Rejestr zmian w biuletynie

10.04.2020

Dotyczy dokumentu:
wykazy gruntów rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykazy gruntów rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej w spr. granic obwodów głosowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Spraw Społecznych 17 kwietnia 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna 17 kwietnia 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 16 kwietnia 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 16 kwietnia 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr ICP-8/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie, montażu kontenera na urządzenia techniczne związane z obsługą i potrzebami własnymi Tauron - zarzdząnie i bezpieczeństwo sieci energetycznej na dz. nr 374/2 w Straym Waliszowie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr ICP-8/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie, montażu kontenera na urządzenia techniczne związane z obsługą i potrzebami własnymi Tauron - zarzdząnie i bezpieczeństwo sieci energetycznej na dz. nr 374/2 w Straym Waliszowie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa boiska sportowego, wielofunkcyjnego ul. Wojska Polskiego 8, 57-500 Bystrzyca Kłodzka (przy Szkole Podstawowej Nr 1).
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienia do SIWZ - boisko SP 1.pdf -Wyjaśnienia do SIWZ - boisko SP 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa boiska sportowego, wielofunkcyjnego ul. Wojska Polskiego 8, 57-500 Bystrzyca Kłodzka (przy Szkole Podstawowej Nr 1).
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr petycji kierowanych do Burmistrza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - odp. petycja 152.2.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr petycji kierowanych do Burmistrza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

07.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.83.2020 z dnia 31.03.2020 r.cd. - Zał. nr 11. Wydatki współfinansowane ze środków UniiEuropejskiej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.83.2020 z dnia 31.03.2020 r.cd. - Zał. nr 12. Wykonanie funduszu sołeckiego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.83.2020 z dnia 31.03.2020 r.cd. - Zał. nr 13. Przychody i rozchody zakładu budżetowego CIS.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.83.2020 z dnia 31.03.2020 r.cd. - Zał. nr 14. Wykonanie planu finansowego przez BibliotekęPubliczną.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.83.2020 z dnia 31.03.2020 r.cd. - Zał. nr 15. Wykonanie planu finansowego przez MuzeumFilumenistyczne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.83.2020 z dnia 31.03.2020 r.cd. - Zał. nr 16. Wykonanie planu finansowego przez MGOK.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.83.2020 z dnia 31.03.2020 r.cd. - Zał. nr 17. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięc nadzień 31.12.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.83.2020 z dnia 31.03.2020 r.cd. - Zał. nr 18. Informacja o stanie mienia komunalnego na koniec 2019roku.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.83.2020 z dnia 31.03.2020 r.cd. - Zał. nr 8. Zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.83.2020 z dnia 31.03.2020 r.cd. - Zał. nr 9. Dochody i wydatki na ochronę środowiska.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.83.2020 z dnia 31.03.2020 r.cd. - Zał. nr 10. Dochody i wydatki na gospodarowanie odpadami.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.83.2020 z dnia 31.03.2020 r.cd. - Zał. nr 5. Szczegółowy opis planowanych i wykonanych wydatków budżetowych gminy wg klasyfikacji budżetowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.83.2020 z dnia 31.03.2020 r.cd. - Zał. nr 6. Dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresuadministracji rządowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.83.2020 z dnia 31.03.2020 r.cd. - Zał. nr 7. Wykonanie dotacji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.83.2020 z dnia 31.03.2020 r.cd. - Zał. nr 2. Zmiany planowanych wydatków budżetowych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.83.2020 z dnia 31.03.2020 r.cd. - Zał. nr 3. Dochody budżetowe według źródeł.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.83.2020 z dnia 31.03.2020 r.cd. - Zał. nr 4. Szczegółowy opis planowanych i wykonanych dochodówbudżetowych gminy wg klasyfikacji budżetowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.83.2020 z dnia 31.03.2020 r. -83.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.83.2020 z dnia 31.03.2020 r.cd. - Spis treści.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.83.2020 z dnia 31.03.2020 r.cd. - Zał. nr 1. Zmiany planowanych dochodów budżetowych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa boiska sportowego, wielofunkcyjnego wraz z bieżnią ul. Wojska Polskiego 68, 57-500 Bystrzyca Kłodzka (przy Szkole Podstawowej Nr 2). (I)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjasnienia do SIWZ.pdf - wyjasnienia do SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa boiska sportowego, wielofunkcyjnego wraz z bieżnią ul. Wojska Polskiego 68, 57-500 Bystrzyca Kłodzka (przy Szkole Podstawowej Nr 2). (I)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr petycji kierowanych do Burmistrza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Petycja 152.2.2020 - petycja 152.2.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr petycji kierowanych do Burmistrza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna