Rejestr zmian w biuletynie

04.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zameldowanie_stale.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zameldowanie_czasowe.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wymeldowanie_stale.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wymeldowanie_czasowe.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zgloszenie_wyjazdu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zgloszenie_powrotu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z-ca Kierownika USC (osoba wydająca decyzjeadministracyjne w imieniu burmistrza)"
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie dowodu osobistego 2017.pdf
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek
Dotyczy dokumentu:
Uzyskaj dowód osobisty
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uzyskaj dowód osobisty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obowiązek meldunkowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obowiązek meldunkowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obowiązek meldunkowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obowiązek meldunkowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.8.2018 z dnia 08.01.2018 r.informacja o omyłce pisarskiej"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.18.2018 z dnia 30.01.2018 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

31.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli w roku szkolnym 2018/2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podstawowa kwota dotacji na rok 2018 i wskaźnik zwiększający
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.8.2018 z dnia 08.01.2018 r."
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr III/48/2018 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 19 01 2018r. o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej Nr XLIX/400817 z 21.12.2017-uchwale budżetowej na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia w 2018 r. pn. "Rehabilitacja kobiet po mastektomii"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr III/47/2018 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 19 01 2018 r. w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XLIX/401/17 z 21 12 2017 r. w sprawie WPF na lata 2018-2027 oraz uchwale Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej Nr XLIX/400/17 z 21 12 2017r. -uchwale budżetowej na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr III/47/2018 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 19 01 2018 r. w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XLIX/401/17 z 21 12 2017 r. w sprawie WPF na lata 2018-2027 oraz uchwale Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej Nr XLIX/400/17 z 21 12 2017r. -uchwale budżetowej na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr III/48/2018 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 19 01 2018r. o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej Nr XLIX/400817 z 21.12.2017-uchwale budżetowej na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr III/47/2018 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 19 01 2018 r. w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XLIX/401/17 z 21 12 2017 r. w sprawie WPF na lata 2018-2027 oraz uchwale Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej Nr XLIX/400/17 z 21 12 2017r. -uchwale budżetowej na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy linii kablowej 20kV oraz trzech słupów energetycznych w Kamiennej na dz. nr 9 i 10 oraz w Marcinkowie na dz. nr 39, 219/62, 221, 220/62, 2, 3, 2/2, 6/1, 7, 205/58, 8, 41/1, 43/1, 66, 199, 198, 193, 196, 189, 187 i 191.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.364.2017 z dnia 29.12.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.372.2017 z dnia 29.12.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.372.2017 z dnia 29.12.2017 r.cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.372.2017 z dnia 29.12.2017 r.cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.372.2017 z dnia 29.12.2017 r.cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.362.2017 z dnia 29.12.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.363.2017 z dnia 29.12.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.361.2017 z dnia 29.12.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.361.2017 z dnia 29.12.2017 r.cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.361.2017 z dnia 29.12.2017 r.cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.361.2017 z dnia 29.12.2017 r.cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.361.2017 z dnia 29.12.2017 r.cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.361.2017 z dnia 29.12.2017 r.cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna