Rejestr zmian w biuletynie

02.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Rok 2016
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "MPZP TOPOLICE UCHWAŁA XXXI25716 RADYMIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ Z DNIA 26.10.2016 r..pdf" na "MiejscowyPlan Zagospodarowania Pprzestrzennego wsi TOPOLICE "
Dotyczy dokumentu:
wykazy gruntów stanowiących własność gminy przeznaczonych do dzierżwy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "MPZP TOPOLICE UCHWAŁA XXXI25716 RADY MIEJSKIEJ WBYSTRZYCY KŁODZKIEJ Z DNIA 26.10.2016 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wojewody Dolnoslaskiego o wydanej w dniu 22.12.2016 r. decyzji nr I-P-67/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie nowego wiaduktu koilejowego, przebudowy starego wiaduktu kolejowego w ciagu linii kolejowej PLK nr 276 Wrocław Gł.- Miedzylesie, budowę nowych odcinków drogi powiatowej nr 3235D, oraz budowę ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 234/6 obręb Niedźwiedna w Bystrzycy Kłodzkiej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.12.2016

Dotyczy dokumentu:
wykaz gruntów stanowiących własność gminy przeznaczony do dzierżwy .
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykazy gruntów stanowiących własność gminy przeznaczonych do dzierżwy w drodze bezprzetargowej .
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.12.2016

Dotyczy dokumentu:
wykaz gruntów stanowiących własność gminy przeznaczony do dzierżwy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wykaz gruntów stanowiących własność gminy przeznaczony do dzierżwy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: Usługi w zakresie koserwacji oświetlenia drogwego i parkowego na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXXIV sesji Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 20 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbiór aktów prawa miejscowego - VII kadencja 2014 - 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbiór aktów prawa miejscowego - VII kadencja 2014 - 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.319.2016 z dnia 21.12.2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.310.2016 z dnia 14.12.2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

28.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.301.2016 z dnia 07.12.2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.303.2016 z dnia 08.12.2016 r. cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.318.2016 z dnia 21.12.2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2016 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.306.2016 z dnia 08.12.2016 r.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.306.2016 z dnia 08.12.2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.303.2016 z dnia 08.12.2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

27.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXXIII sesji Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 13 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXXIII sesji Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 13 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXXIII sesji Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 13 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXXIII sesji Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 13 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.315.2016 z dnia 19.12.2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.317.2016 z dnia 21.12.2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna