Rejestr zmian w biuletynie

29.12.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Grudzień 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Grudzień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.320.2020 z dnia 28.12.2020 r. -320.pdf"
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1A położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kolejowej 3C
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei nr 20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Grudzień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.308.2020 z dnia 17.12.2020 r. -308.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Grudzień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.309.2020 z dnia 17.12.2020 r. -309.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Grudzień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.310.2020 z dnia 17.12.2020 r. -310.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Grudzień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.311.2020 z dnia 17.12.2020 r. -311.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Grudzień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.305.2020 z dnia 17.12.2020 r. -305.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Grudzień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.306.2020 z dnia 17.12.2020 r. -306.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Grudzień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.307.2020 z dnia 17.12.2020 r. -307.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Grudzień 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Grudzień 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne pn. - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Działalności Regulowanej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.12.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja o udzieleniu zamówienia - Zarządzanie i administrowanie gminnymi nieruchomościami Gminy Bystrzyca Kłodzka w 2021 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Grudzień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.321.2020 z dnia 28.12.2020 r. -321.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Grudzień 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - usługi pocztowe.pdf -Informacja z otwarcia ofert - usługi pocztowe.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie pn." System fortyfikacji średniowiecznych – miejska trasa spacerowa. Etap IV – trakt pieszy: schody, ul. Kupiecka.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał nr 9 do SIWZ STWiOR - zał. 9Trasa_IV-ARCH-KONSTR-ST.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie pn." System fortyfikacji średniowiecznych – miejska trasa spacerowa. Etap IV – trakt pieszy: schody, ul. Kupiecka.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. nr 10 do SIWZ przedmiar robót - zał. 10Trasa_IV-ARCH-KONSTR-PR.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie pn." System fortyfikacji średniowiecznych – miejska trasa spacerowa. Etap IV – trakt pieszy: schody, ul. Kupiecka.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. nr 11 do SIWZ wzór umowy - zal. 11 wzórumowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie pn." System fortyfikacji średniowiecznych – miejska trasa spacerowa. Etap IV – trakt pieszy: schody, ul. Kupiecka.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie - Ogłoszenie o zamówieniu - ul.Kupiecka.docx"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie pn." System fortyfikacji średniowiecznych – miejska trasa spacerowa. Etap IV – trakt pieszy: schody, ul. Kupiecka.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - SIWZ IV etap.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie pn." System fortyfikacji średniowiecznych – miejska trasa spacerowa. Etap IV – trakt pieszy: schody, ul. Kupiecka.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. 1-7 do SIWZ - zał.1-7.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie pn." System fortyfikacji średniowiecznych – miejska trasa spacerowa. Etap IV – trakt pieszy: schody, ul. Kupiecka.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. 1-7 do SIWZ word - Zał. do SIWZ nr1,2,3,4,5,6,7.docx"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie pn." System fortyfikacji średniowiecznych – miejska trasa spacerowa. Etap IV – trakt pieszy: schody, ul. Kupiecka.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. nr 8 do SIWZ Projekt budowlano-wykonawczy -zał. 8 Trasa_IV-ARCH-KONSTR-PB.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "MPZP_dz. nr 26 obr. Niedźwiedna w BystrzycyKłodzkiej.pdf - MPZP_dz. nr 26 obr. Niedźwiedna w BystrzycyKłodzkiej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rok 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXXIV sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej VIII kadencji w dniu 18 grudnia 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna