Rejestr zmian w biuletynie

19.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.139.2020 z dnia 15.06.2020 r. -139.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.140.2020 z dnia 15.06.2020 r. -140.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.141.2020 z dnia 15.06.2020 r. -141.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.142.2020 z dnia 15.06.2020 r. -142.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.143.2020 z dnia 15.06.2020 r. -143.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.144.2020 z dnia 15.06.2020 r. -144.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.145.2020 z dnia 15.06.2020 r. -145.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała z XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 15 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 26 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna 24 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularze do pobrania - Zał. 1.doc"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. 2.doc - Zał. 2.doc"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. 3.doc - Zał. 3.doc"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Bystrzyca Kłodzka w rejonie ulic: Marii Konopnickiej i 1 Maja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu komunalnej oczyszczalni ścieków w Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Wykazy gruntów przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzeatrgowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Spraw Społecznych 23 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 23 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 23 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 23 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 22 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prezentacje szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych - tylko do użytku służbowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XXVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej VIII kadencji w dniu 15 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu w spr. zwołania pierwszych posiedzeń Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta RP
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników na kadencję 2020-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XIII_107_2019.pdf - XIII_107_2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników na kadencję 2020-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XIII_108_2019.pdf - XIII_108_2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników na kadencję 2020-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników na kadencję 2020-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników na kadencję 2020-2023
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WZORY OŚWIADCZEŃ.pdf - WZORY OŚWIADCZEŃ.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników na kadencję 2020-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników na kadencję 2020-2023
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wybory ławników 2020-2023.pdf - Wyboryławników 2020-2023.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników na kadencję 2020-2023
Treść zmiany:
Usunięto załącznik KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA.pdf -KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników na kadencję 2020-2023
Treść zmiany:
Usunięto załącznik LISTA POPARCIA KANDYDATA.pdf - LISTA POPARCIAKANDYDATA.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XIII sesji Rady Miejskiej z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.134.2020 z dnia 12.06.2020 r. -134.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.136.2020 z dnia 15.06.2020 r. -136.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 16.06.2020 r. w sprawie wydania decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej KL03199 sieci PLAY wraz z przyłaczem energetycznym w Ponikwie na działce nr 326/3.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 16.06.2020 r. w sprawie wydania decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej KL03199 sieci PLAY wraz z przyłaczem energetycznym w Ponikwie na działce nr 326/3.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz petycji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na petycję nr BR.152.1.2020.pdf -Odpowiedź na petycję nr BR.152.1.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz petycji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na petycję nr BR.152.2.2020.pdf -Odpowiedź na petycję nr BR.152.2.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz petycji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu w spr. powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszcze PKW o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbiór aktów prawa miejscowego - VIII kadencja 2018 - 2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
POSTANOWIENIE NR 79/2020 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.138.2020 z dnia 15.06.2020 r. -138.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wykaz gruntów rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... następna