Rejestr zmian w biuletynie

16.03.2009

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Pozostałe informacje do katalogu PLANOWANIE PRZESTRZENNE w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego do katalogu PLANOWANIE PRZESTRZENNE w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do katalogu PLANOWANIE PRZESTRZENNE w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie katalogu PLANOWANIE PRZESTRZENNE do menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie katalogu WYBORY do menu przedmiotowego

12.02.2009

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Kwestionariusz osobowy ubiegającego się o pracę do katalogu NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w UMiG w menu przedmiotowym (nowa nazwa Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w UMiG w Bystrzycy Kł.)
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w UMiG do katalogu NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE w menu przedmiotowym

11.02.2009

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Plany pracy komisji stałych na rok 2009 do katalogu Plan pracy komisji w menu przedmiotowym

03.02.2009

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Aktualności w menu przedmiotowym (nowa nazwa AKTUALNOŚCI)

poprzednia ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ...następna