Rejestr zmian w biuletynie

23.10.2020

Dotyczy dokumentu:
Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego, parkowego i iluminacyjnego na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka w 2021 roku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - konserwacjaoswietlenia na 2021.pdf - Informacja z otwarcia ofert - konserwacjaoswietlenia na 2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego, parkowego i iluminacyjnego na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka w 2021 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Październik 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.256.2020 z dnia 22.10.2020 r. -256.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Październik 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Wody Polskie WR.ZUZ.4.4210.285.2020.AG
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego LIS
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Bystrzyca Kłodzka.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o ustalenie warunków zabudowy.docx -Wniosek o ustalenie warunków zabudowy.docx
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o ustalenie warunków zabudowy.doc - Wnioseko ustalenie warunków zabudowy.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celupublicznego.doc - wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celupublicznego.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celupublicznego.doc - wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celupublicznego.doc
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Październik 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Październik 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.253.2020 z dnia 19.10.2020 r. -253.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH DLAMIASTA Bystrzyca Kłodzka.docx - WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH PLANÓWMIEJSCOWYCH DLA MIASTA Bystrzyca Kłodzka.docx
Dotyczy dokumentu:
Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH DLAMIASTA Bystrzyca Kłodzka-3.doc - WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH PLANÓWMIEJSCOWYCH DLA MIASTA Bystrzyca Kłodzka-3.doc"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rok 1997
Treść zmiany:
Usunięto załącznik MPZP-Bystrzyca Kłodzka_teren Oczyszczalniścieków.pdf - MPZP-Bystrzyca Kłodzka_teren Oczyszczalni ścieków.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rok 1997
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

22.10.2020

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za III kwartał 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzeatrgowej na tablice informacyjno-reklamowe .
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Niedźwiedna w granicach miasta Bystrzyca Kłodzka oraz części obrębu Pławnica, gmina Bystrzyca Kłodzka, wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Niedźwiedna w granicach miasta Bystrzyca Kłodzka oraz części obrębu Pławnica, gmina Bystrzyca Kłodzka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.10.2020

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXXII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 27 października 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 23 października 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Październik 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Październik 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.250.2020 z dnia 14.10.2020 r. -250.pdf"

20.10.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Październik 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.251.2020 z dnia 14.10.2020 r. -251.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Październik 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.243.2020 z dnia 22.09.2020 r. -243.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykazy gruntów przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzeatrgowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego KOLIBA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.10.2020

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 14/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej KL03199 sieci "PLAY" wraz z przyłączem energetycznym w Ponikwie dz. nr 326/3.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 14/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej KL03199 sieci "PLAY" wraz z przyłączem energetycznym w Ponikwie dz. nr 326/3.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 14/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej KL03199 sieci "PLAY" wraz z przyłączem energetycznym w Ponikwie dz. nr 326/3.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 23 października 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 23 października 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna 21 października 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Październik 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.252.2020 z dnia 15.10.2020 r. -zarządzenie komisja reh dzieci niepełnospr.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Październik 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji i przeciwdziałania uzależnieniom pn.: „Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego SARENKA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego GŁUSZEC
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Wydobywaniu kopaliny – wód leczniczych – otworami wiertniczymi Hanna 1, Hanna 2, Hanna 3, Hanna 4, Kazimierz 1, Kazimierz 2 w Starej Łomnicy”, działki nr 1080, 1175/2 obręb Stara Łomnica”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna