Rejestr zmian w biuletynie

23.01.2017

Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLASKIEGO nr IF-PP.746.1.2017.WJ zawiadamiające o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przebudowy sieci wodociagowej oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Międzyleśnej, pl. Szpitalnym i ul. Kolejowej w Bystrzycy Kłodzkiej na terenie działki 234/6 obręb Niedźwiedna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż działki nr 228/4 we wsi Spalona
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż działki nr 228/3 we wsi Spalona
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż działki nr 228/2 we wsi Spalona
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż działki nr 228/1 we wsi Spalona
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 3/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna w granicach działek nr 81/2 i 81/10 (AM 1) o pow. 2253m2 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 2/2016 z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Krakowskiej 2 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 1/2016 z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Ludwika Zamenhofa 6 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w UrzędzieMiasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej w 2016 r. "

20.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXXV sesji Rady Miejskiej w dniu 27 stycznia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa budynków przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej. - cz.II dokumentacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienia II do SIWZ - przebudowaprzedszkola.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa budynków przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej. - cz.II dokumentacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia drogowego w Starej Bystrzycy ul. Bystrzycka od budynku nr 26 do budynku nr 48.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna 26 stycznia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 26 stycznia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 25 stycznia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.23.2017 z dnia 17.01.2017 r."

18.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.14.2017 z dnia 10.01.2017 r"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.17.2017 z dnia 11.01.2017 r"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.18.2017 z dnia 11.01.2017 r"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.19.2017 z dnia 12.01.2017 r"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa budynków przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej. - cz.II dokumentacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienia do SIWZ - przebudowa przedszkola.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa budynków przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej. - cz.II dokumentacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

17.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.22.2017 z dnia 17.01.2017 r."

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna