Rejestr zmian w biuletynie

23.01.2017

Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLASKIEGO nr IF-PP.746.1.2017.WJ zawiadamiające o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przebudowy sieci wodociagowej oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Międzyleśnej, pl. Szpitalnym i ul. Kolejowej w Bystrzycy Kłodzkiej na terenie działki 234/6 obręb Niedźwiedna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż działki nr 228/4 we wsi Spalona
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż działki nr 228/3 we wsi Spalona
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż działki nr 228/2 we wsi Spalona
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż działki nr 228/1 we wsi Spalona
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 3/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna w granicach działek nr 81/2 i 81/10 (AM 1) o pow. 2253m2 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 2/2016 z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Krakowskiej 2 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 1/2016 z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Ludwika Zamenhofa 6 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w UrzędzieMiasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej w 2016 r. "

20.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXXV sesji Rady Miejskiej w dniu 27 stycznia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa budynków przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej. - cz.II dokumentacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienia II do SIWZ - przebudowaprzedszkola.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa budynków przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej. - cz.II dokumentacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia drogowego w Starej Bystrzycy ul. Bystrzycka od budynku nr 26 do budynku nr 48.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna 26 stycznia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 26 stycznia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 25 stycznia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.23.2017 z dnia 17.01.2017 r."

18.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.14.2017 z dnia 10.01.2017 r"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.17.2017 z dnia 11.01.2017 r"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.18.2017 z dnia 11.01.2017 r"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.19.2017 z dnia 12.01.2017 r"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa budynków przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej. - cz.II dokumentacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienia do SIWZ - przebudowa przedszkola.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa budynków przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej. - cz.II dokumentacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

17.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.22.2017 z dnia 17.01.2017 r."

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... następna