Rejestr zmian w biuletynie

13.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Zmiana nr 1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Prognoza z załącznikami do zmiany Studium podj.uchwałą XXII_190_2020 z 28.02.2020.pdf - Prognoza z załącznikami dozmiany Studium podj. uchwałą XXII_190_2020 z 28.02.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana nr 1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "prognoz_studium z 2013 r. BYSTRZ KŁODZKA -rysunek.pdf - prognoz_studium z 2013 r. BYSTRZ KŁODZKA - rysunek.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana nr 1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "prognoz_studium z 2013 r. BYSTRZ KŁODZKA -tekst.pdf - prognoz_studium z 2013 r. BYSTRZ KŁODZKA - tekst.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana nr 1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 11 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 11 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XXIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej VIII kadencji w dniu 11 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Akta stanu cywilnego - transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WNIOSEK_TRANSKRYPCJA AKTU MAŁŻEŃSTWA.doc -WNIOSEK_TRANSKRYPCJA AKTU MAŁŻEŃSTWA.doc"
Dotyczy dokumentu:
Akta stanu cywilnego - transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WNIOSEK_TRANSKRYPCJA AKTU URODZENIA.doc -WNIOSEK_TRANSKRYPCJA AKTU URODZENIA.doc"
Dotyczy dokumentu:
Akta stanu cywilnego - transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WNIOSEK_TRANSKRYPCJA AKTU ZGONU.rtf -WNIOSEK_TRANSKRYPCJA AKTU ZGONU.rtf"
Dotyczy dokumentu:
Akta stanu cywilnego - transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Akta stanu cywilnego - uzupełnienie/sprostowanie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wniosek o sprostowanie uzupelnienie.doc - wniosek osprostowanie uzupelnienie.doc"
Dotyczy dokumentu:
Akta stanu cywilnego - uzupełnienie/sprostowanie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaświadczenie - ślub konkordatowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek do ślubu konkordatowego.doc - Wniosek doślubu konkordatowego.doc"
Dotyczy dokumentu:
zaświadczenie - ślub konkordatowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uznanie dziecka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wniosek o przyjęcie oświadczenia o uznaniuojcostwa.doc - wniosek o przyjęcie oświadczenia o uznaniuojcostwa.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uznanie dziecka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Akta stanu cywilnego - transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "transkrypcje zagranicznych aktów stanucywilnego.doc - transkrypcje zagranicznych aktów stanu cywilnego.doc"
Dotyczy dokumentu:
Akta stanu cywilnego - transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Akta stanu cywilnego - transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Akta Stanu Cywilnego - transkrypcja zagranicznychdo polskich ksiąg.doc - Akta Stanu Cywilnego - transkrypcjazagranicznych do polskich ksiąg.doc
Dotyczy dokumentu:
Akta stanu cywilnego - uzupełnienie/sprostowanie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uzupełnienie-sprostowanie aktu stanu cywilnego.doc- uzupełnienie-sprostowanie aktu stanu cywilnego.doc"
Dotyczy dokumentu:
Akta stanu cywilnego - uzupełnienie/sprostowanie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Akta stanu cywilnego - transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Akta stanu cywilnego - uzupełnienie/sprostowanie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Akta stanu cywilnego - uzupełnienie/sprostowanie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Akta Stanu Cywilnego - uzupełnienie.doc - AktaStanu Cywilnego - uzupełnienie.doc
Dotyczy dokumentu:
Małżeństwo - zawarcie i rejestracja
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Małżeństwo - zawarcie i rejestracja-1.doc -Małżeństwo - zawarcie i rejestracja-1.doc
Dotyczy dokumentu:
Małżeństwo - zawarcie i rejestracja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "małżeństwo - zawarcie i rejestracja.doc -małżeństwo - zawarcie i rejestracja.doc"
Dotyczy dokumentu:
Małżeństwo - zawarcie i rejestracja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaświadczenie - ślub konkordatowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zaświadczenie o braku przeszkód do zawarciazw.małżeńskiego - ślub konkordatowy.doc - zaświadczenie o brakuprzeszkód do zawarcia zw.małżeńskiego - ślub konkordatowy.doc"
Dotyczy dokumentu:
zaświadczenie - ślub konkordatowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaświadczenie - ślub konkordatowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PRZETARG NIEOGRANICZONY na zadanie: "Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe typu Singletrack na obszarze Gminy Bystrzyca Kłodzka – budowa ścieżki pn. „Pętla Stronie”" , w ramach projektu, pn.: ”Na granicy na krawędzi" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UWAGA - ważna informacja!.pdf - UWAGA - ważnainformacja!.pdf"
Dotyczy dokumentu:
PRZETARG NIEOGRANICZONY na zadanie: "Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe typu Singletrack na obszarze Gminy Bystrzyca Kłodzka – budowa ścieżki pn. „Pętla Stronie”" , w ramach projektu, pn.: ”Na granicy na krawędzi" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wykazy gruntów rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zaświadczenie - ślub konkordatowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaświadczenie - ślub konkordatowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik MAŁŻEŃSTWO- zawarcie w formie wyznianiowej.doc- MAŁŻEŃSTWO- zawarcie w formie wyznianiowej.doc
Dotyczy dokumentu:
Małżeństwo za granicą - zaśw. o zdolności do zawarcia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Małżeństwo za granicą - zaśw. o zdolności do zawarcia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zaświadczenie o zdolności do zawarciamałżeństwa za granicą.doc - zaświadczenie o zdolności do zawarciamałżeństwa za granicą.doc"
Dotyczy dokumentu:
Nazwisko - powrót do nazwiska po rozwodzie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "POWRÓT DO NAZWISKA PO ROZWODZIE.doc - POWRÓT DONAZWISKA PO ROZWODZIE.doc"
Dotyczy dokumentu:
Nazwisko - powrót do nazwiska po rozwodzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Małżeństwo za granicą - zaśw. o zdolności do zawarcia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Małżeństwo za granicą - zaświadczenie ozdolności do zawarcia.doc - Małżeństwo za granicą - zaświadczenieo zdolności do zawarcia.doc
Dotyczy dokumentu:
Nazwisko - powrót do nazwiska po rozwodzie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik POWRÓT DO NAZWISKA PO ROZWODZIE.doc - POWRÓT DONAZWISKA PO ROZWODZIE.doc
Dotyczy dokumentu:
Nazwisko - powrót do nazwiska po rozwodzie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "POWRÓT DO NAZWISKA PO ROZWODZIE.doc - POWRÓT DONAZWISKA PO ROZWODZIE.doc"
Dotyczy dokumentu:
Nazwisko - powrót do nazwiska po rozwodzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nazwisko - powrót do nazwiska po rozwodzie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik POWRÓT DO NAZWISKA PO ROZWODZIE.doc - POWRÓT DONAZWISKA PO ROZWODZIE.doc
Dotyczy dokumentu:
Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów wiejskich w gminie Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.03.2020

Dotyczy dokumentu:
zarządzenia - luty 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.69.2020 z dnia 28.02.2020 r. -69.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zarządzenia - luty 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - załącznik do zarządzenia nr0050.69.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zarządzenia - luty 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 10/2020 z dnia 02.03.2020r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Henryka Sienkiewicza 1 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewidencyjnych 327/1, 330/1, 331/2 położonych w obrębie Pławnica, gmina Bystrzyca Kłodzka”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.75.2020 w spr. zmianyRegulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka -75.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - załącznik do zarządzenia nr 0050.75.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.75.2020 z dnia 09.03.2020 r. -75.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.75.2020 z dnia 09.03.2020 r. cd. - załącznik do zarządzenia nr 0050.75.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.76.2020 z dnia 09.03.2020 r. -76.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana nr 1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała nr XXII_190_2020.pdf - uchwała nrXXII_190_2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana nr 1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uzasadnienie do uchwały nr XXII_190_2020.pdf -Uzasadnienie do uchwały nr XXII_190_2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana nr 1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 Ujednolicony tekst studium.pdf -Załącznik nr 1 Ujednolicony tekst studium.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana nr 1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał nr 2 do uchwały.pdf - Zał nr 2 douchwały.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana nr 1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 2a do uchwały.pdf - Zał. nr 2a douchwały.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana nr 1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 3 do uchwały nr XXII_190_2020.pdf - Zał.nr 3 do uchwały nr XXII_190_2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana nr 1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Wykonanie analizy problemów parkingowych centrum miasta Bystrzyca Kłodzka.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Wykonanie analizy problemów parkingowych centrum miasta Bystrzyca Kłodzka.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WPiRL.271.1.2020_zal_nr_6_informacja.pdf -WPiRL.271.1.2020_zal_nr_6_informacja.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana nr 1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA
Treść zmiany:
Usunięto załącznik załącznik nr 1 - tekst studium - Studium.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zmiana nr 1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA
Treść zmiany:
Usunięto załącznik załącznik nr 2 - załącznik nr 2 do uchwałyXLI-412-13.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zmiana nr 1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA
Treść zmiany:
Usunięto załącznik załącznik nr 3 - załącznik nr 3 do uchwały nrXLI-412-13.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zmiana nr 1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA
Treść zmiany:
Usunięto załącznik prognoz_studium BYSTRZ KLODZ - tekst.pdf -prognoz_studium BYSTRZ KLODZ - tekst.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zmiana nr 1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA
Treść zmiany:
Usunięto załącznik prognoz_studium BYSTRZ KLODZ - rysunek.pdf -prognoz_studium BYSTRZ KLODZ - rysunek.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zmiana nr 1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uchwała - uchwała nr XLI-412-13.pdf
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej – I etap.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

11.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Nazwisko - powrót do nazwiska po rozwodzie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "POWRÓT DO NAZWISKA PO ROZWODZIE.doc - POWRÓT DONAZWISKA PO ROZWODZIE.doc"
Dotyczy dokumentu:
Nazwisko - powrót do nazwiska po rozwodzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nazwisko - powrót do nazwiska po rozwodzie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik NAZWISKO- powrót do nazwiska po rozwodzie.doc -NAZWISKO- powrót do nazwiska po rozwodzie.doc
Dotyczy dokumentu:
Nazwisko - powrót do nazwiska po rozwodzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Urodzenie - rejestracja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA.doc - ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA.doc"
Dotyczy dokumentu:
Urodzenie - rejestracja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Urodzenie - rejestracja
Treść zmiany:
Usunięto załącznik URODZENIE DZIECKA-REJESTRACJA.doc - URODZENIEDZIECKA-REJESTRACJA.doc
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WNIOSEK O WYDANIE ODPISU AKTU.doc - WNIOSEK OWYDANIE ODPISU AKTU.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Wykonanie analizy problemów parkingowych centrum miasta Bystrzyca Kłodzka.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WPiRL.271.1.2020_zal_nr_5_odp na pytania.pdf -WPiRL.271.1.2020_zal_nr_5_odp na pytania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Wykonanie analizy problemów parkingowych centrum miasta Bystrzyca Kłodzka.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.71.2020 z dnia 02.03.2020 r. -71.pdf"

10.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Uznanie dziecka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UZNANIE.doc - UZNANIE.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uznanie dziecka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uznanie dziecka
Treść zmiany:
Usunięto załącznik UZNANIE DZIECKA.doc - UZNANIE DZIECKA.doc
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WNIOSKI ZAŚWIADCZENIA.doc - WNIOSKI ZAŚWIADCZENIA.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WNIOSKI ZAŚWIADCZENIA.doc - WNIOSKI ZAŚWIADCZENIA.doc
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1/ - wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiągstanu cywilnego.doc
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WNIOSKI ZAŚWIADCZENIA.doc - WNIOSKI ZAŚWIADCZENIA.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgon – rejestracja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgon – rejestracja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZGONY.doc - ZGONY.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia w 2020 r. pn. "Rehabilitacja kobiet po mastektomii"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgon – rejestracja
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZGON-REJESTRACJA-1.doc - ZGON-REJESTRACJA-1.doc
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II zmieniające postanowienie w spr. podziału Gminy Bystrzyca Kłodzka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Przebudowie gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia o średnicy 225mm PE-HD i ciśnieniu 0,7 MPa od odgałęzienia na dz. nr 211 obręb 0004 Gorzanów do stacji I stopnia Bystrzyca Kłodzka – Zabłocie na dz. nr 111/3 obręb 0039 Zabłocie".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Przebudowie gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia o średnicy 225mm PE-HD i ciśnieniu 0,7 MPa od odgałęzienia na dz. nr 211 obręb 0004 Gorzanów do stacji I stopnia Bystrzyca Kłodzka – Zabłocie na dz. nr 111/3 obręb 0039 Zabłocie".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 11 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pkt 2.1. Projekt uchwały - zmiany w budżecie.pdf -pkt 2.1. Projekt uchwały - zmiany w budżecie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 11 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pkt 2.2. Projekt uchwały - zmiany WPF.pdf - pkt2.2. Projekt uchwały - zmiany WPF.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 11 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pkt 2.3. Projekt uchwały - zgoda na obciążeniehipoteką nieruchomości gminnej.pdf - pkt 2.3. Projekt uchwały - zgodana obciążenie hipoteką nieruchomości gminnej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 11 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna