Rejestr zmian w biuletynie

02.06.2021

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.178.2021 z dnia 31.05.2021 r. -Zarządzenie Komisja mieszkaniowa.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.177.2021 z dnia 31.05.2021 r. -177.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.178.2021 z dnia 31.05.2021 r. -178.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

01.06.2021

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.162.2021 z dnia 24.05.2021 r. -162.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 7.06.2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XLII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 7 czerwca 2021r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja nr 102/2021 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowanej w Nowym Waliszowie na działkach nr 354 i 355
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania dla inwestycji budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowaną w Nowym Waliszowie na działkach nr 354 i 355
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XLI sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej VIII kadencji w dniu 28 maja 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "(XLI) 28.05.2021.pdf - (XLI) 28.05.2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
XLI sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej VIII kadencji w dniu 28 maja 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XL sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej VIII kadencji w dniu 30 kwietnia 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XLI sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej VIII kadencji w dniu 28 maja 2021 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik (LXI) 28.05.2021.pdf - (LXI) 28.05.2021.pdf
Dotyczy dokumentu:
XLI sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej VIII kadencji w dniu 28 maja 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XL sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej VIII kadencji w dniu 30 kwietnia 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "(XL)30.04.2021.pdf - (XL)30.04.2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
XL sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej VIII kadencji w dniu 30 kwietnia 2021 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
XL sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej VIII kadencji w dniu 30 kwietnia 2021 r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
XL sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej VIII kadencji w dniu 30 kwietnia 2021 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik (LX)30.04.2021.pdf - (LX)30.04.2021.pdf
Dotyczy dokumentu:
XL sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej VIII kadencji w dniu 30 kwietnia 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XLI sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej VIII kadencji w dniu 28 maja 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XL sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej VIII kadencji w dniu 30 kwietnia 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XXXIX sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej VIII kadencji w dniu 21 kwietnia 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

31.05.2021

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe za rok 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe za rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja dodatkowa 2020.pdf - informacja dodatkowa2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe za rok 2020
Treść zmiany:
Usunięto załącznik inf dodatkowa 2020.pdf - inf dodatkowa 2020.pdf
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe za rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.173.2021 z dnia 28.05.2021 r. -173.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.173.2021 z dnia 28.05.2021 r. -Zarządzenie nr 0050.173.2021 komisja ocena wniosków dotacjeprzyłącza.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - sprawozdanie Muzeum Filumenistyczne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - sprawozdanie Biblioteka Publiczna Miasta i GminyBystrzyca Kłodzka.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - sprawozdanie MGOK.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.135.2021 z dnia 12.05.2021 r. -135.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.136.2021 z dnia 12.05.2021 r. -136.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.137.2021 z dnia 12.05.2021 r. -137.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.166.2021 z dnia 26.05.2021 r. -Zarządzenie nr 0050.166.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.166.2021 z dnia 26.05.2021 r. -166.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.167.2021 z dnia 26.05.2021 r. -167.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.167.2021 z dnia 26.05.2021 r. -Zarządzenie nr 0050.167.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna