Rejestr zmian w biuletynie

10.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 15 grudnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku postępowania - Zakup wyposażenia pracowni matematycznych i pracowni przyrodniczej w szkołach w Gminie Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 63/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 61/1 o pow. 12913m2, obręb Niedźwiedna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie i motaż tablicy elektronicznej (pomiarowo -metorologicznej).
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 62/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Nowej Bystrzycy w granicach działki nr 95/5 (AM 1) o pow. 2400m2, w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli działek bezpośrednio przyległych do nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 61/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Nowej Bystrzycy w granicach działki nr 79 (AM 1) o pow. 2536m2, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 60/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku mieszkalnym położonym w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym 7A wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części działki przynależnej do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.341.2017 z dnia 07.12.2017 r."

08.12.2017

Dotyczy dokumentu:
wykazy gruntów stanowiacych własności gminy przeznaczonych do dzierżawy .
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykazy gruntów stanowiacych własności gminy przeznaczonych do dzierżawy .
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.336.2017 z dnia 05.12.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.337.2017 z dnia 05.12.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

07.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.321.2017 z dnia 27.11.2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.322.2017 z dnia 27.11.2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.323.2017 z dnia 27.11.2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup paliwa na potrzeby Gminy Bystrzyca Kłodzka w latach 2018-2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykazy gruntów stanowiacych własności gminy przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o wydaniu decyzji nr ICP-17/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie oświetlenia drogowego w Ponikwie na działkach nr 214 dr, 114dr, 209.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.338.2017 z dnia 05.12.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci teleinformatycznej wraz z dedykowaną instalacją elektryczną, systemem klimatyzacji, SSWIN, CCTV, RTV SAT i AV w obiekcie ratusza w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności 1.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.335.2017 z dnia 05.12.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.325.2017 z dnia 30.11.2017 r."

04.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dowód osobisty - wydanie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dowód osobisty - wydanie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie dowodu osobistego 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dowód osobisty - wydanie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie dowodu osobistyego
Dotyczy dokumentu:
Dowód osobisty - wydanie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DO2017.pdf
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie dowodu osobistego 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek o wydanie dowodu osobistego (formapapierowa)
Dotyczy dokumentu:
Dowód osobisty - wydanie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DO2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dowód osobisty - wydanie.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "- " na "Wniosek o wydanie dowoduosobistyego"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.327.2017 z dnia 30.11.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.326.2017 z dnia 30.11.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na samodzielne stanowisko Głównego Specjalisty ds. Komunikacji Społecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna