRANICZONY na zadanie: "Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej – I etap", ramach projektu, pn.: ”Na granicy na krawędzi" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienia IV do SIWZ - góra parkowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
WTiKF.271.1.2020.ZP PRZETARG NIEOGRANICZONY na zadanie: "Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej – I etap", ramach projektu, pn.: ”Na granicy na krawędzi" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

21.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.495.2019 z dnia 31.12.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Zbiór aktów prawa miejscowego - VIII kadencja 2018 - 2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbiór aktów prawa miejscowego - VIII kadencja 2018 - 2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka_dot. dz. nr 194/3 obr. Zacisze w Bystrzycy Kłodzkiej - wyłożony do publicznego wglądu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka_dot. dz. nr 194/3 obr. Zacisze w Bystrzycy Kłodzkiej - wyłożony do publicznego wglądu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kł. owyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Międzygórze, gmina Bystrzyca Kłodzka oraz przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. projektu planu miejscowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka w garnicach działki ew. nr 194/3 obr. Zacisze w Bystrzycy Kł. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej 23 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WTiKF.271.1.2020.ZP PRZETARG NIEOGRANICZONY na zadanie: "Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej – I etap", ramach projektu, pn.: ”Na granicy na krawędzi" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienia III do SIWZ - góra parkowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
WTiKF.271.1.2020.ZP PRZETARG NIEOGRANICZONY na zadanie: "Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej – I etap", ramach projektu, pn.: ”Na granicy na krawędzi" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.14.2020 z dnia 10.01.2020 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.15.2020 z dnia 13.01.2020 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.16.2020 z dnia 13.01.2020 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.17.2020 z dnia 14.01.2020 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.18.2020 z dnia 15.01.2020 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.19.2020 z dnia 15.01.2020 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.8.2020 z dnia 07.01.2020 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.9.2020 z dnia 07.01.2020 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.10.2020 z dnia 07.01.2020 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.11.2020 z dnia 07.01.2020 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.12.2020 z dnia 08.01.2020 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.5.2020 z dnia 07.01.2020 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.6.2020 z dnia 07.01.2020 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.7.2020 z dnia 07.01.2020 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.493.2019 z dnia 31.12.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.494.2019 z dnia 31.12.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.493.2019 z dnia 31.12.2019 r.cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.493.2019 z dnia 31.12.2019 r.cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.493.2019 z dnia 31.12.2019 r.cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.493.2019 z dnia 31.12.2019 r.cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.493.2019 z dnia 31.12.2019 r.cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.493.2019 z dnia 31.12.2019 r.cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.484.2019 z dnia 20.12.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.485.2019 z dnia 20.12.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.486.2019 z dnia 20.12.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.487.2019 z dnia 23.12.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.488.2019 z dnia 30.12.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.489.2019 z dnia 30.12.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.490.2019 z dnia 30.12.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.491.2019 z dnia 30.12.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.478.2019 z dnia 11.12.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.481.2019 z dnia 18.12.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.482.2019 z dnia 18.12.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.460.2019 z dnia 02.12.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.461.2019 z dnia 02.12.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.462.2019 z dnia 02.12.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.463.2019 z dnia 02.12.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.464.2019 z dnia 02.12.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.465.2019 z dnia 02.12.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.437.2019 z dnia 14.11.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.452.2019 z dnia 26.11.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.416.2019 z dnia 07.10.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.426.2019 z dnia 23.10.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.428.2019 z dnia 28.10.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 14.01.2020 nr WR.ZUZ.4.421.1.2020.AG
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykazy gruntów rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wykazy gruntów rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... następna