Rejestr zmian w biuletynie

15.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XLIX sesji Rady Miejskiej w dniu 21 grudnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup paliwa na potrzeby Gminy Bystrzyca Kłodzka w latach 2018-2020.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - zakup paliwa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zakup paliwa na potrzeby Gminy Bystrzyca Kłodzka w latach 2018-2020.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.340.2017 z dnia 06.12.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.347.2017 z dnia 14.12.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

13.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci teleinformatycznej wraz z dedykowaną instalacją elektryczną, systemem klimatyzacji, SSWIN, CCTV, RTV SAT i AV w obiekcie ratusza w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności 1.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar robót - ratusz sieci.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci teleinformatycznej wraz z dedykowaną instalacją elektryczną, systemem klimatyzacji, SSWIN, CCTV, RTV SAT i AV w obiekcie ratusza w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności 1.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci teleinformatycznej wraz z dedykowaną instalacją elektryczną, systemem klimatyzacji, SSWIN, CCTV, RTV SAT i AV w obiekcie ratusza w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności 1.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienia do SIWZ - ratusz sieci.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci teleinformatycznej wraz z dedykowaną instalacją elektryczną, systemem klimatyzacji, SSWIN, CCTV, RTV SAT i AV w obiekcie ratusza w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności 1.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Przedmiar robót RATUSZ budowa sieciteleinformatycznej.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zakup paliwa na potrzeby Gminy Bystrzyca Kłodzka w latach 2018-2020.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedzi na pytania - zakup paliwa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zakup paliwa na potrzeby Gminy Bystrzyca Kłodzka w latach 2018-2020.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 19 grudnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XLVIII sesji Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Zarządzenie Nr 0050.328.2017 z dnia 30.11.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Zarządzenie Nr 0050.328.2017 z dnia 30.11.2017 r.cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.328.2017 z dnia 30.11.2017 r.cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.328.2017 z dnia 30.11.2017 r.cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.328.2017 z dnia 30.11.2017 r.cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.328.2017 z dnia 30.11.2017 r.cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.328.2017 z dnia 30.11.2017 r.cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

12.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy oraz Komisja Rewizyjna 18 grudnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbiór aktów prawa miejscowego - VII kadencja 2014 - 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.341.2017 z dnia 07.12.2017 r.

11.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 15 grudnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku postępowania - Zakup wyposażenia pracowni matematycznych i pracowni przyrodniczej w szkołach w Gminie Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 63/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 61/1 o pow. 12913m2, obręb Niedźwiedna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie i motaż tablicy elektronicznej (pomiarowo -metorologicznej).
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 62/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Nowej Bystrzycy w granicach działki nr 95/5 (AM 1) o pow. 2400m2, w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli działek bezpośrednio przyległych do nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 61/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Nowej Bystrzycy w granicach działki nr 79 (AM 1) o pow. 2536m2, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 60/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku mieszkalnym położonym w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym 7A wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części działki przynależnej do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.341.2017 z dnia 07.12.2017 r."

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna