Rejestr zmian w biuletynie

25.06.2018

Dotyczy dokumentu:
wykazy gruntów stanowiacych własność gminy przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej do udziału w konsultacjach mających na celu przeprowadzenie testu rynkowego dotyczącego realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie krytej pływalni w Bystrzycy Kłodzkiej w formule Partnerstwa Publiczno Prywatnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 39.2018 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 583 o pow. 18m2 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul. Międzyleśnej zabudowanej pomieszczeniem gospodarczym .
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 38.2018 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 162/2 o pow. 5m2 położonej w Międzygórzu ul.Wojska Polskiego z przeznaczeniem na kiosk handlowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 3235D w kierunku byłego wysypiska i posesji nr 4, 4a, 7, 8, 5, 5a dz. nr 258, 291, 242, 256, 250, 245, 230 w Bystrzycy Kł., km 0+000-2+102 [Intensywne opady deszczu i silny wiatr w sierpniu 2017 r.].
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowidzi na zapytanie nr przetarguGKM.271.3.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 3235D w kierunku byłego wysypiska i posesji nr 4, 4a, 7, 8, 5, 5a dz. nr 258, 291, 242, 256, 250, 245, 230 w Bystrzycy Kł., km 0+000-2+102 [Intensywne opady deszczu i silny wiatr w sierpniu 2017 r.].
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

21.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLIX_375_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLVI_360_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLVI_361_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLVI_362_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLVI_363_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLVI_364_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLVI_365_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLVI_366_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLVII_367_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLVII_368_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLVIII_369_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLVIII_370_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLVIII_371_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLVIII_372_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLIX_373_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLIX_374_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLIII_345_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLIV_346_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLIV_347_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLIV_348_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLIV_349_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLIV_350_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLIV_351_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLIV_352_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLIV_353_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLIV_354_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLV_355_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLV_356_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLV_357_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLV_358_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLV_359_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLII_330_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLII_331_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLII_332_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLII_333_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLII_334_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLII_335_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLII_336_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLII_337_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLII_338_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLII_339_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLII_340_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLIII_341_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLIII_342_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLIII_343_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLIII_344_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLI_328_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLII_329_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "IV_30_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "IV_31_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "IV_32_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "V_33_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "V_34_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "V_35_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "V_36_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLI_322_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLI_323_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLI_324_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLI_325_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLI_326_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLI_327_2002.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "III_15_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "III_16_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "III_17_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "III_18_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "III_19_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "III_20_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "III_21_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "III_22_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "III_23_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "IV_24_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "IV_25_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "IV_26_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "IV_27_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "IV_28_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "IV_29_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "I_1_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "I_2_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "I_3_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "I_4_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "II_5_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "II_5_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "II_6_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "II_7_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "II_8_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "III_9_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "III_10_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "III_11_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "III_12_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "III_13_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2002 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "III_14_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2003 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwaly od 116 - 142(2003).doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2003 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwaly od 143 - 146(2003).doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2003 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwały 147-149.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2003 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwaly od 37 - 66 (2003).doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2003 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwaly od 67 - 94(2003).doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2003 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwaly od 95 - 115(2003).doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 229.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 229 załącznik 1.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 230.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 230 załącznik 1.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 212 załącznik 1.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 221.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 221 załącznik 1.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 222.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 223.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 224.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 224 załącznik 1.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 224 załącznik 2.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 225.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 226.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 227.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 227 załącznik 1.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 227 załącznik 2.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 228.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 219 załącznik 2.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 220.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 211 załącznik 1.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 211 załącznik 2.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 212.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 213.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 214.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 215.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 216.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 217.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 217 załącznik 1.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 217 załącznik 2.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 218.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 218 załącznik 1.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 218 załącznik 2.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 219.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 219 załącznik 1.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 200.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 201.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 202.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 203.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 204.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 205.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 206.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 207.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 208.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 208 załącznik 1.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 209.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 210.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 210 załącznik 1.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 210 załącznik 2.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 211.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 188.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 189.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 190.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 191.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 192.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 193.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 193 załącznik 1.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 194.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 195.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 195 załącznik 1.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 195 załącznik 2.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 196.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 197.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 198.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 199.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 186.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 187.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o LVIII wspólnej sesji z Radą Gminy Kaźmierz w dniu 29 czerwca 2018 r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 174.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 176.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 177.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 178.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 179.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 180.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 181.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 182.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 183.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 184.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 185.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 185 załącznik 1.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 185 załącznik 2.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o LVIII wspólnej sesji z Radą Gminy Kaźmierz w dniu 29 czerwca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 162 załącznik 1.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 163.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 164.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 165.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 166.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 167.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 168.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 168 załącznik 1.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 168 załącznik 2.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 169.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 170.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 170 załącznik 1.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 171.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 172.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 173.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o LVIII wspólnej sesji z Radą Gminy Kaźmierz w dniu 29 czerwca 2018 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 150.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 151.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 152.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 153.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 154.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 155.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 156.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 156 załącznik 1.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 156 załącznik 2.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 157.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 158.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 159.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 160.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 161.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2004 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 162.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o LVII sesji Rady Miejskiej w dniu 28 czerwca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o LVII sesji Rady Miejskiej w dniu 28 czerwca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna