Rejestr zmian w biuletynie

05.10.2016

Dotyczy dokumentu:
Gospodarka odpadami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanieodpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych"
Dotyczy dokumentu:
Gospodarka odpadami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanieodpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałychoraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innenieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynieprzez część roku"
Dotyczy dokumentu:
Gospodarka odpadami
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanieodpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych
Dotyczy dokumentu:
Gospodarka odpadami
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanieodpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
Dotyczy dokumentu:
Gospodarka odpadami
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie o kompostowaniu
Dotyczy dokumentu:
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedzi II na pytania do SIWZ - przetarg naubezpieczenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedzi III na pytania do SIWZ - przetarg naubezpieczenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedzi IV na pytania do SIWZ - przetarg naubezpieczenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrzną linią zasilającą WLZ, przyłączem kanalizacji do bezodpływowego zbiornika na ścieki, przyłączem wody”, planowanego do realizacji na działce nr 135/1 w miejscowości Międzygórze.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.10.2016

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku przetargu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nr GKM.271.3.2016 Remont drogi gminnej dz. nr 678 od drogi powiatowej nr 3228D w kierunku posesji nr 87, 88, 89 w m. Nowy Waliszów, km 0+000 - 0+265 [intensywne opady deszczu czerwiec, lipiec 2012 r.]
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - remont drogi w NowymWaliszowie.pdf"

03.10.2016

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.248.2016 z dnia 30.09.2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 48/2016 z dnia 03 października 2016r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Przyjaciół 19 wraz z ułamkową częścią działki przynależnej do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 47/2016 z dnia 03 października 2016r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Rycerskiej 18 wraz z ułamkową częścią działki przynależnej do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 46/2016 z dnia 03 października 2016r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej schroniskiem „Na Iglicznej”, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej w miejscowości Góra Igliczna, oznaczonej w ewidencji jako: obręb 0041 Góra Igliczna, w granicach działki nr 5 i 6 o łącznej pow. 4166m2.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 45/2016 z dnia 03 października 2016r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul. Orężnej w granicach działki nr 354/1 (AM 4) o pow. 1661m2 w drodze przetargu ustnego ograniczonego do podmiotów, które świadczą nieuciążliwe usługi związane z ochroną zdrowia.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 44/2016 z dnia 03 października 2016 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 9 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 43/2016 z dnia 03 października 2016 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym położonym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 9 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części działki przynależnej do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór ofert na ograniczone rokowania po drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2 położonego w Długopolu Zdrój przy ul. Tadeusza Kościuszki 5A
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza nr UP.6733.18.2016 o wydanej decyzji ICP 18/2016 z dnia 29.09.2016 r. dotyczacej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na odbudowie części świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 23/2 w Nowej Łomnicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... następna