Rejestr zmian w biuletynie

21.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wykonaniu odcinka drogi dojazdowej wraz ze zjazdem oraz zatoki postojowej dla samochodów osobowych na działce nr 180 obr. Zacisze oraz na działce nr 27 obr. Niedźwiedna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniwjszej oferty -INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o wyborze najkorzystniwjszej oferty -INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... następna