Rejestr zmian w biuletynie

24.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.390.2019 z dnia 23.09.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XIII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 27 września 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy B-ca Kł._dot. dz. nr 26 obr. Niedźwiedna w B-cy Kł.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka_dot. dz. nr 26 obr. Niedźwiedna w Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka_dot. dz. nr 26 obr. Niedźwiedna w Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kł. owyłożeniu proj. zmiany studium do publicznego wglądu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka_dot. dz. nr 26 obr. Niedźwiedna w Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt zmiany studium.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka_dot. dz. nr 26 obr. Niedźwiedna w Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Prognoza z załącznikami.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka_dot. dz. nr 26 obr. Niedźwiedna w Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II w spr. powołania obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla reambulacji Szczegółowej Mapy Geologicznej Sudetów w skali 1:25000 arkusz Polanica Zdrój, przewidzianego do realizacji na terenie gmin: Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko,Polanica-Zdrój i Szczytna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 16.09.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego "Budowa oświetlenia drogowego w Wilkanowie na dz. nr 90/2 i 315
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr petycji kierowanych do Burmistrza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- "
Dotyczy dokumentu:
Rejestr petycji kierowanych do Burmistrza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- "
Dotyczy dokumentu:
Rejestr petycji kierowanych do Burmistrza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka_dot. dz. nr 26 obr. Niedźwiedna w Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wykazy gruntów rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka_dot. dz. nr 26 obr. Niedźwiedna w Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Protokoły z losowania składu obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Wykaz gruntu położonego na terenie wsi Spalona przeznaczony do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na stację bazową telefonii komórkowej .
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 25 września 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna 25 września 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 25 września 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 25 września 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Spraw Społecznych 25 września 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 10.09.2019 nr WR.ZUZ.4.421.242.2019.AK
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 24 września 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 23 września 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Spraw Społecznych 23 września 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 23 września 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW (w siedmiu etapach, każdy po ok. 1 MW) wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewidencyjnych 115, 123, 254 położonych we wsi Zabłocie, gmina Bystrzyca Kłodzka”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna