Rejestr zmian w biuletynie

11.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 16 lutego 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o LI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 16 lutego 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku postępowania - Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, pn.: „System fortyfikacji średniowiecznych – miejska trasa spacerowa. Etap II – trakt pieszy: Parking - ul. Krótka"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie UZP"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, pn.: „System fortyfikacji średniowiecznych – miejska trasa spacerowa. Etap II – trakt pieszy: Parking - ul. Krótka"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, pn.: „System fortyfikacji średniowiecznych – miejska trasa spacerowa. Etap II – trakt pieszy: Parking - ul. Krótka"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ
Dotyczy dokumentu:
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu w dniu 14.02.2018r. - działka nr 462/13 w Pławnicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, pn.: „System fortyfikacji średniowiecznych – miejska trasa spacerowa. Etap II – trakt pieszy: Parking - ul. Krótka"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Specyfikacja Techniczna WiOR"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, pn.: „System fortyfikacji średniowiecznych – miejska trasa spacerowa. Etap II – trakt pieszy: Parking - ul. Krótka"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DEcyzja"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, pn.: „System fortyfikacji średniowiecznych – miejska trasa spacerowa. Etap II – trakt pieszy: Parking - ul. Krótka"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar robót"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, pn.: „System fortyfikacji średniowiecznych – miejska trasa spacerowa. Etap II – trakt pieszy: Parking - ul. Krótka"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar robót ath"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na przebudowę ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe typu Singletrack na obszarze Gminy Bystrzyca Kłodzka (Masyw Śnieżnika – Pętla pod Śnieżnikiem).
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z L sesji Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 stycznia 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

09.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wnioski Komisji Budżetu i Finansów za m-cX-XII.2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wnioski Komisji Edukacji, Kultury i Sportu za m-cX-XII.2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wnioski Komisji Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy za m-c X-XII.2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wnioski Komisji Rewizyjnej za m-c X-XII.2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz uchwał Rady Miejskiej VII kadencji podjętych od roku 2014
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwały VII kadencja - od roku 2014.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz uchwał Rady Miejskiej VII kadencji podjętych od roku 2014
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz uchwał Rady Miejskiej VII kadencji podjętych od roku 2014
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwały VII kadencja - od roku 2014.doc
Dotyczy dokumentu:
Wykaz uchwał Rady Miejskiej VII kadencji podjętych od roku 2014
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.362.2017 z dnia 29.12.2017 r.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.362.2017 z dnia 29.12.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XLIX sesja Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej VII kadencji odbyta w dniu 21 grudnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy komisji stałych Rady Miejskiej na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 7/2018 z dnia 09 lutego 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku mieszkalnym w Długopolu Zdrój przy ul. Tadeusza Kościuszki 6 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 6/2018 z dnia 09 lutego 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalnym położonym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej 9 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części działki przynależnej do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 5/2018 z dnia 09 lutego 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Krakowskiej 16 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 4/2018 z dnia 09 lutego 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Międzyleśnej 21 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 3/2018 z dnia 09 lutego 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Krótkiej 1 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 2/2018 z dnia 08 luty 2018 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego boks nr 6 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej nr 13A [
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - luty 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 2 z 01.02.2018 r. w sprawie zbycia w trybie zamiany nieruchomości położonej w obr. Niedźwiedna, miasto Bystrzyca Kłodzka: dz. nr 186 o pow. ha
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zameldowanie_stale.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zameldowanie_czasowe.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wymeldowanie_stale.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wymeldowanie_czasowe.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zgloszenie_wyjazdu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zgloszenie_powrotu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z-ca Kierownika USC (osoba wydająca decyzjeadministracyjne w imieniu burmistrza)"
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie dowodu osobistego 2017.pdf
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek
Dotyczy dokumentu:
Uzyskaj dowód osobisty
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uzyskaj dowód osobisty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obowiązek meldunkowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obowiązek meldunkowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obowiązek meldunkowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obowiązek meldunkowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna