Rejestr zmian w biuletynie

26.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacje o składach obwodowych komisji wyborczych z funkcjami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja_o_skladach_z_funkcjami_020806(2).docx -Informacja_o_skladach_z_funkcjami_020806(2).docx"
Dotyczy dokumentu:
Informacje o składach obwodowych komisji wyborczych z funkcjami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje o składach obwodowych komisji wyborczych z funkcjami
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja_o_skladach_z_funkcjami_020806(1).docx -Informacja_o_skladach_z_funkcjami_020806(1).docx
Dotyczy dokumentu:
Informacje o składach obwodowych komisji wyborczych z funkcjami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy przez Obwodowe Komisje Wyborcze w dniu 28 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 26 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pkt 6.1. Projekt uchwały - zmiany w budżecie.pdf -pkt 6.1. Projekt uchwały - zmiany w budżecie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 26 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pkt 6.2. Projekt uchwały - zmiany WPF.pdf - pkt6.2. Projekt uchwały - zmiany WPF.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 26 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pkt 6.3. Projekt uchwały - o zm. uchw. dot pomocyrzeczowej dla Województwa.pdf - pkt 6.3. Projekt uchwały - o zm. uchw.dot pomocy rzeczowej dla Województwa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 26 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pkt 6.4. Projekt uchwały - zgoda na odstąpienie odum. najmu ul. Kościelna.pdf - pkt 6.4. Projekt uchwały - zgoda naodstąpienie od um. najmu ul. Kościelna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 26 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pkt 6.5. Projekt uchwały - zgoda na odstąpienie odumowy najmu.pdf - pkt 6.5. Projekt uchwały - zgoda na odstąpienie odumowy najmu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 26 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pkt 6.6 .Projekt uchwały - udzielenie pomocyfinansowej Powiatowi Kłodzkiemu.pdf - pkt 6.6 .Projekt uchwały - udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kłodzkiemu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 26 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pkt 6.7. Projekt uchwały - zmiana regulaminukorzystania z wieży na Jagodnej.pdf - pkt 6.7. Projekt uchwały -zmiana regulaminu korzystania z wieży na Jagodnej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 26 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pkt 6.8. Projekt uchwały - regulamin przyznawaniadodatków do wynagrodzenia zas. nauczycieli.pdf - pkt 6.8. Projektuchwały - regulamin przyznawania dodatków do wynagrodzenia zas.nauczycieli.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 26 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pkt 7. Projekt uchwały - udzielenie Burmistrzowiwotum zaufania.pdf - pkt 7. Projekt uchwały - udzielenie Burmistrzowiwotum zaufania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 26 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pkt 8. Projekt uchwały - zatwierdzeniesprawozdań.pdf - pkt 8. Projekt uchwały - zatwierdzeniesprawozdań.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 26 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pkt 9. Projekt uchwały - absolutorium dlaBurmistrza Bystrzycy Kłodzkiej za rok 2019.pdf - pkt 9. Projektuchwały - absolutorium dla Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej za rok2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 26 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dodatkowy materiał - projekt uchwały - nadanianazwy ulicy w mieście Bystrzyca Kłodzka.pdf - Dodatkowy materiał -projekt uchwały - nadania nazwy ulicy w mieście BystrzycaKłodzka.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 26 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dodatkowy materiał - projekt uchwały - o zmianieuchwały wynajem tymczasowych pomieszczeń.pdf - Dodatkowy materiał -projekt uchwały - o zmianie uchwały wynajem tymczasowychpomieszczeń.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 26 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dodatkowy materiał - projekt uchwały -rozpatrzenie ponownej skargi.pdf - Dodatkowy materiał - projektuchwały - rozpatrzenie ponownej skargi.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 26 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

24.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.158.2020 z dnia 22.06.2020 r. w - 158.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.159.2020 z dnia 22.06.2020 r. - 159.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

23.06.2020

Dotyczy dokumentu:
POSTANOWIENIENR 141/2020Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu IIz dnia 23 czerwca 2020r.w sprawie zmianyw składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9w gminie Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Przebudowie gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia o średnicy 125mm PE-HD i ciśnieniu 0,7 MPa od odgałęzienia na dz. nr 211 obręb 0004 Gorzanów do gazociągu DN50 przy stacji I stopnia w Gorzanowie".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.146.2020 z dnia 15.06.2020 r. - 146.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.147.2020 z dnia 15.06.2020 r. - 147.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.148.2020 z dnia 15.06.2020 r. - 148.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.151.2020 z dnia 17.06.2020 r. - 151.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.152.2020 z dnia 17.06.2020 r. - 152.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje o składach obwodowych komisji wyborczych z funkcjami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.06.2020

Dotyczy dokumentu:
wykazy gruntów rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wykazy gruntów rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.149.2020 z dnia 16.06.2020 r. -149.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.150.2020 z dnia 16.06.2020 r. -150.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.137.2020 z dnia 15.06.2020 r. -koszulka.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.137.2020 z dnia 15.06.2020 r.cd. - uzasadnienie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.137.2020 z dnia 15.06.2020 r.cd. - zał. nr 1 dochody.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.137.2020 z dnia 15.06.2020 r.cd. - zał.nr 2 wydatki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.137.2020 z dnia 15.06.2020 r.cd. - załącznik nr 3 f.sołecki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.137.2020 z dnia 15.06.2020 r.cd. - zał. nr 4 dotacje.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykazy gruntów przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzeatrgowej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
POSTANOWIENIENR 126/2020Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu IIz dnia 19 czerwca 2020r.w sprawie zmianyw składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13w gminie Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna