Rejestr zmian w biuletynie

17.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Przebudowa dróg gminnych nr 119715D, 119684D wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej ul. Polna i ul. Gagarina w Bystrzycy Kłodzkiej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - ul. Polna,Gagarina.pdf - Informacja z otwarcia ofert - ul. Polna, Gagarina.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa dróg gminnych nr 119715D, 119684D wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej ul. Polna i ul. Gagarina w Bystrzycy Kłodzkiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 49/7, 74/1, 72/3, 72/4, 72/5, 72/6, 80 w obrębie geodezyjnym Wilkanów, gmina Bystrzyca Kłodzka”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 111/1 w obrębie geodezyjnym Wilkanów, gmina Bystrzyca Kłodzka”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie stron przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 855 obręb 0029 w miejscowości Stara Łomnica, gmina Bystrzyca Kłodzka”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dla zadania pn. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Informacja z otwarciaofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dla zadania pn. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Wykazy gruntów przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzeatrgowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 21 lipca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 21 lipca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka w roku szkolnym 2020/2021.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka w roku szkolnym 2020/2021.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Korekta informacji z otwarcia ofert - dowóz dzieci2020.pdf - Korekta informacji z otwarcia ofert - dowóz dzieci 2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka w roku szkolnym 2020/2021.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - dowóz dzieci 2020 cz.I, II, III, IV.pdf - Informacja z otwarcia ofert - dowóz dzieci 2020cz. I, II, III, IV.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka w roku szkolnym 2020/2021.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

13.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 16 lipca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykazy gruntów przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzeatrgowej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka w roku szkolnym 2020/2021.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana SIWZ.pdf - zmiana SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka w roku szkolnym 2020/2021.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbiór aktów prawa miejscowego - VIII kadencja 2018 - 2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna