Rejestr zmian w biuletynie

28.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wydział Zarządzania Kryzysowego "
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wydział Zarządzania Kryzysowego
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiające że została wydana Decyzja nr I-P-16/17 z dnia 16.03.2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy sieci wodociągowej oraz budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Międzyleśnej , pl. Szpitalnym i ul. Kolejowej w Bystrzycy Kłodzkiej na działce nr 234/6 obręb Niedźwiedna w granicach terenów zamkniętych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wydział Finansowo - Budżetowy "
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "BIURO OBSŁUGI KLIENTA POK. NR 1 "
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wydział Finansowo - Budżetowy
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik BIURO OBSŁUGI KLIENTA POK. NR 1
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wydział Organizacyjno - Prawny "
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wydział Organizacyjno - Prawny
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 16/2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 3 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części działki przynależnej do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 15/2016 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Krakowskiej 2 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 14/2017 z dnia 28 marca 2017r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Rycerskiej 2 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 13/2017 z dnia 28 marca 2017r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 2 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 12/2017 z dnia 28 marca 2017r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 13 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Karola Świerczewskiego 25 wraz z ułamkową częścią działki przynależnej do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 11/2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 4 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 10/2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Krótkiej 6 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.76.2017 z dnia 21.03.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

24.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 31 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXXIX sesji Rady Miejskiej w dniu 31 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.59.2017 z dnia 01.03.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.71.2017 z dnia 20.03.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

21.03.2017

Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 20.03.2017 roku w sprawie zmiany nazw części ulic w Bystrzycy Kłodzkiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 20.03.2017 roku w sprawie zmiany nazw części ulic w Bystrzycy Kłodzkiej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.72.2017 z dnia 20.03.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna 27 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 27 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rok 1999
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Poręba
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wnioski Komisji Rolnictwa i Zagospodarowania Gminyza m-c XII.2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wnioski Komisji Rewizyjnej za m-c XII.2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wnioski Komisji Edukacji, Kultury i Sportu za m-cXII.2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wnioski Komisji Budżetu i Finansów za m-cXII.2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXXVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej VII kadencji odbyta w dniu 13 lutego 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XXXV sesja Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej VII kadencji odbyta w dniu 27 stycznia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XXXIV sesja Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej VII kadencji odbyta w dniu 20 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - luty 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.51.2017 z dnia 27.02.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - luty 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rok 1999
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała nr VI.33.99 Rady Miejskiej wBystrzycy Kłodzkiej z dnia 30.01.1999 r. Miejscowy planzagopospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej w zakresieobróbki tarcicy drzewnej wraz z zabudową mieszkaniową -Poręba.pdf"na "tekst i rysunek planu"
Dotyczy dokumentu:
Rok 1999
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "tekst i rysunek planu" na "Poręba"

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna