Rejestr zmian w biuletynie

06.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 11 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 11 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Wykonanie analizy problemów parkingowych centrum miasta Bystrzyca Kłodzka.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WPiRL.271.1.2020_zal_nr_4_odp na pytania.pdf -WPiRL.271.1.2020_zal_nr_4_odp na pytania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Wykonanie analizy problemów parkingowych centrum miasta Bystrzyca Kłodzka.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXII/190/2020 cz. II z XXII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXII/190/2020 cz. I z XXII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku zapytania nr GGG.271.2.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku zapytania nr GGG.271.1.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku zapytania nr GGG.271.2.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku zapytania nr GGG.271.1.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Spraw Społecznych 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Uzdrowiskowa Zdrowia i Spraw Społecznych28.01.2020 r.pdf - Komisja Uzdrowiskowa Zdrowia i Spraw Społecznych28.01.2020 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Spraw Społecznych 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Uzdrowiskowa Zrowia i Spraw Społecznych20.02.2020 r.pdf - Komisja Uzdrowiskowa Zrowia i Spraw Społecznych20.02.2020 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Spraw Społecznych 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Spraw Społecznych 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II w spr. utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Bystrzyca Kłodzka w wyborach Prezydenta RP
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Skarg Wniosków i Petycji 20, 23.01.2020r.pdf - Komisja Skarg Wniosków i Petycji 20, 23.01.2020 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Skarg Wniosków i Petycji 11.02.2020 r.pdf -Komisja Skarg Wniosków i Petycji 11.02.2020 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Rewizyjna 27.01.2020 r.pdf - KomisjaRewizyjna 27.01.2020 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Rewizyjna 24.02.2020 r.pdf - KomisjaRewizyjna 24.02.2020 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy19.02.2020 r.pdf - Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 19.02.2020r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy21.01.2020 r.pdf - Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 21.01.2020r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy21.01.2020 r.pdf - Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 21.01.2020r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy21.01.2020 r.pdf - Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 21.01.2020r.pdf
Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Edukacji Kultury i Sportu 28.01.2020 r.pdf -Komisja Edukacji Kultury i Sportu 28.01.2020 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Edukacji Kultury i Sportu 20.02.2020 r.pdf -Komisja Edukacji Kultury i Sportu 20.02.2020 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Budżetu i Finansów 30.01.2020 r.pdf -Komisja Budżetu i Finansów 30.01.2020 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Budżetu i Finansów 6.02.2020 r.pdf -Komisja Budżetu i Finansów 6.02.2020 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Budżetu i Finansów 26.02.2020 r.pdf -Komisja Budżetu i Finansów 26.02.2020 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Spraw Społecznych 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zarządzenia - luty 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zarządzenia - luty 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.70.2020 z dnia 28.02.2020 r. -70.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Spraw Społecznych 2018 - 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Spraw Społecznych 2018 - 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Uzdrowiskowa Zdrowia i Spraw Społecznych18.10.2019 r.pdf - Komisja Uzdrowiskowa Zdrowia i Spraw Społecznych18.10.2019 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Spraw Społecznych 2018 - 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Uzdrowiskowa Zdrowia i Spraw Społecznych25.11.2019 r.pdf - Komisja Uzdrowiskowa Zdrowia i Spraw Społecznych25.11.2019 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Spraw Społecznych 2018 - 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Uzdrowiskowa Zdrowia i Spraw Społecznych18.12.2019 r.pdf - Komisja Uzdrowiskowa Zdrowia i Spraw Społecznych18.12.2019 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2018 - 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Skarg Wniosków i Petycji 21.10.2019 r.pdf -Komisja Skarg Wniosków i Petycji 21.10.2019 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2018 - 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Skarg Wniosków i Petycji 14.11.2019 r.pdf -Komisja Skarg Wniosków i Petycji 14.11.2019 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2018 - 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Skarg Wniosków i Petycji 3.12.2019 r.pdf -Komisja Skarg Wniosków i Petycji 3.12.2019 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2018 - 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 2018 - 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy17.10.2019 r.pdf - Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 17.10.2019r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 2018 - 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy25.11.2019 r.pdf - Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 25.11.2019r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 2018 - 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy12.12.2019 r.pdf - Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 12.12.2019r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 2018 - 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 2018 - 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Edukacji Kultury i Sportu 21.10.2019 r.pdf -Komisja Edukacji Kultury i Sportu 21.10.2019 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 2018 - 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Edukacji Kultury i Sportu 21.11.2019 r.pdf -Komisja Edukacji Kultury i Sportu 21.11.2019 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 2018 - 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Edukacji Kultury i Sportu 18.12.2019 r.pdf -Komisja Edukacji Kultury i Sportu 18.12.2019 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 2018 - 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 2018 - 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 2018 - 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Budżetu i Finansów 13.12.2019 r.pdf -Komisja Budżetu i Finansów 13.12.2019 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 2018 - 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 2018 - 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Budżetu i Finansów 21.10.2019 r.pdf -Komisja Budżetu i Finansów 21.10.2019 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 2018 - 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Budżetu i Finansów 26.11.2019 r.pdf -Komisja Budżetu i Finansów 26.11.2019 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 2018 - 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Budżetu i Finansów 27.11.2019 r.pdf -Komisja Budżetu i Finansów 27.11.2019 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 2018 - 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Budżetu i Finansów 2.12.2019 r.pdf -Komisja Budżetu i Finansów 2.12.2019 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 2018 - 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Budżetu i Finansów 18.12.2019 r.pdf -Komisja Budżetu i Finansów 18.12.2019 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 2018 - 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Budżetu i Finansów 20.12.2019 r.pdf -Komisja Budżetu i Finansów 20.12.2019 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 2018 - 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXII sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej VIII kadencji w dniu 28 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - System fortyfikacji średniowiecznych – miejska trasa spacerowa. Etap III – trakt pieszy: ul. Krótka-Kupiecka.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Marszałka Sejmu RP w spr. zarzadzenia wyborów Prezydenta RP
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Zbiór aktów prawa miejscowego - VIII kadencja 2018 - 2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

02.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 10/2020 z dnia 02.03.2020r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Henryka Sienkiewicza 1 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała z XXI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zarządzenia - luty 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie nr 0050.62.2020 z dnia 22.02.2020 r.- 62.pdf
Dotyczy dokumentu:
zarządzenia - luty 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.62.2020 z dnia 22.02.2020 r. -62.pdf"
Dotyczy dokumentu:
PRZETARG NIEOGRANICZONY na zadanie: "Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe typu Singletrack na obszarze Gminy Bystrzyca Kłodzka – budowa ścieżki pn. „Pętla Stronie”" , w ramach projektu, pn.: ”Na granicy na krawędzi" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. plik GPS - GPS stronie.zip"
Dotyczy dokumentu:
PRZETARG NIEOGRANICZONY na zadanie: "Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe typu Singletrack na obszarze Gminy Bystrzyca Kłodzka – budowa ścieżki pn. „Pętla Stronie”" , w ramach projektu, pn.: ”Na granicy na krawędzi" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PRZETARG NIEOGRANICZONY na zadanie: "Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe typu Singletrack na obszarze Gminy Bystrzyca Kłodzka – budowa ścieżki pn. „Pętla Stronie”" , w ramach projektu, pn.: ”Na granicy na krawędzi" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik GPS tras - Załącznik 3. Pliki GPS.zip
Dotyczy dokumentu:
XXI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej VIII kadencji w dniu 26 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna