Rejestr zmian w biuletynie

05.05.2008

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sekretarz Gminy do katalogu URZĄD MIASTA I GMINY w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zastępca Burmistrza do katalogu URZĄD MIASTA I GMINY w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Burmistrz do katalogu URZĄD MIASTA I GMINY w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Informacje ogólne do katalogu URZĄD MIASTA I GMINY w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie katalogu URZĄD MIASTA I GMINY do menu przedmiotowego

25.04.2008

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Skład rady do katalogu RADA MIEJSKA w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie katalogu RADA MIEJSKA do menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zgospodarowanie przestrzenne do katalogu GMINA w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wykaz sołtysów do katalogu GMINA w menu przedmiotowym

poprzednia ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 następna