Rejestr zmian w biuletynie

13.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Zmiana nr 1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Prognoza z załącznikami do zmiany Studium podj.uchwałą XXII_190_2020 z 28.02.2020.pdf - Prognoza z załącznikami dozmiany Studium podj. uchwałą XXII_190_2020 z 28.02.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana nr 1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "prognoz_studium z 2013 r. BYSTRZ KŁODZKA -rysunek.pdf - prognoz_studium z 2013 r. BYSTRZ KŁODZKA - rysunek.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana nr 1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "prognoz_studium z 2013 r. BYSTRZ KŁODZKA -tekst.pdf - prognoz_studium z 2013 r. BYSTRZ KŁODZKA - tekst.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana nr 1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 11 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 11 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XXIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej VIII kadencji w dniu 11 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Akta stanu cywilnego - transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WNIOSEK_TRANSKRYPCJA AKTU MAŁŻEŃSTWA.doc -WNIOSEK_TRANSKRYPCJA AKTU MAŁŻEŃSTWA.doc"
Dotyczy dokumentu:
Akta stanu cywilnego - transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WNIOSEK_TRANSKRYPCJA AKTU URODZENIA.doc -WNIOSEK_TRANSKRYPCJA AKTU URODZENIA.doc"
Dotyczy dokumentu:
Akta stanu cywilnego - transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WNIOSEK_TRANSKRYPCJA AKTU ZGONU.rtf -WNIOSEK_TRANSKRYPCJA AKTU ZGONU.rtf"
Dotyczy dokumentu:
Akta stanu cywilnego - transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Akta stanu cywilnego - uzupełnienie/sprostowanie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wniosek o sprostowanie uzupelnienie.doc - wniosek osprostowanie uzupelnienie.doc"
Dotyczy dokumentu:
Akta stanu cywilnego - uzupełnienie/sprostowanie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaświadczenie - ślub konkordatowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek do ślubu konkordatowego.doc - Wniosek doślubu konkordatowego.doc"
Dotyczy dokumentu:
zaświadczenie - ślub konkordatowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uznanie dziecka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wniosek o przyjęcie oświadczenia o uznaniuojcostwa.doc - wniosek o przyjęcie oświadczenia o uznaniuojcostwa.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uznanie dziecka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Akta stanu cywilnego - transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "transkrypcje zagranicznych aktów stanucywilnego.doc - transkrypcje zagranicznych aktów stanu cywilnego.doc"
Dotyczy dokumentu:
Akta stanu cywilnego - transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Akta stanu cywilnego - transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Akta Stanu Cywilnego - transkrypcja zagranicznychdo polskich ksiąg.doc - Akta Stanu Cywilnego - transkrypcjazagranicznych do polskich ksiąg.doc
Dotyczy dokumentu:
Akta stanu cywilnego - uzupełnienie/sprostowanie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uzupełnienie-sprostowanie aktu stanu cywilnego.doc- uzupełnienie-sprostowanie aktu stanu cywilnego.doc"
Dotyczy dokumentu:
Akta stanu cywilnego - uzupełnienie/sprostowanie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Akta stanu cywilnego - transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Akta stanu cywilnego - uzupełnienie/sprostowanie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Akta stanu cywilnego - uzupełnienie/sprostowanie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Akta Stanu Cywilnego - uzupełnienie.doc - AktaStanu Cywilnego - uzupełnienie.doc
Dotyczy dokumentu:
Małżeństwo - zawarcie i rejestracja
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Małżeństwo - zawarcie i rejestracja-1.doc -Małżeństwo - zawarcie i rejestracja-1.doc
Dotyczy dokumentu:
Małżeństwo - zawarcie i rejestracja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "małżeństwo - zawarcie i rejestracja.doc -małżeństwo - zawarcie i rejestracja.doc"
Dotyczy dokumentu:
Małżeństwo - zawarcie i rejestracja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaświadczenie - ślub konkordatowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zaświadczenie o braku przeszkód do zawarciazw.małżeńskiego - ślub konkordatowy.doc - zaświadczenie o brakuprzeszkód do zawarcia zw.małżeńskiego - ślub konkordatowy.doc"
Dotyczy dokumentu:
zaświadczenie - ślub konkordatowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaświadczenie - ślub konkordatowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PRZETARG NIEOGRANICZONY na zadanie: "Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe typu Singletrack na obszarze Gminy Bystrzyca Kłodzka – budowa ścieżki pn. „Pętla Stronie”" , w ramach projektu, pn.: ”Na granicy na krawędzi" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UWAGA - ważna informacja!.pdf - UWAGA - ważnainformacja!.pdf"
Dotyczy dokumentu:
