Rejestr zmian w biuletynie

05.06.2020

Dotyczy dokumentu:
zawiadomienie stron przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 49/7, 74/1, 72/3, 72/4, 72/5, 72/6, 80 w obrębie geodezyjnym Wilkanów, gmina Bystrzyca Kłodzka”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie stron przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 111/1 w obrębie geodezyjnym Wilkanów, gmina Bystrzyca Kłodzka”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie stron przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewidencyjnych 327/1, 330/1, 331/2 położonych w obrębie Pławnica, gmina Bystrzyca Kłodzka”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyjaśnienia dot. zgłoszenia głosowania korespondencyjnego, zgłaszania do OKW i pełnomocnictw
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 28.05.2020 nr WR.ZUZ.4.4210.143.2020.WB
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Wody Polskie WR.ZUZ.4.4210.136.2020.AG, WR.ZUZ.4.4210.137.2020.AG,
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.129.2020 z dnia 03.06.2020 r. -129.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - wzór zgłoszenia głosowaniakorespondencyjnego.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik - - zgłoszenie zamiaru głosowaniakorespondencyjnego w kraju w wyborach Prezydenta RP.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 13/2020 z dnia 05 czerwca 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej 4 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 14/2020 z dnia 05 czerwca 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 26A w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców z listy oczekujących na przydział mieszkania komunalnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 13/2020 z dnia 05 czerwca 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej 4 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 12/2020 z dnia 05 czerwca 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 9 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 11/2020 z dnia 05 czerwca 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Siennej 22 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich - RafałMatys.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych gminie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe władz gminy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Skarbnik Gminy - Artur Michałuszek.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe władz gminy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z-ca Burmistrza - Beata Hucaluk-Szpanier.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe za 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 11/2020 dnia 03.06.2020 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego składającego się z dwóch pomieszczeń zlokalizowanych w budynkach nr 17 i nr 19 o numerach odpowienio nr 1 i nr 5 przy ul. Kościelnej w Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej w spr. granic obwodów głosowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja w spr. przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja PKW w sprawie sporządzania aktu pełnomocnictwa w związku z epidemią
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.104.2020 z dnia 18.05.2020 r. -104.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.105.2020 z dnia 18.05.2020 r. -105.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.106.2020 z dnia 18.05.2020 r. -106.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.107.2020 z dnia 18.05.2020 r. -107.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.108.2020 z dnia 18.05.2020 r. -108.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.109.2020 z dnia 18.05.2020 r. -109.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.110.2020 z dnia 18.05.2020 r. -110.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.111.2020 z dnia 18.05.2020 r. -111.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.112.2020 z dnia 21.05.2020 r. -112.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.113.2020 z dnia 21.05.2020 r. -113.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.114.2020 z dnia 21.05.2020 r. -114.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.115.2020 z dnia 21.05.2020 r. -115.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.116.2020 z dnia 21.05.2020 r. -116.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.117.2020 z dnia 21.05.2020 r. -117.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.118.2020 z dnia 21.05.2020 r. -118.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXV sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXV sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XXV_210_2020 cz. I.pdf - XXV_210_2020 cz. I.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXV sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXV sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XXV_210_2020 cz. II.pdf - XXV_210_2020 cz. II.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXV sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XXV_211_2020.pdf - XXV_211_2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXV sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XXV_212_2020.pdf - XXV_212_2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXV sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XXV_213_2020.pdf - XXV_213_2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXV sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XXV_214_2020.pdf - XXV_214_2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXV sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XXV_215_2020.pdf - XXV_215_2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXV sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XXV_216_2020.pdf - XXV_216_2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXV sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXV sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kalendarz wyborczy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kalendarz wyborczy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie głosowania korespondencyjnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.125.2020 z dnia 29.05.2020 r. -Zarządzenie nr 0050.125.2020 z 29.05.2020r. w sprawie wprowadzeniaRegulaminu ZFŚS.pdf"

03.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja za I kwartał 2020 r
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja kwartalna na 31 03 2020.pdf - Informacjakwartalna na 31 03 2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja za I kwartał 2020 r
Treść zmiany:
Usunięto załącznik informacja za I kwartał 2020.pdf - informacja zaI kwartał 2020.pdf
Dotyczy dokumentu:
Informacja za I kwartał 2020 r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Raport z postępów we wdrażaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2016-2021 - raport 2y
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW na działkach o nr ewidencyjnych 354, 355 w gminie Bystrzyca Kłodzka, obręb Nowy Waliszów”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zgłoszenie pobytu stałego - ZS.PDF"
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zgłoszenie pobytu czasowego - ZC.PDF"
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego - WPS.PDF"
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego - WPC.PDF"
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zgłoszenie wyjazdu poza granice RP - ZW.PDF"
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RPtrwającego dłużej niż 6 miesięcy - ZP.PDF"
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wymeldowanie_stale.pdf - wymeldowanie_stale.pdf
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wymeldowanie_czasowe.pdf -wymeldowanie_czasowe.pdf
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zgloszenie_wyjazdu.pdf - zgloszenie_wyjazdu.pdf
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zameldowanie_czasowe.pdf -zameldowanie_czasowe.pdf
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zgloszenie_powrotu.pdf - zgloszenie_powrotu.pdf
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zameldowanie_stale.pdf - zameldowanie_stale.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 25.05.2020 nr WR.ZUZ.4.4210.142.2020.AG
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XXV sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej VIII kadencji w dniu 27 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.127.2020 z dnia 29.05.2020 r. -127.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.127.2020 z dnia 29.05.2020 r.cd. - 127.1.PDF"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.127.2020 z dnia 29.05.2020 r.cd. - 127.2.PDF"

01.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Rejestr petycji kierowanych do Burmistrza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odp. na petycję 152.1.2020 - petycja152.1.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr petycji kierowanych do Burmistrza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.120.2020 z dnia 25.05.2020 r. -120.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.121.2020 z dnia 25.05.2020 r. -121.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.123.2020 z dnia 25.05.2020 r. -123.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.124.2020 z dnia 27.05.2020 r. -124.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... następna