Rejestr zmian w biuletynie

26.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacje o składach obwodowych komisji wyborczych z funkcjami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja_o_skladach_z_funkcjami_020806(2).docx -Informacja_o_skladach_z_funkcjami_020806(2).docx"
Dotyczy dokumentu:
Informacje o składach obwodowych komisji wyborczych z funkcjami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje o składach obwodowych komisji wyborczych z funkcjami
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja_o_skladach_z_funkcjami_020806(1).docx -Informacja_o_skladach_z_funkcjami_020806(1).docx
Dotyczy dokumentu:
Informacje o składach obwodowych komisji wyborczych z funkcjami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy przez Obwodowe Komisje Wyborcze w dniu 28 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 26 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pkt 6.1. Projekt uchwały - zmiany w budżecie.pdf -pkt 6.1. Projekt uchwały - zmiany w budżecie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 26 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pkt 6.2. Projekt uchwały - zmiany WPF.pdf - pkt6.2. Projekt uchwały - zmiany WPF.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 26 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pkt 6.3. Projekt uchwały - o zm. uchw. dot pomocyrzeczowej dla Województwa.pdf - pkt 6.3. Projekt uchwały - o zm. uchw.dot pomocy rzeczowej dla Województwa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 26 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pkt 6.4. Projekt uchwały - zgoda na odstąpienie odum. najmu ul. Kościelna.pdf - pkt 6.4. Projekt uchwały - zgoda naodstąpienie od um. najmu ul. Kościelna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 26 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pkt 6.5. Projekt uchwały - zgoda na odstąpienie odumowy najmu.pdf - pkt 6.5. Projekt uchwały - zgoda na odstąpienie odumowy najmu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 26 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pkt 6.6 .Projekt uchwały - udzielenie pomocyfinansowej Powiatowi Kłodzkiemu.pdf - pkt 6.6 .Projekt uchwały - udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kłodzkiemu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 26 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pkt 6.7. Projekt uchwały - zmiana regulaminukorzystania z wieży na Jagodnej.pdf - pkt 6.7. Projekt uchwały -zmiana regulaminu korzystania z wieży na Jagodnej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 26 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pkt 6.8. Projekt uchwały - regulamin przyznawaniadodatków do wynagrodzenia zas. nauczycieli.pdf - pkt 6.8. Projektuchwały - regulamin przyznawania dodatków do wynagrodzenia zas.nauczycieli.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 26 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pkt 7. Projekt uchwały - udzielenie Burmistrzowiwotum zaufania.pdf - pkt 7. Projekt uchwały - udzielenie Burmistrzowiwotum zaufania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 26 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pkt 8. Projekt uchwały - zatwierdzeniesprawozdań.pdf - pkt 8. Projekt uchwały - zatwierdzeniesprawozdań.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 26 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pkt 9. Projekt uchwały - absolutorium dlaBurmistrza Bystrzycy Kłodzkiej za rok 2019.pdf - pkt 9. Projektuchwały - absolutorium dla Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej za rok2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 26 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dodatkowy materiał - projekt uchwały - nadanianazwy ulicy w mieście Bystrzyca Kłodzka.pdf - Dodatkowy materiał -projekt uchwały - nadania nazwy ulicy w mieście BystrzycaKłodzka.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 26 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dodatkowy materiał - projekt uchwały - o zmianieuchwały wynajem tymczasowych pomieszczeń.pdf - Dodatkowy materiał -projekt uchwały - o zmianie uchwały wynajem tymczasowychpomieszczeń.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 26 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dodatkowy materiał - projekt uchwały -rozpatrzenie ponownej skargi.pdf - Dodatkowy materiał - projektuchwały - rozpatrzenie ponownej skargi.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 26 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

24.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.158.2020 z dnia 22.06.2020 r. w - 158.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.159.2020 z dnia 22.06.2020 r. - 159.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

23.06.2020

Dotyczy dokumentu:
POSTANOWIENIENR 141/2020Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu IIz dnia 23 czerwca 2020r.w sprawie zmianyw składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9w gminie Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Przebudowie gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia o średnicy 125mm PE-HD i ciśnieniu 0,7 MPa od odgałęzienia na dz. nr 211 obręb 0004 Gorzanów do gazociągu DN50 przy stacji I stopnia w Gorzanowie".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.146.2020 z dnia 15.06.2020 r. - 146.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.147.2020 z dnia 15.06.2020 r. - 147.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.148.2020 z dnia 15.06.2020 r. - 148.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.151.2020 z dnia 17.06.2020 r. - 151.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.152.2020 z dnia 17.06.2020 r. - 152.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje o składach obwodowych komisji wyborczych z funkcjami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.06.2020

Dotyczy dokumentu:
wykazy gruntów rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wykazy gruntów rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.149.2020 z dnia 16.06.2020 r. -149.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.150.2020 z dnia 16.06.2020 r. -150.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.137.2020 z dnia 15.06.2020 r. -koszulka.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.137.2020 z dnia 15.06.2020 r.cd. - uzasadnienie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.137.2020 z dnia 15.06.2020 r.cd. - zał. nr 1 dochody.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.137.2020 z dnia 15.06.2020 r.cd. - zał.nr 2 wydatki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.137.2020 z dnia 15.06.2020 r.cd. - załącznik nr 3 f.sołecki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.137.2020 z dnia 15.06.2020 r.cd. - zał. nr 4 dotacje.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykazy gruntów przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzeatrgowej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
POSTANOWIENIENR 126/2020Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu IIz dnia 19 czerwca 2020r.w sprawie zmianyw składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13w gminie Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... następna