PRZETARG NIEOGRANICZONY na zadanie: "Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe typu Singletrack na obszarze Gminy Bystrzyca Kłodzka – budowa ścieżki pn. „Pętla Stronie”" , w ramach projektu, pn.: ”Na granicy na krawędzi" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wykazy gruntów rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zaświadczenie - ślub konkordatowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaświadczenie - ślub konkordatowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik MAŁŻEŃSTWO- zawarcie w formie wyznianiowej.doc- MAŁŻEŃSTWO- zawarcie w formie wyznianiowej.doc
Dotyczy dokumentu:
Małżeństwo za granicą - zaśw. o zdolności do zawarcia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Małżeństwo za granicą - zaśw. o zdolności do zawarcia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zaświadczenie o zdolności do zawarciamałżeństwa za granicą.doc - zaświadczenie o zdolności do zawarciamałżeństwa za granicą.doc"
Dotyczy dokumentu:
Nazwisko - powrót do nazwiska po rozwodzie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "POWRÓT DO NAZWISKA PO ROZWODZIE.doc - POWRÓT DONAZWISKA PO ROZWODZIE.doc"
Dotyczy dokumentu:
Nazwisko - powrót do nazwiska po rozwodzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Małżeństwo za granicą - zaśw. o zdolności do zawarcia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Małżeństwo za granicą - zaświadczenie ozdolności do zawarcia.doc - Małżeństwo za granicą - zaświadczenieo zdolności do zawarcia.doc
Dotyczy dokumentu:
Nazwisko - powrót do nazwiska po rozwodzie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik POWRÓT DO NAZWISKA PO ROZWODZIE.doc - POWRÓT DONAZWISKA PO ROZWODZIE.doc
Dotyczy dokumentu:
Nazwisko - powrót do nazwiska po rozwodzie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "POWRÓT DO NAZWISKA PO ROZWODZIE.doc - POWRÓT DONAZWISKA PO ROZWODZIE.doc"
Dotyczy dokumentu:
Nazwisko - powrót do nazwiska po rozwodzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nazwisko - powrót do nazwiska po rozwodzie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik POWRÓT DO NAZWISKA PO ROZWODZIE.doc - POWRÓT DONAZWISKA PO ROZWODZIE.doc
Dotyczy dokumentu:
Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów wiejskich w gminie Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.03.2020

Dotyczy dokumentu:
zarządzenia - luty 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.69.2020 z dnia 28.02.2020 r. -69.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zarządzenia - luty 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - załącznik do zarządzenia nr0050.69.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zarządzenia - luty 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 10/2020 z dnia 02.03.2020r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Henryka Sienkiewicza 1 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewidencyjnych 327/1, 330/1, 331/2 położonych w obrębie Pławnica, gmina Bystrzyca Kłodzka”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.75.2020 w spr. zmianyRegulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka -75.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - załącznik do zarządzenia nr 0050.75.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.75.2020 z dnia 09.03.2020 r. -75.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.75.2020 z dnia 09.03.2020 r. cd. - załącznik do zarządzenia nr 0050.75.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.76.2020 z dnia 09.03.2020 r. -76.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana nr 1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała nr XXII_190_2020.pdf - uchwała nrXXII_190_2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana nr 1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uzasadnienie do uchwały nr XXII_190_2020.pdf -Uzasadnienie do uchwały nr XXII_190_2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana nr 1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 Ujednolicony tekst studium.pdf -Załącznik nr 1 Ujednolicony tekst studium.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana nr 1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał nr 2 do uchwały.pdf - Zał nr 2 douchwały.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana nr 1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 2a do uchwały.pdf - Zał. nr 2a douchwały.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana nr 1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 3 do uchwały nr XXII_190_2020.pdf - Zał.nr 3 do uchwały nr XXII_190_2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana nr 1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Wykonanie analizy problemów parkingowych centrum miasta Bystrzyca Kłodzka.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Wykonanie analizy problemów parkingowych centrum miasta Bystrzyca Kłodzka.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WPiRL.271.1.2020_zal_nr_6_informacja.pdf -WPiRL.271.1.2020_zal_nr_6_informacja.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana nr 1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA
Treść zmiany:
Usunięto załącznik załącznik nr 1 - tekst studium - Studium.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zmiana nr 1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA
Treść zmiany:
Usunięto załącznik załącznik nr 2 - załącznik nr 2 do uchwałyXLI-412-13.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zmiana nr 1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA
