Rejestr zmian w biuletynie

19.02.2021

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 26 lutego 2021r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.02.2021

Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zarządzenie w sprawie zmiany RegulaminuOrganizacyjnego - 277.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 23 lutego 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna 23 lutego 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dn. 15.02.2021 w sprawie wszczęcia postępowania o zmianę decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (ciśnienie do 0,5MPa) w Bystrzycy Kłodzkiej na działce nr 179dr obr. Zacisze i działce nr 1 obr. Niedźwiedna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Wody Polskie WR.ZUZ.4.4210.9.2021.WB
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. gospodarki przestrzennej w Wydziale Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - informacja o działaniach podejmowanych przezpodmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2020 r..pdf"

15.02.2021

Dotyczy dokumentu:
Zbiór aktów prawa miejscowego - VIII kadencja 2018 - 2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 22 lutego 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej „PV STARA BYSTRZYCA” wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorową o mocy do 10 MW z możliwością podziału na 10 osobnych elektrowni na działkach nr 93, 95/1 obręb Stara Bystrzyca, gmina Bystrzyca Kłodzka”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej „PV STARA BYSTRZYCA” wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorową o mocy do 10 MW z możliwością podziału na 10 osobnych elektrowni na działkach nr 93, 95/1 obręb Stara Bystrzyca, gmina Bystrzyca Kłodzka”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia naśrodowisko - Raport_StBystrzyca_Ekokonsult.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej „PV STARA BYSTRZYCA” wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorową o mocy do 10 MW z możliwością podziału na 10 osobnych elektrowni na działkach nr 93, 95/1 obręb Stara Bystrzyca, gmina Bystrzyca Kłodzka”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Analiza wpływu przedsięwzięcia na środowisko -Analiza_St_Bystrzyca_Ekokonsult.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej „PV STARA BYSTRZYCA” wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorową o mocy do 10 MW z możliwością podziału na 10 osobnych elektrowni na działkach nr 93, 95/1 obręb Stara Bystrzyca, gmina Bystrzyca Kłodzka”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora OchronyŚrodowiska we Wrocławiu oraz opinia Wód Polskich Dyrektora ZarząduZlewni w Nysie - Uzgodnienie RDOŚ i WP.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej „PV STARA BYSTRZYCA” wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorową o mocy do 10 MW z możliwością podziału na 10 osobnych elektrowni na działkach nr 93, 95/1 obręb Stara Bystrzyca, gmina Bystrzyca Kłodzka”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 7/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 2 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 14 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 6/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 26A w drodze przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 5/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Ludwika Zamenhofa 27 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 4/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej 39 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 3/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej 14 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej „PV STARA BYSTRZYCA” wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorową o mocy do 10 MW z możliwością podziału na 10 osobnych elektrowni na działkach nr 93, 95/1 obręb Stara Bystrzyca, gmina Bystrzyca Kłodzka”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 2/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Siennej 11 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 1/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Rycerskiej 20 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna