Rejestr zmian w biuletynie

21.09.2017

Dotyczy dokumentu:
III/204/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego w wysokości 17 200 000
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
III/199/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 47/2017 z dnia 20 września 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zacisze w granicach działki nr 66/2 (AM 1) o pow. 20334m2, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Mapa_zasadnicza 66-2-Zacisze.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 47/2017 z dnia 20 września 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zacisze w granicach działki nr 66/2 (AM 1) o pow. 20334m2, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 47/2017 z dnia 20 września 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zacisze w granicach działki nr 66/2 (AM 1) o pow. 20334m2, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 46/2017 z dnia 20 września 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalnym w Długopolu Zdrój przy ul. Leśnej 1 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 45/2017 z dnia 20 września 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej 39 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 44/2017 z dnia 20 września 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Ludwika Zamenhofa 13 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XLVI sesji Rady Miejskiej w dniu 27 września 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.260.2017 z dnia 20.09.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XLV wspólnej sesji Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z Gminą Kaźmierz z dnia 8 września 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o wydaniu decyzji nr ICP-12/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie oświetlenia drogowego w Starej Łomnicy na działkach nr 610/1 i 607.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy oraz Komisja Budżetu i Finansów 26 września 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna