Rejestr zmian w biuletynie

17.04.2020

Dotyczy dokumentu:
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "prognoz_studium z 2013 r. BYSTRZ KŁODZKA -rysunek.pdf - prognoz_studium z 2013 r. BYSTRZ KŁODZKA - rysunek.pdf"
Dotyczy dokumentu:
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 2 do uchwały XLI-412-13-42.pdf -załącznik nr 2 do uchwały XLI-412-13-42.pdf"
Dotyczy dokumentu:
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 3 do uchwały nr XLI-412-13.pdf -załącznik nr 3 do uchwały nr XLI-412-13.pdf"
Dotyczy dokumentu:
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiana nr 1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana nr 1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA
Treść zmiany:
Usunięto załącznik prognoz_studium z 2013 r. BYSTRZ KŁODZKA -tekst.pdf - prognoz_studium z 2013 r. BYSTRZ KŁODZKA - tekst.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zmiana nr 1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA
Treść zmiany:
Usunięto załącznik prognoz_studium z 2013 r. BYSTRZ KŁODZKA -rysunek.pdf - prognoz_studium z 2013 r. BYSTRZ KŁODZKA - rysunek.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zmiana nr 1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wynik zapytania o cenę na rozgraniczenie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe w Nowej Łomnicy na działce nr 23/2.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów wiejskich w gminie Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WYKAZ OBOWIĄZUJACYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH dlaterenów wiejskich w gminie Bystrzyca Kłodzka.docx - WYKAZOBOWIĄZUJACYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH dla terenów wiejskich w gminieBystrzyca Kłodzka.docx
Dotyczy dokumentu:
Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów wiejskich w gminie Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "BIP_WYKAZ OBOWIĄZUJACYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH dlaterenów wiejskich w gminie Bystrzyca Kłodzka.docx - BIP_WYKAZOBOWIĄZUJACYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH dla terenów wiejskich w gminieBystrzyca Kłodzka.docx"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów wiejskich w gminie Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Przebudowa boiska sportowego, wielofunkcyjnego ul. Wojska Polskiego 8, 57-500 Bystrzyca Kłodzka (przy Szkole Podstawowej Nr 1).
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - boisko SP 1.pdf -Informacja z otwarcia ofert - boisko SP 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa boiska sportowego, wielofunkcyjnego ul. Wojska Polskiego 8, 57-500 Bystrzyca Kłodzka (przy Szkole Podstawowej Nr 1).
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko d/s lokalowych w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXIV sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 22 kwietnia 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko d/s lokalowych w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - og+éosszenie o naborze_000.jpg"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko d/s lokalowych w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - og+éosszenie o naborze_001.jpg"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko d/s lokalowych w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - og+éosszenie o naborze_002.jpg"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko d/s lokalowych w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - og+éosszenie o naborze_003.jpg"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko d/s lokalowych w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik - - ogłoszenie_o_naborze.zip
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko d/s lokalowych w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania ecyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 126 w obrębie geodezyjnym Wyszki, gmina Bystrzyca Kłodzka”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa boiska sportowego, wielofunkcyjnego ul. Wojska Polskiego 8, 57-500 Bystrzyca Kłodzka (przy Szkole Podstawowej Nr 1).
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie do stron przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Przebudowie gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia o średnicy 125mm PE-HD i ciśnieniu 0,7 MPa od odgałęzienia na dz. nr 211 obręb 0004 Gorzanów do gazociągu DN50 przy stacji I stopnia w Gorzanowie".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie stron przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Przebudowie gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia o średnicy 225mm PE-HD i ciśnieniu 0,7 MPa od odgałęzienia na dz. nr 211 obręb 0004 Gorzanów do stacji I stopnia Bystrzyca Kłodzka – Zabłocie na dz. nr 111/3 obręb 0039 Zabłocie"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja Komisarza Wyborczego w spr. uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 20 kwietnia 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 20 kwietnia 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej i plan kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna