Rejestr zmian w biuletynie

30.03.2017

Dotyczy dokumentu:
wykazy gruntów stanowiących własność gminy przeznaczonych do dzierżwy w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podstawowa kwota dotacji na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wydział Zarządzania Kryzysowego "
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wydział Zarządzania Kryzysowego
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiające że została wydana Decyzja nr I-P-16/17 z dnia 16.03.2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy sieci wodociągowej oraz budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Międzyleśnej , pl. Szpitalnym i ul. Kolejowej w Bystrzycy Kłodzkiej na działce nr 234/6 obręb Niedźwiedna w granicach terenów zamkniętych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wydział Finansowo - Budżetowy "
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "BIURO OBSŁUGI KLIENTA POK. NR 1 "
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wydział Finansowo - Budżetowy
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik BIURO OBSŁUGI KLIENTA POK. NR 1
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wydział Organizacyjno - Prawny "
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wydział Organizacyjno - Prawny
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 16/2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 3 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części działki przynależnej do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 15/2016 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Krakowskiej 2 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 14/2017 z dnia 28 marca 2017r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Rycerskiej 2 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 13/2017 z dnia 28 marca 2017r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 2 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 12/2017 z dnia 28 marca 2017r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 13 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Karola Świerczewskiego 25 wraz z ułamkową częścią działki przynależnej do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 11/2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 4 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 10/2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Krótkiej 6 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.76.2017 z dnia 21.03.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna