Rejestr zmian w biuletynie

31.03.2021

Dotyczy dokumentu:
Komunikat z dnia 31 marca 2021 r. o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia pn.: „Rehabilitacja kobiet po mastektomii”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji i wskaźnika zwiększającego - marzec 2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.92.2021 z dnia 30.03.2021 r. -0050.92.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.73.2021 z dnia 11.03.2021 -0050.73.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.74.2021 z dnia 11.03.2021 -0050.74.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.75.2021 z dnia 11.03.2021 -0050.75.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.76.2021 z dnia 11.03.2021 -0050.76.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.77.2021 z dnia 11.03.2021 -0050.77.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.78.2021 z dnia 11.03.2021 -0050.78.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.79.2021 z dnia 11.03.2021 -0050.79.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.86.2021 z dnia 18.03.2021 -0050.86.2021(1).doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.87.2021 z dnia 18.03.2021 -0050.87.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.68.2021 z dnia 11.03.2021 -0050.68.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.69.2021 z dnia 11.03.2021 -0050.69.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.70.2021 z dnia 11.03.2021 -0050.70.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.71.2021 z dnia 11.03.2021 -0050.71.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.72.2021 z dnia 11.03.2021 -0050.72.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.61.2021 z dnia 11.03.2021 -0050.61.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.62.2021 z dnia 11.03.2021 -0050.62.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.63.2021 z dnia 11.03.2021 -0050.63.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.64.2021 z dnia 11.03.2021 -0050.64.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.65.2021 z dnia 11.03.2021 -0050.65.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.66.2021 z dnia 11.03.2021 -0050.66.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.67.2021 z dnia 11.03.2021 -0050.67.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.57.2021 z dnia 11.03.2021 -0050.57.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.58.2021 z dnia 11.03.2021 -0050.58.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.59.2021 z dnia 11.03.2021 -0050.59.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.60.2021 z dnia 11.03.2021 -0050.60.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

29.03.2021

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z dostępności
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zwolnienia z powodu Covid-19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zwolnienia z powodu Covid-19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie zwolnienia zpowodu Covid-19.doc - Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie zwolnieniaz powodu Covid-19.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zwolnienia z powodu Covid-19
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie zwolnieniaz powodu Covid-19.doc - Załącznik nr 1 do uchwały w sprawiezwolnienia z powodu Covid-19.doc
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zwolnienia z powodu Covid-19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.85.2021 z dnia 18.03.2021 r. -zarządzenie 2021 mastektomia.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.85.2021 z dnia 18.03.2021 r. -ZARZĄDZENIE NR 0050.85.2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za IV kwartał 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "korekta Rb 28S na 31 12 2020.pdf - korekta Rb 28S na31 12 2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za IV kwartał 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "korekta Rb 30 na IV kw 2020.pdf - korekta Rb 30 naIV kw 2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za IV kwartał 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za IV kwartał 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "korekta Rb 27S 12 2020.pdf - korekta Rb 27S 122020.pdf"

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna