Rejestr zmian w biuletynie

08.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WNIOSEK O WYDANIE ODPISU AKTU.doc - WNIOSEK OWYDANIE ODPISU AKTU.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WNIOSEK O WYDANIE ODPISU AKTU.doc - WNIOSEK OWYDANIE ODPISU AKTU.doc
Dotyczy dokumentu:
wykazy gruntów rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wykazy gruntów rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

06.05.2020

Dotyczy dokumentu:
wykazy gruntów rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXIV sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 22 kwietnia 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

04.05.2020

Dotyczy dokumentu:
wykazy gruntów rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykazy gruntów rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXIV sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 22 kwietnia 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.88.2020 z dnia 24.04.2020 r. -88.pdf"

poprzednia ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... następna