Treść zmiany:
Usunięto załącznik załącznik nr 3 - załącznik nr 3 do uchwały nrXLI-412-13.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zmiana nr 1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA
Treść zmiany:
Usunięto załącznik prognoz_studium BYSTRZ KLODZ - tekst.pdf -prognoz_studium BYSTRZ KLODZ - tekst.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zmiana nr 1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA
Treść zmiany:
Usunięto załącznik prognoz_studium BYSTRZ KLODZ - rysunek.pdf -prognoz_studium BYSTRZ KLODZ - rysunek.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zmiana nr 1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uchwała - uchwała nr XLI-412-13.pdf
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej – I etap.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

11.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Nazwisko - powrót do nazwiska po rozwodzie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "POWRÓT DO NAZWISKA PO ROZWODZIE.doc - POWRÓT DONAZWISKA PO ROZWODZIE.doc"
Dotyczy dokumentu:
Nazwisko - powrót do nazwiska po rozwodzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nazwisko - powrót do nazwiska po rozwodzie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik NAZWISKO- powrót do nazwiska po rozwodzie.doc -NAZWISKO- powrót do nazwiska po rozwodzie.doc
Dotyczy dokumentu:
Nazwisko - powrót do nazwiska po rozwodzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Urodzenie - rejestracja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA.doc - ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA.doc"
Dotyczy dokumentu:
Urodzenie - rejestracja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Urodzenie - rejestracja
Treść zmiany:
Usunięto załącznik URODZENIE DZIECKA-REJESTRACJA.doc - URODZENIEDZIECKA-REJESTRACJA.doc
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WNIOSEK O WYDANIE ODPISU AKTU.doc - WNIOSEK OWYDANIE ODPISU AKTU.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Wykonanie analizy problemów parkingowych centrum miasta Bystrzyca Kłodzka.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WPiRL.271.1.2020_zal_nr_5_odp na pytania.pdf -WPiRL.271.1.2020_zal_nr_5_odp na pytania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Wykonanie analizy problemów parkingowych centrum miasta Bystrzyca Kłodzka.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.71.2020 z dnia 02.03.2020 r. -71.pdf"

10.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Uznanie dziecka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UZNANIE.doc - UZNANIE.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uznanie dziecka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uznanie dziecka
Treść zmiany:
Usunięto załącznik UZNANIE DZIECKA.doc - UZNANIE DZIECKA.doc
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WNIOSKI ZAŚWIADCZENIA.doc - WNIOSKI ZAŚWIADCZENIA.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WNIOSKI ZAŚWIADCZENIA.doc - WNIOSKI ZAŚWIADCZENIA.doc
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1/ - wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiągstanu cywilnego.doc
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WNIOSKI ZAŚWIADCZENIA.doc - WNIOSKI ZAŚWIADCZENIA.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgon – rejestracja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgon – rejestracja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZGONY.doc - ZGONY.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia w 2020 r. pn. "Rehabilitacja kobiet po mastektomii"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgon – rejestracja
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZGON-REJESTRACJA-1.doc - ZGON-REJESTRACJA-1.doc
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II zmieniające postanowienie w spr. podziału Gminy Bystrzyca Kłodzka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Przebudowie gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia o średnicy 225mm PE-HD i ciśnieniu 0,7 MPa od odgałęzienia na dz. nr 211 obręb 0004 Gorzanów do stacji I stopnia Bystrzyca Kłodzka – Zabłocie na dz. nr 111/3 obręb 0039 Zabłocie".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Przebudowie gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia o średnicy 225mm PE-HD i ciśnieniu 0,7 MPa od odgałęzienia na dz. nr 211 obręb 0004 Gorzanów do stacji I stopnia Bystrzyca Kłodzka – Zabłocie na dz. nr 111/3 obręb 0039 Zabłocie".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 11 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pkt 2.1. Projekt uchwały - zmiany w budżecie.pdf -pkt 2.1. Projekt uchwały - zmiany w budżecie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 11 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pkt 2.2. Projekt uchwały - zmiany WPF.pdf - pkt2.2. Projekt uchwały - zmiany WPF.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 11 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pkt 2.3. Projekt uchwały - zgoda na obciążeniehipoteką nieruchomości gminnej.pdf - pkt 2.3. Projekt uchwały - zgodana obciążenie hipoteką nieruchomości gminnej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 11 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... następna