Rejestr zmian w biuletynie

24.04.2020

Dotyczy dokumentu:
XXIV sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej VIII kadencji w dniu 22 kwietnia 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 6.03.2020 r.pdf -Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 6.03.2020 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Budżetu i Finansów 11.03.2020 r.pdf -Komisja Budżetu i Finansów 11.03.2020 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

22.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej fotowoltaicznej składającej się z zespołu 2 instalacji o mocy 1 MW każda na nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Mielnik, gm. Bystrzyca Kłodzka, pow. kłodzki, woj. dolnośląskie na działkach o nr ewidencyjnych 70/2, 70/3, 71 obręb ewidencyjny 0010 Mielnik”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rok 2010
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr LII.460.10 z dnia 28.01.2010 r. mpzpterenu położonego we wsi Lasówka dz. nr 6_1, 8_1, 9 i 10 .pdf -Uchwała nr LII.460.10 z dnia 28.01.2010 r. mpzp terenu położonego wewsi Lasówka dz. nr 6_1, 8_1, 9 i 10 .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2010
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rok 2010
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uchwała lasówka.doc - uchwała lasówka.doc
Dotyczy dokumentu:
Rok 2009
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI.406.09 z dnia 02.09.2009 r. mpzpterenu położonego we wsi Paszków (dz. nr 129) .pdf - Uchwała nrXLVI.406.09 z dnia 02.09.2009 r. mpzp terenu położonego we wsiPaszków (dz. nr 129) .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2009
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rok 2009
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dlaobszaru wsi Paszków, dz. 129, uchwała nr XLVI/406/09 z dnia 28.08.2009r. - Uchwała Paszków dz. nr 129.doc
Dotyczy dokumentu:
Rok 2007
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Nr XVI/117/07 Rady Miejskiej w BystrzycyKłodzkiej z dnia 28 września 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w BystrzycyKłodzkiej przy ul. Strażackiej - Strażacka 138.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rok 2007
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rok 2008
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXII.292.08 z dnia 29.10.2008 r. mpzpterenu położonego we wsi Długopole Dolne (dz. nr 242_2).pdf -Uchwała nr XXXII.292.08 z dnia 29.10.2008 r. mpzp terenu położonegowe wsi Długopole Dolne (dz. nr 242_2).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2008
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rok 2008
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dlaobszaru wsi Długopole Dolne, dz. 242/2, uchwała nr XXXII/292/08 zdnia 29.10.2008 r - Uchwała dla terenu we wsi Długopole Dolne dz. nr242-2.doc
Dotyczy dokumentu:
Rok 1999
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rok 1998
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr LV.330.98 z dnia 15.06.1998 r. mpzpterenu szkoły podstawowej we wsi Wilkanów .pdf - Uchwała nr LV.330.98z dnia 15.06.1998 r. mpzp terenu szkoły podstawowej we wsi Wilkanów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 1998
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rok 1997
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rok 1997
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXVII.230.97 z dnia 17.05.1997 r. mpzpterenu małej elektrowni wodnej we wsi Nowa Bystrzyca .pdf - Uchwała nrXXXVII.230.97 z dnia 17.05.1997 r. mpzp terenu małej elektrowni wodnejwe wsi Nowa Bystrzyca .pdf"

21.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej KLO3199 sieci Play wraz z przyłączem energetycznym w Ponikwie na dz. nr 326/3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa boiska sportowego, wielofunkcyjnego wraz z bieżnią ul. Wojska Polskiego 68, 57-500 Bystrzyca Kłodzka (przy Szkole Podstawowej Nr 2). (I)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - boisko SP 2.pdf -Informacja z otwarcia ofert - boisko SP 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa boiska sportowego, wielofunkcyjnego wraz z bieżnią ul. Wojska Polskiego 68, 57-500 Bystrzyca Kłodzka (przy Szkole Podstawowej Nr 2). (I)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa boiska sportowego, wielofunkcyjnego wraz z bieżnią ul. Wojska Polskiego 68, 57-500 Bystrzyca Kłodzka (przy Szkole Podstawowej Nr 2). (I)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.72.2020 z dnia 05.03.2020 r. -72.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu nr WOOŚ.420.135.2019.TP.15 z dnia 2.04.2020 i nr WOOŚ.420.135.2019.TP.14 z dnia 2.04.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu nr WOOŚ.420.135.2019.TP.15 z dnia 2.04.2020 i nr WOOŚ.420.135.2019.TP.14 z dnia 2.04.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.84.2020 z dnia 31.03.2020 r. -84.pdf"

poprzednia ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... następna