Rejestr zmian w biuletynie

12.06.2020

Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 12 czerwca 2020 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 12 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w spr. utworzenia odrębnych obwodów głosowania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - Postanowienie Komisarza Wyborczego w WałbrzychuII w spr. utworzenia odrębnych obwodów głosowania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.131.2020 z dnia 08.06.2020 r. -131.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.126.2020 z dnia 29.05.2020 r. -126.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.126.2020 z dnia 29.05.2020 r.cd. - uzasadnienie pdf.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.126.2020 z dnia 29.05.2020 r.cd. - zalącznik nr 1 dochody.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.126.2020 z dnia 29.05.2020 r.cd. - załącznik nr 2 wydatki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.126.2020 z dnia 29.05.2020 r.cd. - załącznik nr 3 zadania majątkowe.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.126.2020 z dnia 29.05.2020 r.cd. - załącznik nr 4 f.sołecki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Działalności regulowanej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 15 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 15 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.132.2020 z dnia 09.06.2020 r. -132.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.132.2020 z dnia 09.06.2020 r.cd. - sprawozdanie finansowe Biblioteka cz.1 za 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.132.2020 z dnia 09.06.2020 r.cd. - sprawozdanie finansowe Biblioteka cz.2 za 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.132.2020 z dnia 09.06.2020 r.cd. - sprawozdanie finansowe Biblioteka cz.3 za 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.133.2020 z dnia 09.06.2020 r. -133.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w spr. utworzenia odrębnych obwodów głosowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie gminy za rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części miasta Bystrzyca Kłodzka w rejonie ulic: Marii Konopnickiej i 1 Maja oraz terenu komunalnej oczyszczalni ścieków w Bystrzycy Kłodzkiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części miasta Bystrzyca Kłodzka w rejonie ulic: Marii Konopnickiej i 1 Maja oraz terenu komunalnej oczyszczalni ścieków w Bystrzycy Kłodzkiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z-ca Kierownika USC - Monika Rysień.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z-ca Kierownika USC - Izabela Cichocka.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami -Piotr Majewski.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kierownik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska iLeśnictwa - Monika Romanowska.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kierownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych -Kornelia Wenc-Szumigalska.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego -Maciej Kruk.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kierownik Wydziału Przedsiębiorczości i RozwojuLokalnego - Monika Pyrcz-Jurczyk.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe władz gminy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sekretarz Gminy - Tadeusz Zieliński.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dyrektor Przedszkola Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej -Paweł Błachowicz.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wilkanowie - LucynaPopławska.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pełniący funkcję w zastępstwie Dyrektora SzkołyPodstawowej w Wilkanowie - Stanisław Tarchała.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dyrektor Szkoły Muzycznej II stopnia w BystrzycxyKłodzkiej - Tadeusz Piotrowski.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych gminie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dyrektor Muzeum Filumenistycznego - TomaszNowicki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych gminie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury wBystrzycy Kłodzkiej - Ewelina Walczak.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych gminie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i GminyBystrzyca Kłodzka - Robert Duma.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych gminie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kierownik Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku PomocySpołecznej w Bystrzycy Kłodzkiej - Teresa Maciejewska.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych gminie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w BystrzycyKłodzkiej - Małgorzata Kuchejda.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych gminie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z-ca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej wBystrzycy Kłodzkiej - Renata Jędrzejewicz.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych gminie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy wBystrzycy Kłodzkiej - Grażyna Wiła.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych gminie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z-ca Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy wBystrzycy Kłodzkiej - Tomasz Strycharczuk.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych gminie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kierownik Centrum Integracji Społecznej w BystrzycyKłodzkiej - Czesława Żebrowska.pdf"

08.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.122.2020 z dnia 25.05.2020 r. -122.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.122.2020 z dnia 25.05.2020 r.cd. - załącznik do zarządzenia nr 0050.122.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.130.2020 z dnia 03.06.2020 r. -130.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja w spr. przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych, zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania, wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... następna