Rejestr zmian w biuletynie

02.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Rok 2016
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "MPZP TOPOLICE UCHWAŁA XXXI25716 RADYMIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ Z DNIA 26.10.2016 r..pdf" na "MiejscowyPlan Zagospodarowania Pprzestrzennego wsi TOPOLICE "
Dotyczy dokumentu:
wykazy gruntów stanowiących własność gminy przeznaczonych do dzierżwy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "MPZP TOPOLICE UCHWAŁA XXXI25716 RADY MIEJSKIEJ WBYSTRZYCY KŁODZKIEJ Z DNIA 26.10.2016 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wojewody Dolnoslaskiego o wydanej w dniu 22.12.2016 r. decyzji nr I-P-67/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie nowego wiaduktu koilejowego, przebudowy starego wiaduktu kolejowego w ciagu linii kolejowej PLK nr 276 Wrocław Gł.- Miedzylesie, budowę nowych odcinków drogi powiatowej nr 3235D, oraz budowę ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 234/6 obręb Niedźwiedna w Bystrzycy Kłodzkiej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.12.2016

Dotyczy dokumentu:
wykaz gruntów stanowiących własność gminy przeznaczony do dzierżwy .
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykazy gruntów stanowiących własność gminy przeznaczonych do dzierżwy w drodze bezprzetargowej .
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.12.2016

Dotyczy dokumentu:
wykaz gruntów stanowiących własność gminy przeznaczony do dzierżwy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wykaz gruntów stanowiących własność gminy przeznaczony do dzierżwy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: Usługi w zakresie koserwacji oświetlenia drogwego i parkowego na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXXIV sesji Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 20 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbiór aktów prawa miejscowego - VII kadencja 2014 - 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbiór aktów prawa miejscowego - VII kadencja 2014 - 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.319.2016 z dnia 21.12.2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.310.2016 z dnia 14.12.2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

28.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.301.2016 z dnia 07.12.2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.303.2016 z dnia 08.12.2016 r. cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.318.2016 z dnia 21.12.2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2016 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.306.2016 z dnia 08.12.2016 r.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.306.2016 z dnia 08.12.2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.303.2016 z dnia 08.12.2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

27.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXXIII sesji Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 13 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXXIII sesji Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 13 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXXIII sesji Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 13 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXXIII sesji Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 13 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.315.2016 z dnia 19.12.2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.317.2016 z dnia 21.12.2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... następna