Rejestr zmian w biuletynie

25.02.2021

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Projekty studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do wglądu do katalogu PLANOWANIE PRZESTRZENNE w menu przedmiotowym

16.02.2021

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

15.02.2021

Treść zmiany:
Ukrycie katalogu Wybory Prezydenta RP w menu przedmiotowym

26.01.2021

Treść zmiany:
Ukrycie katalogu Zarządzenia 2020 w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Uchwały 2021 r. do katalogu Uchwały w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Plan pracy komisji stałych na 2021 r. do katalogu Plan pracy komisji w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Oświadczenia majątkowe na 2 miesiące przed upływem kadencji w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Oświadczenia majątkowe za rok 2014 w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie katalogu Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie katalogu Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań do menu przedmiotowego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna