Rejestr zmian w biuletynie

13.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie w spr. zmiany RegulaminuOrganizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.307.2016 z dnia 12.12.2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.306.2016 z dnia 08.12.2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.293.2016 z dnia 30.11.2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.293.2016 z dnia 30.11.2016 r. cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.293.2016 z dnia 30.11.2016 r. cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.293.2016 z dnia 30.11.2016 r. cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.293.2016 z dnia 30.11.2016 r. cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.293.2016 z dnia 30.11.2016 r. cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.293.2016 z dnia 30.11.2016 r. cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXXIV sesji Rady Miejskiej w dniu 20 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Zakup paliwa na potrzeby Gminy Bystrzyca Kłodzka w 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 57/2016 z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna w granicach działek nr 81/5; 81/12 i 81/14 (AM 1) o pow. 7408m2 w drodze przetargu ustnego ograniczonego do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji wyrobów tartacznych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 56/2016 z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna w granicach działek nr 81/2 i 81/10 (AM 1) o pow. 2253m2 w drodze przetargu ustnego ograniczonego do podmiotów prowadzących działalność statutową polegającą na dystrybucji energii elektrycznej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 55/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 37 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 54/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Nadbrzeżnej 16 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 53/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 2 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna 16 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 15 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 52.2016 z dnia 30.11.2016r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położnej w Nowej Bystrzycy Nr 28 w granicach działki nr 38/2 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego .
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej 119674D ul. Leśna dz. nr 87 w Długopolu Zdroju. GKM.271.5.2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - przebudowa drogi wDługopolu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej 119674D ul. Leśna dz. nr 87 w Długopolu Zdroju. GKM.271.5.2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.290.2016 z dnia 22.11.2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 21/2016 z dnia 08 grudnia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/78 o pow. 18,00 m2 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka Obręb Centrum przy ul. M. Konopnickiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.297.2016 z dnia 07.12.2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie wiaty drewnianej w Międzygórzu, na działce nr 59/3.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej 119742D ul. Sanatoryjna dz. nr 162/9, 162/10, 162/8, w Międzygórzu. Przetarg nr GKM.271.4.2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - przebudowa drogi wMiędzygórzu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej 119742D ul. Sanatoryjna dz. nr 162/9, 162/10, 162/8, w Międzygórzu. Przetarg nr GKM.271.4.2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.294.2016 z dnia 01.12.2016 r."

07.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego i parkowego na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka w 2017 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego i parkowego na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka w 2017 roku.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik załącznik nr 4 - oświadczenie o grupiekapitałowej - kons. ośw..doc
Dotyczy dokumentu:
Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego i parkowego na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka w 2017 roku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 4 - oświadczenie o grupiekapitałowej - kons. ośw..doc"
Dotyczy dokumentu:
Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego i parkowego na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka w 2017 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego i parkowego na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka w 2017 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego i parkowego na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka w 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.251.2016 z dnia 03.10.2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 13 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 13 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 13 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna