Rejestr zmian w biuletynie

24.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- "
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik -
Dotyczy dokumentu:
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Białej Wodzie w granicach działki nr 58/43.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Długopolu Zdrój w granicach działki nr 74/1 (AM 2).
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej Pławnica - Stary Waliszów.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - przebudowa drogiPławnica - St. Waliszów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej Pławnica - Stary Waliszów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

21.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za I kwartał 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług cateringowych podczas działań zaplanowanych w projekcie pn. WSPÓLNYMI DZIAŁANIAMI DO LEPSZEGO PARTNERSTWA nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000060
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 27 kwietnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 26 kwietnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XL sesji Rady Miejskiej w dniu 28 kwietnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.04.2017

Dotyczy dokumentu:
wykazy gruntów stanowiących własność gminy przeznaczonych do dzierżwy w drodze bezprzetargowej .
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wykazy gruntów stanowiących własność gminy przeznaczonych do dzierżawy.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wykazy gruntów stanowiących własność gminy przeznaczonych do dzierżwy w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykazy gruntów stanowiących własność gminy przeznaczonych do dzierżawy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Utwardzenie powierzchni gruntu na placu rekreacyjnym przy ul. Strażackiej w Bystrzycy Kłodzkiej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana ogłoszenia i SIWZ - plac ul. Strażacka.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Utwardzenie powierzchni gruntu na placu rekreacyjnym przy ul. Strażackiej w Bystrzycy Kłodzkiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

19.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Zbiór aktów prawa miejscowego - VII kadencja 2014 - 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbiór aktów prawa miejscowego - VII kadencja 2014 - 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXXIX sesji Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 31 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy oraz Komisja Rewizyjna 25 kwietnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.102.2017 z dnia 18.04.2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Utwardzenie powierzchni gruntu na placu rekreacyjnym przy ul. Strażackiej w Bystrzycy Kłodzkiej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 24 kwietnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna