Rejestr zmian w biuletynie

02.10.2020

Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna 9 października 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 7 października 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Bystrzyca Kłodzka.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - ubezpieczenie 2020.pdf- Informacja z otwarcia ofert - ubezpieczenie 2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Bystrzyca Kłodzka.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXX sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej VIII kadencji w dniu 30 września 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.10.2020

Dotyczy dokumentu:
Uchwała XII/63/2020 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 22 09 2020r w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o naborze kandydatów na stanowisko ds. strażnika w Straży Miejskiej Gminy Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o naborze kandydatów na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej Gminy Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o naborze kandydatów na stanowisko ds. dochodów i ewidencji środków trwałych w wydziale Finansowo-Budżetowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 23/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej 32 wraz z ułamkową częścią działki przynależnej do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Unieważnienie zapytania ofertowego nr WTiKF.271.18.2020 z dn. 01.09.2020 r. na „Prowadzenie nadzoru konserwatorskiego przy realizacji zadania pn. „Remont i rewitalizacja kaplicy św. Floriana w Bystrzycy Kłodzkiej wraz z zagospodarowaniem terenu”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WTiKF.271.20.2020 - zo na „Prowadzenie nadzoru konserwatorskiego przy realizacji zadania pn. „Remont i rewitalizacja kaplicy św. Floriana w Bystrzycy Kłodzkiej wraz z zagospodarowaniem terenu”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Unieważnienie zapytania ofertowego nr WTiKF.271.18.2020 z dn. 01.09.2020 r. na „Prowadzenie nadzoru konserwatorskiego przy realizacji zadania pn. „Remont i rewitalizacja kaplicy św. Floriana w Bystrzycy Kłodzkiej wraz z zagospodarowaniem terenu”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.09.2020

Dotyczy dokumentu:
Analiza stanu gospodarki odpadami za 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Analiza stanu gospodarki odpadami za 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.09.2020

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzeatrgowej na tablice informacyjno-reklamowe .
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXX sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 30 września 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pkt 5.1.Projekt uchwały - zmiany w budżecie.pdf -pkt 5.1.Projekt uchwały - zmiany w budżecie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXX sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 30 września 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pkt 5.2. Projekt uchwały - wpf.pdf - pkt 5.2.Projekt uchwały - wpf.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXX sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 30 września 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pkt 5.3. Projekt uchwały - zaliczenia dróg dokategorii dróg gminnych.pdf - pkt 5.3. Projekt uchwały - zaliczeniadróg do kategorii dróg gminnych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXX sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 30 września 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pkt 6.4. Projekt uchwały - zaliczenia dróg dokategorii dróg gminnych - Spalona.pdf - pkt 6.4. Projekt uchwały -zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych - Spalona.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXX sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 30 września 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pkt 6.5. Projekt uchwały - przystąpienia Gminy doprac nad dokumentami programowymi ZITPOF.pdf - pkt 6.5. Projekt uchwały- przystąpienia Gminy do prac nad dokumentami programowymi ZITPOF.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXX sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 30 września 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o przystąpieniu do procedury udziału społeczeństwa w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn.;"Zadanie 2B.1/1 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Kłodzkiej - obiekt Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XVIII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 20 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XVII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 13 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XVI sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 2 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XV sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 listopada 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XI sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 19 lipca 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z X nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 12 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z VIII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 maja 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXIX sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 sierpnia 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 21 lipca 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXVII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXV sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała z XXI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XIX sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XIX sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna