Rejestr zmian w biuletynie

06.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.241.2017 z dnia 04.09.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.241.2017 z dnia 04.09.2017 r.cd"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.234.2017 z dnia 31.08.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii oświetlenia drogowego w Długopolu Dolnym na działkach nr 75, 86, 267.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii oświetlenia drogowego w Długopolu Dolnym na działkach nr 75, 86, 267.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o rozszerzeniu zakresu wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4kV i stacji słupowej SN/nN w Zabłociu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefoni komórkowej sieci PLAY o nazwie KL03109 wraz z przyłączem energetycznym w Starej Łomnicy na części działki nr 837.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii oświetlenia drogowego w Długopolu Dolnym na działkach nr 75, 86, 267.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o rozszerzeniu zakresu wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4kV i stacji słupowej SN/nN w Zabłociu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefoni komórkowej sieci PLAY o nazwie KL03109 wraz z przyłączem energetycznym w Starej Łomnicy na części działki nr 837.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 11/2017 z dnia 04 września 2017 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności nr 9
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 10/2017 z dnia 04 września 2017 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/94 przy ul. M. Konopnickiej Obręb Centrum w Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 11 września 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 8 września 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.09.2017

Dotyczy dokumentu:
wykazy gruntów stanowiących własność gminy przeznaczone do dzierżwy w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbiór aktów prawa miejscowego - VII kadencja 2014 - 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.217.2017 z dnia 07.08.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zarządzenia - lipiec 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XLIV sesji Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 25 sierpnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa fabrycznie nowego ratraka wraz z osprzętem do zakładania śladu do narciarstwa biegowego w ramach projektu „Poznaj Sudety na nartach”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wydział Edukacji i Spraw Społecznych "
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Dotyczy dokumentu:
Wykaz telefonów Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- "
Dotyczy dokumentu:
Wykaz telefonów Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik -

01.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 8.09.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Szkoły i przedszkola
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2017/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XLV wspólnej sesji z Gminą Kaźmierz w dniu 8 września 2017 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o wydaniu decyzji nr ICP-10/2017 o zmianie ostatecznej decyzji nr ICP-11/2016 o ustalenie inwestycji celu publicznego polegającego na budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nN wraz z dowiązaniem do linii średniego napięcia 20kV.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o wydaniu decyzji nr ICP-11/2017 o ustalenie inwestycji celu publicznego polegającego na budowie oświetlenia drogowego w Nowej Bystrzycy na działce nr 126.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Piaskowanie, mycie, spoinowanie i impregnacja muru oporowego w Międzygórzu położonego na wysokości posesji przy ul. Wojska Polskiego 12”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

31.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku postępowania - Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 3236D na teren podstrefy WSSE w Bystrzycy Kłodzkiej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.232.2017 z dnia 31.08.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zarządzenia - lipiec 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.188.2017 z dnia 03.07.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
zarządzenia - lipiec 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.189.2017 z dnia 03.07.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
zarządzenia - lipiec 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa fabrycznie nowego ratraka wraz z osprzętem do zakładania śladu do narciarstwa biegowego w ramach projektu „Poznaj Sudety na nartach”. (II)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - ratrak II.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa fabrycznie nowego ratraka wraz z osprzętem do zakładania śladu do narciarstwa biegowego w ramach projektu „Poznaj Sudety na nartach”. (II)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 43.2017 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 57/24 o pow. 1m2 położonej w Spalonej .
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 42.2017 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 1104/22 o pow. 15m2 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum .
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 41.2017 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 1104/22 o pow. 15m2 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum .
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 40.2017 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 1104/22 o pow. 21m2 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum .
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna