Rejestr zmian w biuletynie

20.03.2020

Dotyczy dokumentu:
zarządzenia - luty 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.45.2020 z dnia 13.02.2020 r. -45.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zarządzenia - luty 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.46.2020 z dnia 13.02.2020 r. -46.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zarządzenia - luty 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.47.2020 z dnia 13.02.2020 r. -47.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zarządzenia - luty 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.48.2020 z dnia 13.02.2020 r. -48.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zarządzenia - luty 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.49.2020 z dnia 13.02.2020 r. -49.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zarządzenia - luty 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.50.2020 z dnia 13.02.2020 r. -50.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zarządzenia - luty 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.51.2020 z dnia 13.02.2020 r. -51.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zarządzenia - luty 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.52.2020 z dnia 13.02.2020 r. -52.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zarządzenia - luty 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.53.2020 z dnia 13.02.2020 r. -53.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zarządzenia - luty 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.54.2020 z dnia 13.02.2020 r. -54.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zarządzenia - luty 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.27.2020 z dnia 31.01.2020 r. -27.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

19.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 11 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XXIII_192_2020.pdf - XXIII_192_2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 11 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XXIII_193_2020.pdf - XXIII_193_2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 11 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XXIII_194_2020.pdf - XXIII_194_2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 11 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 11 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik XXIII_192_2020.pdf - XXIII_192_2020.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 11 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik XXIII_193_2020.pdf - XXIII_193_2020.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 11 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik XXIII_194_2020.pdf - XXIII_194_2020.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 11 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

18.03.2020

Dotyczy dokumentu:
wykaz gruntu stanowiącego własność gminy przeznaczony do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki 11/1 położonej w Pławnicy z przeznaczeniem na mobilną wytwórnię betonu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykaz gruntu stanowiącego własność gminy przeznaczony do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki 11/1 położonej w Pławnicy z przeznaczeniem na mobilną wytwórnię betonu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykaz gruntu stanowiącego własność gminy przeznaczony do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki 11/1 położonej w Pławnicy z przeznaczeniem na mobilną wytwórnię betonu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykazy gruntów rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PRZETARG NIEOGRANICZONY na zadanie: "Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe typu Singletrack na obszarze Gminy Bystrzyca Kłodzka – budowa ścieżki pn. „Pętla Stronie”" , w ramach projektu, pn.: ”Na granicy na krawędzi" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - singletrack pętlaStronie.pdf - Informacja z otwarcia ofert - singletrack pętlaStronie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
PRZETARG NIEOGRANICZONY na zadanie: "Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe typu Singletrack na obszarze Gminy Bystrzyca Kłodzka – budowa ścieżki pn. „Pętla Stronie”" , w ramach projektu, pn.: ”Na granicy na krawędzi" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PRZETARG NIEOGRANICZONY na zadanie: "Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe typu Singletrack na obszarze Gminy Bystrzyca Kłodzka – budowa ścieżki pn. „Pętla Stronie”" , w ramach projektu, pn.: ”Na granicy na krawędzi" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

17.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kł. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia o średnicy de 225PEHD wraz z podziemnym zespołem zaporowo –upustowym, relacji Gorzanó w - Krosnowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Wykonanie analizy problemów parkingowych centrum miasta Bystrzyca Kłodzka.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze oferty - analiza problemówparkingowych.pdf - Informacja o wyborze oferty - analiza problemówparkingowych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Wykonanie analizy problemów parkingowych centrum miasta Bystrzyca Kłodzka.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o odwołaniu sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w miesiącu marcu 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna