Rejestr zmian w biuletynie

24.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Wykazy gruntów stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka przeznaczonych do dzierżawy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wnioski Komisji Rewizyjnej za m-c VII-IX.2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wnioski Komisji Edukacji, Kultury i Sportu za m-cVII-IX.2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wnioski Komisji Rolnictwa i Zagospodarowania Gminyza m-c VII-IX.2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wnioski Komisji Budżetu i Finansów za m-cVII-IX.2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej 119742D ul. Sanatoryjna dz. nr 162/9, 162/10, 162/8, w Międzygórzu. Przetarg nr GKM.271.4.2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana ogłoszenia i SIWZ - droga Międzygórze.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nabór ofert na IV rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Spalonej w granicach działki 228/3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

23.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.277.2016 z dnia 21.11.2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.278.2016 z dnia 21.11.2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.279.2016 z dnia 21.11.2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.280.2016 z dnia 21.11.2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 20/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 6 położonego w Gorzanowie przy Placu Wolności nr 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 20/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 6 położonego w Gorzanowie przy Placu Wolności nr 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 20/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 6 położonego w Gorzanowie przy Placu Wolności nr 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXXII sesji Rady Miejskiej w dniu 28 listopada 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej 119674D ul. Leśna dz. nr 87 w Długopolu Zdroju. GKM.271.5.2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 20/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 6 położonego w Gorzanowie przy Placu Wolności nr 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 20/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 6 położonego w Gorzanowie przy Placu Wolności nr 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór ofert na IV rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Spalonej w granicach działki 228/4
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór ofert na IV rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Spalonej w granicach działki 228/3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór ofert na IV rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Spalonej w granicach działki 228/2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór ofert na IV rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Spalonej w granicach działki 228/1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.274.2016 z dnia 21.11.2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.275.2016 z dnia 21.11.2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

