Rejestr zmian w biuletynie

04.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.73.2017 z dnia 21.03.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.74.2017 z dnia 21.03.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wykaz gruntów stanowiących własność gminy przeznaczony do dzierżwy w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pozytku publicznego Gminy Bystrzyca Kłodzka.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Stowarzyszenia społeczno - kulturalne"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pozytku publicznego Gminy Bystrzyca Kłodzka.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Stowarzyszenia kultury fizycznej - Kluby Sportowe"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pozytku publicznego Gminy Bystrzyca Kłodzka.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Fundacje"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pozytku publicznego Gminy Bystrzyca Kłodzka.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Stowarzyszenia Ochotniczych Straży Pożarnych"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pozytku publicznego Gminy Bystrzyca Kłodzka.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Spółdzielnie Socjalne"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pozytku publicznego Gminy Bystrzyca Kłodzka.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nowy wzór oferty, umowy i sprawozdania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nowy wzór oferty, umowy i sprawozdania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nowy wzór oferty, umowy i sprawozdania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rozporządzenie w sprawie wzoru (WORD)
Dotyczy dokumentu:
Nowy wzór oferty, umowy i sprawozdania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nowy wzór oferty, umowy i sprawozdania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozporzadzenie Ministra"
Dotyczy dokumentu:
Nowy wzór oferty, umowy i sprawozdania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór oferty"
Dotyczy dokumentu:
Nowy wzór oferty, umowy i sprawozdania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór umowy"
Dotyczy dokumentu:
Nowy wzór oferty, umowy i sprawozdania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór sprawozdania"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

03.04.2017

Dotyczy dokumentu:
wykazy gruntów stanowiących własność gminy przeznaczonych do dzierżawy .
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wydział Inwestycji"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wydział Przedsiębiorczości i Rozwoju Lokalnego"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wydział Spraw Obywatelskich"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wydział Edukacji i Spraw Społecznych"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wydział Urbanistyki i Planowania"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Urząd Stanu Cywilnego"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Biuro Rady Miejskiej"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska iLeśnictwa"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wydział Turystyki i Kultury Fizycznej"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wydział Urbanistyki i Planowania
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Biuro Rady Miejskiej
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wydział Inwestycji
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wydział Turystyki i Kultury Fizycznej
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska iLeśnictwa
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Urzad Stanu Cywilnego
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wydział Przedsiębiorczości i Rozwoju Lokalnego
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wydział Spraw Obywatelskich
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wydział Finansowo-Budżetowy "
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wydział Zarządzania Kryzysowego"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wydział Organizacyjno-Prawny "
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wydział Organizacyjno - Prawny
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wydział Zarządzania Kryzysowego
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wydział Finansowo - Budżetowy

30.03.2017

Dotyczy dokumentu:
wykazy gruntów stanowiących własność gminy przeznaczonych do dzierżwy w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podstawowa kwota dotacji na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna