Rejestr zmian w biuletynie

18.09.2020

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wykonaniu oświetlenia placu rekreacyjnego na działce 19 w Młotach.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców w zakresie zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana Terminu kontroli w 2020 r. - harmonogram.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców w zakresie zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykazy gruntów przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzeatrgowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - sierpień 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.210.2020 z dnia 31.08.2020 r. -210.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - sierpień 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - sierpień 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 23 września 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 23 września 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 23 września 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie.pdf - Zawiadomienie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 23 września 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie.pdf - Zawiadomienie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 23 września 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.237.2020 z dnia 14.09.2020 r. -237.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 33/2020 z dnia 18 września 2020r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Poniatowie w granicach działki nr 86 (AM 1) o pow. 1300m2 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 32/2020 z dnia 18 września 2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej we wsi Długopole Dolne nr 37 gmina Bystrzyca Kłodzka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 193 (AM 1)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
W Y K A Z nr 31/2020 z dnia 18 września 2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej we wsi Spalona, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 53/1 (AM 1)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
W Y K A Z nr 31/2020 z dnia 18 września 2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej we wsi Spalona, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 53/1 (AM 1)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 30/2020 z dnia 18 września 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 6 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Gorzanowie przy Placu Wolności 2 wraz z ułamkową częścią działki przynależnej do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 29/2020 z dnia 18 września 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 10 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 24 wraz z ułamkową częścią działki przynależnej do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.222.2020 z dnia 07.09.2020 r. -222.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.223.2020 z dnia 09.09.2020 r. - 223.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - sierpień 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.212.2020 z dnia 31.08.2020 r. -212.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - sierpień 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - sierpień 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

17.09.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.221.2020 z dnia 7.09.2020 r. -221.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.233.2020 z dnia 14.09.2020 r. -233.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.232.2020 z dnia 14.09.2020 r. -232.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.234.2020 z dnia 14.09.2020 r. -234.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.231.2020 z dnia 14.09.2020 r. -231.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykazy gruntów przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzeatrgowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.230.2020 z dnia 14.09.2020 r. - 230.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.235.2020 z dnia 14.09.2020 r. -235.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.227.2020 r. z dnia 11.09.2020r. - 227.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.229.2020 r. z dnia 14.09.2020r. - 229.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2020 r.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "236" na "Zarządzenie nr 0050.236.2020z dnia 14.09.2020 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "236 - 236.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Niedźwiedna w granicach miasta Bystrzyca Kłodzka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Niedźwiedna w granicach miasta Bystrzyca Kłodzka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.09.2020

Dotyczy dokumentu:
WTiKFZakończone konsultacje społeczne Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 22 września 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna 22 września 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Bystrzyca Kłodzka.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana SIWZ - ubezpieczenie 2020.pdf - Zmiana SIWZ -ubezpieczenie 2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Bystrzyca Kłodzka.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ubezpieczenie2020.docx - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ubezpieczenie 2020.docx"
Dotyczy dokumentu:
Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Bystrzyca Kłodzka.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

14.09.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... następna