Rejestr zmian w biuletynie

07.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Zbiór aktów prawa miejscowego - VII kadencja 2014 - 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbiór aktów prawa miejscowego - VII kadencja 2014 - 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 3/2017 z dnia 06 kwietnia 2017 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Podmiejskiej nr 13
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 2/2017 z dnia 06 kwietnia 2017 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 4 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej nr 8
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej Pławnica - Stary Waliszów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej Pławnica - Stary Waliszów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.95.2017 z dnia 07.04.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 3238D w kierunku cmentarza i byłego PGR dz. nr 424, 412/2, 442 w m. Gorzanów, km 0+000-0+730 [Intensywne opady deszczu i powódź lipiec 2011 r.].
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - przebudowa drogi wGorzanowie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 3238D w kierunku cmentarza i byłego PGR dz. nr 424, 412/2, 442 w m. Gorzanów, km 0+000-0+730 [Intensywne opady deszczu i powódź lipiec 2011 r.].
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXXIX sesji Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 31 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XXXIX_317_17.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXXIX sesji Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 31 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXXIX sesji Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 31 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik XXXIX_317_17.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXXIX sesji Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 31 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXXIX sesji Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 31 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

06.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.75.2017 z dnia 21.03.2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXXIX sesji Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 31 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXXIX sesji Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 31 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXXIX sesji Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 31 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXXIX sesji Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 31 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.81.2017 z dnia 31.03.2017 r.cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.81.2017 z dnia 31.03.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.81.2017 z dnia 31.03.2017 r.cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.81.2017 z dnia 31.03.2017 r.cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.81.2017 z dnia 31.03.2017 r.cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.81.2017 z dnia 31.03.2017 r.cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.81.2017 z dnia 31.03.2017 r.cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.81.2017 z dnia 31.03.2017 r.cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.81.2017 z dnia 31.03.2017 r.cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.81.2017 z dnia 31.03.2017 r.cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.81.2017 z dnia 31.03.2017 r.cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.81.2017 z dnia 31.03.2017 r.cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.81.2017 z dnia 31.03.2017 r.cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.81.2017 z dnia 31.03.2017 r.cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.81.2017 z dnia 31.03.2017 r.cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.81.2017 z dnia 31.03.2017 r.cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

05.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - luty 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - luty 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

04.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.73.2017 z dnia 21.03.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.74.2017 z dnia 21.03.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wykaz gruntów stanowiących własność gminy przeznaczony do dzierżwy w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pozytku publicznego Gminy Bystrzyca Kłodzka.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Stowarzyszenia społeczno - kulturalne"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pozytku publicznego Gminy Bystrzyca Kłodzka.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Stowarzyszenia kultury fizycznej - Kluby Sportowe"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pozytku publicznego Gminy Bystrzyca Kłodzka.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Fundacje"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pozytku publicznego Gminy Bystrzyca Kłodzka.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Stowarzyszenia Ochotniczych Straży Pożarnych"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pozytku publicznego Gminy Bystrzyca Kłodzka.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Spółdzielnie Socjalne"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pozytku publicznego Gminy Bystrzyca Kłodzka.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nowy wzór oferty, umowy i sprawozdania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nowy wzór oferty, umowy i sprawozdania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nowy wzór oferty, umowy i sprawozdania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rozporządzenie w sprawie wzoru (WORD)
Dotyczy dokumentu:
Nowy wzór oferty, umowy i sprawozdania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nowy wzór oferty, umowy i sprawozdania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozporzadzenie Ministra"
Dotyczy dokumentu:
Nowy wzór oferty, umowy i sprawozdania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór oferty"
Dotyczy dokumentu:
Nowy wzór oferty, umowy i sprawozdania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór umowy"
Dotyczy dokumentu:
Nowy wzór oferty, umowy i sprawozdania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór sprawozdania"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

03.04.2017

Dotyczy dokumentu:
wykazy gruntów stanowiących własność gminy przeznaczonych do dzierżawy .
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wydział Inwestycji"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wydział Przedsiębiorczości i Rozwoju Lokalnego"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wydział Spraw Obywatelskich"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wydział Edukacji i Spraw Społecznych"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wydział Urbanistyki i Planowania"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Urząd Stanu Cywilnego"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Biuro Rady Miejskiej"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska iLeśnictwa"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wydział Turystyki i Kultury Fizycznej"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wydział Urbanistyki i Planowania
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Biuro Rady Miejskiej
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wydział Inwestycji
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wydział Turystyki i Kultury Fizycznej
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska iLeśnictwa
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Urzad Stanu Cywilnego
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wydział Przedsiębiorczości i Rozwoju Lokalnego
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wydział Spraw Obywatelskich
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wydział Finansowo-Budżetowy "
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wydział Zarządzania Kryzysowego"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wydział Organizacyjno-Prawny "
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wydział Organizacyjno - Prawny
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wydział Zarządzania Kryzysowego
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wydział Finansowo - Budżetowy

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna