Rejestr zmian w biuletynie

02.10.2020

Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna 9 października 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 7 października 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Bystrzyca Kłodzka.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - ubezpieczenie 2020.pdf- Informacja z otwarcia ofert - ubezpieczenie 2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Bystrzyca Kłodzka.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXX sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej VIII kadencji w dniu 30 września 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.10.2020

Dotyczy dokumentu:
Uchwała XII/63/2020 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 22 09 2020r w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o naborze kandydatów na stanowisko ds. strażnika w Straży Miejskiej Gminy Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o naborze kandydatów na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej Gminy Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o naborze kandydatów na stanowisko ds. dochodów i ewidencji środków trwałych w wydziale Finansowo-Budżetowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 23/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej 32 wraz z ułamkową częścią działki przynależnej do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Unieważnienie zapytania ofertowego nr WTiKF.271.18.2020 z dn. 01.09.2020 r. na „Prowadzenie nadzoru konserwatorskiego przy realizacji zadania pn. „Remont i rewitalizacja kaplicy św. Floriana w Bystrzycy Kłodzkiej wraz z zagospodarowaniem terenu”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WTiKF.271.20.2020 - zo na „Prowadzenie nadzoru konserwatorskiego przy realizacji zadania pn. „Remont i rewitalizacja kaplicy św. Floriana w Bystrzycy Kłodzkiej wraz z zagospodarowaniem terenu”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Unieważnienie zapytania ofertowego nr WTiKF.271.18.2020 z dn. 01.09.2020 r. na „Prowadzenie nadzoru konserwatorskiego przy realizacji zadania pn. „Remont i rewitalizacja kaplicy św. Floriana w Bystrzycy Kłodzkiej wraz z zagospodarowaniem terenu”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.09.2020

Dotyczy dokumentu:
Analiza stanu gospodarki odpadami za 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Analiza stanu gospodarki odpadami za 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.09.2020

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzeatrgowej na tablice informacyjno-reklamowe .
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXX sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 30 września 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pkt 5.1.Projekt uchwały - zmiany w budżecie.pdf -pkt 5.1.Projekt uchwały - zmiany w budżecie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXX sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 30 września 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pkt 5.2. Projekt uchwały - wpf.pdf - pkt 5.2.Projekt uchwały - wpf.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXX sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 30 września 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pkt 5.3. Projekt uchwały - zaliczenia dróg dokategorii dróg gminnych.pdf - pkt 5.3. Projekt uchwały - zaliczeniadróg do kategorii dróg gminnych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXX sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 30 września 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pkt 6.4. Projekt uchwały - zaliczenia dróg dokategorii dróg gminnych - Spalona.pdf - pkt 6.4. Projekt uchwały -zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych - Spalona.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXX sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 30 września 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pkt 6.5. Projekt uchwały - przystąpienia Gminy doprac nad dokumentami programowymi ZITPOF.pdf - pkt 6.5. Projekt uchwały- przystąpienia Gminy do prac nad dokumentami programowymi ZITPOF.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXX sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 30 września 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o przystąpieniu do procedury udziału społeczeństwa w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn.;"Zadanie 2B.1/1 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Kłodzkiej - obiekt Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XVIII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 20 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XVII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 13 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XVI sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 2 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XV sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 listopada 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XI sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 19 lipca 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z X nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 12 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z VIII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 maja 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXIX sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 sierpnia 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 21 lipca 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXVII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXV sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała z XXI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XIX sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XIX sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna