Rejestr zmian w biuletynie

06.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 11 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 11 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Wykonanie analizy problemów parkingowych centrum miasta Bystrzyca Kłodzka.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WPiRL.271.1.2020_zal_nr_4_odp na pytania.pdf -WPiRL.271.1.2020_zal_nr_4_odp na pytania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Wykonanie analizy problemów parkingowych centrum miasta Bystrzyca Kłodzka.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXII/190/2020 cz. II z XXII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXII/190/2020 cz. I z XXII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku zapytania nr GGG.271.2.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku zapytania nr GGG.271.1.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku zapytania nr GGG.271.2.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku zapytania nr GGG.271.1.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Spraw Społecznych 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Uzdrowiskowa Zdrowia i Spraw Społecznych28.01.2020 r.pdf - Komisja Uzdrowiskowa Zdrowia i Spraw Społecznych28.01.2020 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Spraw Społecznych 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Uzdrowiskowa Zrowia i Spraw Społecznych20.02.2020 r.pdf - Komisja Uzdrowiskowa Zrowia i Spraw Społecznych20.02.2020 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Spraw Społecznych 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Spraw Społecznych 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II w spr. utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Bystrzyca Kłodzka w wyborach Prezydenta RP
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Skarg Wniosków i Petycji 20, 23.01.2020r.pdf - Komisja Skarg Wniosków i Petycji 20, 23.01.2020 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Skarg Wniosków i Petycji 11.02.2020 r.pdf -Komisja Skarg Wniosków i Petycji 11.02.2020 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Rewizyjna 27.01.2020 r.pdf - KomisjaRewizyjna 27.01.2020 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Rewizyjna 24.02.2020 r.pdf - KomisjaRewizyjna 24.02.2020 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy19.02.2020 r.pdf - Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 19.02.2020r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy21.01.2020 r.pdf - Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 21.01.2020r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy21.01.2020 r.pdf - Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 21.01.2020r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy21.01.2020 r.pdf - Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 21.01.2020r.pdf
Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Edukacji Kultury i Sportu 28.01.2020 r.pdf -Komisja Edukacji Kultury i Sportu 28.01.2020 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Edukacji Kultury i Sportu 20.02.2020 r.pdf -Komisja Edukacji Kultury i Sportu 20.02.2020 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Budżetu i Finansów 30.01.2020 r.pdf -Komisja Budżetu i Finansów 30.01.2020 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Budżetu i Finansów 6.02.2020 r.pdf -Komisja Budżetu i Finansów 6.02.2020 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Budżetu i Finansów 26.02.2020 r.pdf -Komisja Budżetu i Finansów 26.02.2020 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Spraw Społecznych 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zarządzenia - luty 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zarządzenia - luty 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.70.2020 z dnia 28.02.2020 r. -70.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Spraw Społecznych 2018 - 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Spraw Społecznych 2018 - 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Uzdrowiskowa Zdrowia i Spraw Społecznych18.10.2019 r.pdf - Komisja Uzdrowiskowa Zdrowia i Spraw Społecznych18.10.2019 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Spraw Społecznych 2018 - 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Uzdrowiskowa Zdrowia i Spraw Społecznych25.11.2019 r.pdf - Komisja Uzdrowiskowa Zdrowia i Spraw Społecznych25.11.2019 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Spraw Społecznych 2018 - 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Uzdrowiskowa Zdrowia i Spraw Społecznych18.12.2019 r.pdf - Komisja Uzdrowiskowa Zdrowia i Spraw Społecznych18.12.2019 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2018 - 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Skarg Wniosków i Petycji 21.10.2019 r.pdf -Komisja Skarg Wniosków i Petycji 21.10.2019 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2018 - 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Skarg Wniosków i Petycji 14.11.2019 r.pdf -Komisja Skarg Wniosków i Petycji 14.11.2019 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2018 - 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Skarg Wniosków i Petycji 3.12.2019 r.pdf -Komisja Skarg Wniosków i Petycji 3.12.2019 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2018 - 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 2018 - 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy17.10.2019 r.pdf - Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 17.10.2019r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 2018 - 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy25.11.2019 r.pdf - Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 25.11.2019r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 2018 - 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy12.12.2019 r.pdf - Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 12.12.2019r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 2018 - 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 2018 - 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Edukacji Kultury i Sportu 21.10.2019 r.pdf -Komisja Edukacji Kultury i Sportu 21.10.2019 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 2018 - 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Edukacji Kultury i Sportu 21.11.2019 r.pdf -Komisja Edukacji Kultury i Sportu 21.11.2019 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 2018 - 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Edukacji Kultury i Sportu 18.12.2019 r.pdf -Komisja Edukacji Kultury i Sportu 18.12.2019 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 2018 - 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 2018 - 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 2018 - 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Budżetu i Finansów 13.12.2019 r.pdf -Komisja Budżetu i Finansów 13.12.2019 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 2018 - 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 2018 - 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Budżetu i Finansów 21.10.2019 r.pdf -Komisja Budżetu i Finansów 21.10.2019 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 2018 - 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Budżetu i Finansów 26.11.2019 r.pdf -Komisja Budżetu i Finansów 26.11.2019 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 2018 - 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Budżetu i Finansów 27.11.2019 r.pdf -Komisja Budżetu i Finansów 27.11.2019 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 2018 - 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Budżetu i Finansów 2.12.2019 r.pdf -Komisja Budżetu i Finansów 2.12.2019 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 2018 - 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Budżetu i Finansów 18.12.2019 r.pdf -Komisja Budżetu i Finansów 18.12.2019 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 2018 - 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Budżetu i Finansów 20.12.2019 r.pdf -Komisja Budżetu i Finansów 20.12.2019 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 2018 - 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXII sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej VIII kadencji w dniu 28 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - System fortyfikacji średniowiecznych – miejska trasa spacerowa. Etap III – trakt pieszy: ul. Krótka-Kupiecka.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Marszałka Sejmu RP w spr. zarzadzenia wyborów Prezydenta RP
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Zbiór aktów prawa miejscowego - VIII kadencja 2018 - 2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

02.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 10/2020 z dnia 02.03.2020r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Henryka Sienkiewicza 1 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała z XXI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zarządzenia - luty 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie nr 0050.62.2020 z dnia 22.02.2020 r.- 62.pdf
Dotyczy dokumentu:
zarządzenia - luty 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.62.2020 z dnia 22.02.2020 r. -62.pdf"
Dotyczy dokumentu:
PRZETARG NIEOGRANICZONY na zadanie: "Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe typu Singletrack na obszarze Gminy Bystrzyca Kłodzka – budowa ścieżki pn. „Pętla Stronie”" , w ramach projektu, pn.: ”Na granicy na krawędzi" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. plik GPS - GPS stronie.zip"
Dotyczy dokumentu:
PRZETARG NIEOGRANICZONY na zadanie: "Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe typu Singletrack na obszarze Gminy Bystrzyca Kłodzka – budowa ścieżki pn. „Pętla Stronie”" , w ramach projektu, pn.: ”Na granicy na krawędzi" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PRZETARG NIEOGRANICZONY na zadanie: "Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe typu Singletrack na obszarze Gminy Bystrzyca Kłodzka – budowa ścieżki pn. „Pętla Stronie”" , w ramach projektu, pn.: ”Na granicy na krawędzi" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik GPS tras - Załącznik 3. Pliki GPS.zip
Dotyczy dokumentu:
XXI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej VIII kadencji w dniu 26 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... następna