22.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej 119742D ul. Sanatoryjna dz. nr 162/9, 162/10, 162/8, w Międzygórzu. Przetarg nr GKM.271.4.2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wykazy gruntów stanowiących własność gminy przeznaczonych do dzierżwy w drodze bezprzetargowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 25 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Warunki wydania zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Warunki wydania zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Warunki wydania zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Warunki udzielenia zezwolenia na opróżnianiezbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych"
Dotyczy dokumentu:
Warunki wydania zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Warunki wydania zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Warunki wydania zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Warunki wydania zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dot.: wycena lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z gruntem, inwentaryzacja lokali, sporządzenie zmian projektu udziałów w części wspólnej nieruchomości, na terenie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "0 umowa.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dot.: wycena lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z gruntem, inwentaryzacja lokali, sporządzenie zmian projektu udziałów w części wspólnej nieruchomości, na terenie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3 zapytanie ofertowe.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dot.: wycena lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z gruntem, inwentaryzacja lokali, sporządzenie zmian projektu udziałów w części wspólnej nieruchomości, na terenie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4 oferta.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dot.: wycena lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z gruntem, inwentaryzacja lokali, sporządzenie zmian projektu udziałów w części wspólnej nieruchomości, na terenie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dot. wykonywanie wycen nieruchomości w zakresie: wycena budynków mieszkalnych, gospodarczych i usługowych wraz z gruntem na terenie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "0 umowa.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dot. wykonywanie wycen nieruchomości w zakresie: wycena budynków mieszkalnych, gospodarczych i usługowych wraz z gruntem na terenie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3 zapytanie ofertowe.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dot. wykonywanie wycen nieruchomości w zakresie: wycena budynków mieszkalnych, gospodarczych i usługowych wraz z gruntem na terenie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4 oferta.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dot. wykonywanie wycen nieruchomości w zakresie: wycena budynków mieszkalnych, gospodarczych i usługowych wraz z gruntem na terenie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dot.: wykonywanie wycen nieruchomości w zakresie: wycena nieruchomości niezabudowanych na cele budownictwa i rolne, wycena lasów tj. gruntu pod lasami i drzewostanu, wycena do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wycena wartości nieruchomości gruntowych przed i po uchwaleniu planu miejscowego lub po jego zmianie dla potrzeb ustalania wysokości opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "0- umowa.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dot.: wykonywanie wycen nieruchomości w zakresie: wycena nieruchomości niezabudowanych na cele budownictwa i rolne, wycena lasów tj. gruntu pod lasami i drzewostanu, wycena do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wycena wartości nieruchomości gruntowych przed i po uchwaleniu planu miejscowego lub po jego zmianie dla potrzeb ustalania wysokości opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3 zapytanie ofertowe.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dot.: wykonywanie wycen nieruchomości w zakresie: wycena nieruchomości niezabudowanych na cele budownictwa i rolne, wycena lasów tj. gruntu pod lasami i drzewostanu, wycena do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wycena wartości nieruchomości gruntowych przed i po uchwaleniu planu miejscowego lub po jego zmianie dla potrzeb ustalania wysokości opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4 oferta.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dot.: wykonywanie wycen nieruchomości w zakresie: wycena nieruchomości niezabudowanych na cele budownictwa i rolne, wycena lasów tj. gruntu pod lasami i drzewostanu, wycena do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wycena wartości nieruchomości gruntowych przed i po uchwaleniu planu miejscowego lub po jego zmianie dla potrzeb ustalania wysokości opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dot. wykonywanie wycen nieruchomości w zakresie: wycena budynków mieszkalnych, gospodarczych i usługowych wraz z gruntem na terenie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 0 umowa.doc
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dot. wykonywanie wycen nieruchomości w zakresie: wycena budynków mieszkalnych, gospodarczych i usługowych wraz z gruntem na terenie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dot. wykonywanie wycen nieruchomości w zakresie: wycena budynków mieszkalnych, gospodarczych i usługowych wraz z gruntem na terenie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 3 zapytanie ofertowe.doc
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dot. wykonywanie wycen nieruchomości w zakresie: wycena budynków mieszkalnych, gospodarczych i usługowych wraz z gruntem na terenie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4 oferta.doc
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dot.: wycena lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z gruntem, inwentaryzacja lokali, sporządzenie zmian projektu udziałów w części wspólnej nieruchomości, na terenie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4 oferta.doc
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dot.: wycena lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z gruntem, inwentaryzacja lokali, sporządzenie zmian projektu udziałów w części wspólnej nieruchomości, na terenie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 0 umowa.doc
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dot.: wycena lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z gruntem, inwentaryzacja lokali, sporządzenie zmian projektu udziałów w części wspólnej nieruchomości, na terenie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dot.: wykonywanie wycen nieruchomości w zakresie: wycena nieruchomości niezabudowanych na cele budownictwa i rolne, wycena lasów tj. gruntu pod lasami i drzewostanu, wycena do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wycena wartości nieruchomości gruntowych przed i po uchwaleniu planu miejscowego lub po jego zmianie dla potrzeb ustalania wysokości opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dot.: wycena lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z gruntem, inwentaryzacja lokali, sporządzenie zmian projektu udziałów w części wspólnej nieruchomości, na terenie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 3 zapytanie ofertowe.doc
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dot.: wykonywanie wycen nieruchomości w zakresie: wycena nieruchomości niezabudowanych na cele budownictwa i rolne, wycena lasów tj. gruntu pod lasami i drzewostanu, wycena do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wycena wartości nieruchomości gruntowych przed i po uchwaleniu planu miejscowego lub po jego zmianie dla potrzeb ustalania wysokości opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 3 zapytanie ofertowe.doc
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dot.: wykonywanie wycen nieruchomości w zakresie: wycena nieruchomości niezabudowanych na cele budownictwa i rolne, wycena lasów tj. gruntu pod lasami i drzewostanu, wycena do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wycena wartości nieruchomości gruntowych przed i po uchwaleniu planu miejscowego lub po jego zmianie dla potrzeb ustalania wysokości opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4 oferta.doc
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dot.: wykonywanie wycen nieruchomości w zakresie: wycena nieruchomości niezabudowanych na cele budownictwa i rolne, wycena lasów tj. gruntu pod lasami i drzewostanu, wycena do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wycena wartości nieruchomości gruntowych przed i po uchwaleniu planu miejscowego lub po jego zmianie dla potrzeb ustalania wysokości opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 0 umowa.doc

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna