Rejestr zmian w biuletynie

20.03.2020

Dotyczy dokumentu:
zarządzenia - luty 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.45.2020 z dnia 13.02.2020 r. -45.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zarządzenia - luty 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.46.2020 z dnia 13.02.2020 r. -46.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zarządzenia - luty 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.47.2020 z dnia 13.02.2020 r. -47.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zarządzenia - luty 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.48.2020 z dnia 13.02.2020 r. -48.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zarządzenia - luty 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.49.2020 z dnia 13.02.2020 r. -49.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zarządzenia - luty 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.50.2020 z dnia 13.02.2020 r. -50.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zarządzenia - luty 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.51.2020 z dnia 13.02.2020 r. -51.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zarządzenia - luty 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.52.2020 z dnia 13.02.2020 r. -52.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zarządzenia - luty 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.53.2020 z dnia 13.02.2020 r. -53.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zarządzenia - luty 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.54.2020 z dnia 13.02.2020 r. -54.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zarządzenia - luty 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.27.2020 z dnia 31.01.2020 r. -27.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

19.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 11 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XXIII_192_2020.pdf - XXIII_192_2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 11 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XXIII_193_2020.pdf - XXIII_193_2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 11 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XXIII_194_2020.pdf - XXIII_194_2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 11 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 11 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik XXIII_192_2020.pdf - XXIII_192_2020.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 11 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik XXIII_193_2020.pdf - XXIII_193_2020.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 11 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik XXIII_194_2020.pdf - XXIII_194_2020.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 11 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

18.03.2020

Dotyczy dokumentu:
wykaz gruntu stanowiącego własność gminy przeznaczony do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki 11/1 położonej w Pławnicy z przeznaczeniem na mobilną wytwórnię betonu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykaz gruntu stanowiącego własność gminy przeznaczony do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki 11/1 położonej w Pławnicy z przeznaczeniem na mobilną wytwórnię betonu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykaz gruntu stanowiącego własność gminy przeznaczony do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki 11/1 położonej w Pławnicy z przeznaczeniem na mobilną wytwórnię betonu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykazy gruntów rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PRZETARG NIEOGRANICZONY na zadanie: "Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe typu Singletrack na obszarze Gminy Bystrzyca Kłodzka – budowa ścieżki pn. „Pętla Stronie”" , w ramach projektu, pn.: ”Na granicy na krawędzi" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - singletrack pętlaStronie.pdf - Informacja z otwarcia ofert - singletrack pętlaStronie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
PRZETARG NIEOGRANICZONY na zadanie: "Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe typu Singletrack na obszarze Gminy Bystrzyca Kłodzka – budowa ścieżki pn. „Pętla Stronie”" , w ramach projektu, pn.: ”Na granicy na krawędzi" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PRZETARG NIEOGRANICZONY na zadanie: "Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe typu Singletrack na obszarze Gminy Bystrzyca Kłodzka – budowa ścieżki pn. „Pętla Stronie”" , w ramach projektu, pn.: ”Na granicy na krawędzi" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

17.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kł. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia o średnicy de 225PEHD wraz z podziemnym zespołem zaporowo –upustowym, relacji Gorzanó w - Krosnowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Wykonanie analizy problemów parkingowych centrum miasta Bystrzyca Kłodzka.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze oferty - analiza problemówparkingowych.pdf - Informacja o wyborze oferty - analiza problemówparkingowych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Wykonanie analizy problemów parkingowych centrum miasta Bystrzyca Kłodzka.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o odwołaniu sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w miesiącu marcu 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... następna