Rejestr zmian w biuletynie

13.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Pierwszy przetarg ustny ograniczony do podmiotów prowadzących działalność statutową polegającą na dystrybucji energii elektrycznej w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Starej Bystrzycy w granicach działki nr 231/7.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XLV wspólnej sesji Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z Gminą Kaźmierz z dnia 8 września 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.248.2017 z dnia 11.09.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

12.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.233.2017 z dnia 31.08.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.233.2017 z dnia 31.08.2017 r.cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.233.2017 z dnia 31.08.2017 r.cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.233.2017 z dnia 31.08.2017 r.cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.233.2017 z dnia 31.08.2017 r.cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.233.2017 z dnia 31.08.2017 r.cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.233.2017 z dnia 31.08.2017 r.cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

08.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.219.2017 z dnia 08.08.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zarządzenia - lipiec 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie Parku Zdrojowego w Długopolu - Zdroju.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie Parku Zdrojowego w Długopolu - Zdroju.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia nasprzedaż napojów alkoholowych
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojówalkoholowych
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.244.2017 z dnia 07.09.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zbiór aktów prawa miejscowego - VII kadencja 2014 - 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.235.2017 z dnia 31.08.2017 r.cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.235.2017 z dnia 31.08.2017 r.cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.235.2017 z dnia 31.08.2017 r.cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.235.2017 z dnia 31.08.2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.235.2017 z dnia 31.08.2017 r.cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

07.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie Parku Zdrojowego w Długopolu - Zdroju.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont kotłowni w Muzeum Filumenistycznym w Bystrzycy Kłodzkiej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej dz. nr 356 w kierunku posesji nr 58 w miejscowości Poręba, km 0+000-0+640 [Intensywne opady deszczu czerwiec, lipiec 2013 r.].
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DZ. NR 356 W KIERUNKU POSESJI NR 58 W MIEJSCOWOŚCI PORĘBA, KM 0+000-0+640 [INTENSYWNE OPADY DESZCZU CZERWIEC, LIPIEC 2013 R.].
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - droga Poręba.pdf"
Dotyczy dokumentu:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DZ. NR 356 W KIERUNKU POSESJI NR 58 W MIEJSCOWOŚCI PORĘBA, KM 0+000-0+640 [INTENSYWNE OPADY DESZCZU CZERWIEC, LIPIEC 2013 R.].
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XLIV sesji Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 25 sierpnia 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "PLAY" na działce nr 967 w Nowym Waliszowie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "PLAY" na działce nr 967 w Nowym Waliszowie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna