Rejestr zmian w biuletynie

03.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dowód osobisty - wydanie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dowód osobisty - wydanie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie dowodu osobistego 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dowód osobisty - wydanie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie dowodu osobistyego
Dotyczy dokumentu:
Dowód osobisty - wydanie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DO2017.pdf
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie dowodu osobistego 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek o wydanie dowodu osobistego (formapapierowa)
Dotyczy dokumentu:
Dowód osobisty - wydanie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DO2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dowód osobisty - wydanie.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "- " na "Wniosek o wydanie dowoduosobistyego"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.327.2017 z dnia 30.11.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.326.2017 z dnia 30.11.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na samodzielne stanowisko Głównego Specjalisty ds. Komunikacji Społecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 7 grudnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych, wewnętrznych, transportu rolnego na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka w 2018 r. - 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.315.2017 z dnia 16.11.2017 wsprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy wBystrzycy Kłodzkiej "
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do zarządzenia Nr 0050.315.2017 z dnia16.11.2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta iGminy w Bystrzycy Kłodzkiej "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.315.2017 z dnia 16.11.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.315.2017 z dnia 16.11.2017 r.cd."
Dotyczy dokumentu:
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych, wewnętrznych, transportu rolnego na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka w 2018 r. - 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - odśnieżanie2018-2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych, wewnętrznych, transportu rolnego na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka w 2018 r. - 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

28.11.2017

Dotyczy dokumentu:
wykazy gruntów stanowiących własność gminy przeznaczone do dzierżwy w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Zakup wyposażenia pracowni matematycznych i pracowni przyrodniczej w szkołach w Gminie Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.324.2017 z dnia 27.11.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... następna