Rejestr zmian w biuletynie

24.04.2020

Dotyczy dokumentu:
XXIV sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej VIII kadencji w dniu 22 kwietnia 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 6.03.2020 r.pdf -Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 6.03.2020 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Budżetu i Finansów 11.03.2020 r.pdf -Komisja Budżetu i Finansów 11.03.2020 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

22.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej fotowoltaicznej składającej się z zespołu 2 instalacji o mocy 1 MW każda na nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Mielnik, gm. Bystrzyca Kłodzka, pow. kłodzki, woj. dolnośląskie na działkach o nr ewidencyjnych 70/2, 70/3, 71 obręb ewidencyjny 0010 Mielnik”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rok 2010
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr LII.460.10 z dnia 28.01.2010 r. mpzpterenu położonego we wsi Lasówka dz. nr 6_1, 8_1, 9 i 10 .pdf -Uchwała nr LII.460.10 z dnia 28.01.2010 r. mpzp terenu położonego wewsi Lasówka dz. nr 6_1, 8_1, 9 i 10 .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2010
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rok 2010
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uchwała lasówka.doc - uchwała lasówka.doc
Dotyczy dokumentu:
Rok 2009
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI.406.09 z dnia 02.09.2009 r. mpzpterenu położonego we wsi Paszków (dz. nr 129) .pdf - Uchwała nrXLVI.406.09 z dnia 02.09.2009 r. mpzp terenu położonego we wsiPaszków (dz. nr 129) .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2009
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rok 2009
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dlaobszaru wsi Paszków, dz. 129, uchwała nr XLVI/406/09 z dnia 28.08.2009r. - Uchwała Paszków dz. nr 129.doc
Dotyczy dokumentu:
Rok 2007
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Nr XVI/117/07 Rady Miejskiej w BystrzycyKłodzkiej z dnia 28 września 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w BystrzycyKłodzkiej przy ul. Strażackiej - Strażacka 138.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rok 2007
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rok 2008
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXII.292.08 z dnia 29.10.2008 r. mpzpterenu położonego we wsi Długopole Dolne (dz. nr 242_2).pdf -Uchwała nr XXXII.292.08 z dnia 29.10.2008 r. mpzp terenu położonegowe wsi Długopole Dolne (dz. nr 242_2).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2008
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rok 2008
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dlaobszaru wsi Długopole Dolne, dz. 242/2, uchwała nr XXXII/292/08 zdnia 29.10.2008 r - Uchwała dla terenu we wsi Długopole Dolne dz. nr242-2.doc
Dotyczy dokumentu:
Rok 1999
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rok 1998
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr LV.330.98 z dnia 15.06.1998 r. mpzpterenu szkoły podstawowej we wsi Wilkanów .pdf - Uchwała nr LV.330.98z dnia 15.06.1998 r. mpzp terenu szkoły podstawowej we wsi Wilkanów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 1998
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rok 1997
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rok 1997
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXVII.230.97 z dnia 17.05.1997 r. mpzpterenu małej elektrowni wodnej we wsi Nowa Bystrzyca .pdf - Uchwała nrXXXVII.230.97 z dnia 17.05.1997 r. mpzp terenu małej elektrowni wodnejwe wsi Nowa Bystrzyca .pdf"

21.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej KLO3199 sieci Play wraz z przyłączem energetycznym w Ponikwie na dz. nr 326/3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa boiska sportowego, wielofunkcyjnego wraz z bieżnią ul. Wojska Polskiego 68, 57-500 Bystrzyca Kłodzka (przy Szkole Podstawowej Nr 2). (I)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - boisko SP 2.pdf -Informacja z otwarcia ofert - boisko SP 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa boiska sportowego, wielofunkcyjnego wraz z bieżnią ul. Wojska Polskiego 68, 57-500 Bystrzyca Kłodzka (przy Szkole Podstawowej Nr 2). (I)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa boiska sportowego, wielofunkcyjnego wraz z bieżnią ul. Wojska Polskiego 68, 57-500 Bystrzyca Kłodzka (przy Szkole Podstawowej Nr 2). (I)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.72.2020 z dnia 05.03.2020 r. -72.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu nr WOOŚ.420.135.2019.TP.15 z dnia 2.04.2020 i nr WOOŚ.420.135.2019.TP.14 z dnia 2.04.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu nr WOOŚ.420.135.2019.TP.15 z dnia 2.04.2020 i nr WOOŚ.420.135.2019.TP.14 z dnia 2.04.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.84.2020 z dnia 31.03.2020 r. -84.pdf"

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna