Rejestr zmian w biuletynie

08.10.2021

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

13.09.2021

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

30.08.2021

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Plan działań w menu przedmiotowym (nowa nazwa Plan działania)
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Plan działań do katalogu SPRAWOZDANIE Z DOSTĘPNOŚCI w menu przedmiotowym

18.08.2021

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Ukrycie katalogu Deklaracje dostępności w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie katalogu Deklaracje dostępności do menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie katalogu Deklaracje dostępności do menu przedmiotowego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna