Rejestr zmian w biuletynie

21.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 w ramach projektu „Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
III/310/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
III/310/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
III/311/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie WPF przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
III/310/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
III/309/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykazy gruntów stanowiących własność gminy przeznaczone do dzierżawy .
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykazy gruntów stanowiących własność gminy przeznaczone do dzierżawy .
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup paliwa na potrzeby Gminy Bystrzyca Kłodzka w latach 2018-2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Zbiór aktów prawa miejscowego - VII kadencja 2014 - 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.348.2017 z dnia 18.12.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XLVIII sesji Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... następna